Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Nuori hiihtäjä metsäladulla.

Syrjäisen maaseudun nuorten mahdollisuuksia liikunnan harrastamiseen selvitetään etnografisessa tutkimuksessa

Tilastotutkimuksissa on viime aikoina kiinnitetty huomiota nuorten fyysisen kunnon rapautumiseen. Erityisesti syrjäisten ja vähäväkisten paikkakuntien nuoret kärsivät liikkumattomuudesta ja sen aiheuttamista ongelmista. Itä-Suomen yliopistossa käynnistyi tutkimus, jossa kokeneet nuorisotutkijat analysoivat etnografisin menetelmin tilastotietojen taakse kätkeytyviä nuorten arkisia elinympäristöjä ja niiden luomia mahdollisuuksia tai mahdottomuuksia liikunnan harrastamiselle.

Yhdeksi liikkumattomuuden syyksi on esitetty liikuntaharrastusmahdollisuuksien ja -yhteisöjen niukkuus, vaikka opetus- ja kulttuuriministeriön Harrastamisen Suomen malli lupaakin nuorille oikeuden mielekkäisiin ja terveyttä ylläpitäviin harrastuksiin. Helmikuun alussa käynnistyneessä STOP! Tässä seison enkä muuta voi? -hankkeessa tutkijat pyrkivät ymmärtämään niitä sosiaalisia ja nuorisokulttuurisia todellisuuksia, joissa syrjäseutujen nuorten liikuntaharrastustoiveet toteutuvat tai jäävät toteutumatta, tekemällä tutkimusta tutkimuskohteena olevilla paikkakunnilla.

– Tutkijoiden osallistuva ja osallistava lähestymistapa mahdollistaa nuorten ottamisen mukaan heitä koskevaan keskusteluun. Hankkeen sosiaalipedagogisena pyrkimyksenä on nuorten paikallista osallisuutta vahvistava toiminta. Liikunnallisen elämäntavan edistämisen ohessa nuorille avautuu tilaa aktiiviseen kuntalaisuuteen ja yleisempään toimijuuden kokemukseen, hankkeen tutkijat kertovat.

STOP! -hanke tuottaa tutkimustietoa myös siitä, miten nuorten pääsyä heidän mielekkääksi kokemiensa liikuntamuotojen pariin voidaan edistää ja miten urheilupolulle haluavia syrjäseuduilla asuvia voidaan tukea heidän pyrkimyksissään.

Helmikuun alussa 2023 käynnistynyt STOP! Tässä seison enkä muuta voi? -hanketta rahoittaa Kunnallisalan kehittämissäätiö ja tutkimuksen toteuttavat Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen tutkijat.

Lisätietoja:

Yliopistonlehtori, YTT Päivi Armila, YTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos, puh. 050 362 8068, paivi.armila(at)uef.fi

Yliopistotutkija, KT Ari Sivenius, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos, puh. 050 442 2641, ari.sivenius(at)uef.fi