Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Ruokapöydässä ojennetaan salaattia.

Syömiskäyttäytymisen muutokset tukevat pitkäaikaisesti onnistunutta painonhallintaa

Yksilölliset tarpeet huomioiva elintapaohjaus saa syömiskäyttäytymisessä aikaan muutoksia, jotka edistävät pitkällä aikavälillä onnistunutta painonhallintaa, osoittaa tuore tutkimus. Suomalaisen Diabeteksen ehkäisytutkimuksen (DPS) aineistosta saatu tutkimustulos on merkittävä, koska painonhallinnassa onnistuminen pienentää riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen.

Syömiskäyttäytymisellä, erityisesti kyvyllä tietoisesti hillitä syömistä, on merkittävä vaikutus pitkän ajan painonhallinnassa onnistumisen kannalta. Tämä nähtiin nyt julkaistussa tutkimuksessa, johon osallistui 98 keski-ikäistä henkilöä, joilla oli todettu suurentunut riski sairastua tyypin 2 diabetekseen. Osallistujista puolet sai laillistetun ravitsemusterapeutin antamaa, yksilöllisten tarpeiden mukaan räätälöityä elintapaohjausta, puolet toimi verrokkeina. Kaikki tutkittavat osallistuivat vuosittain tutkimuskäynnille, jonka aikana heidät punnittiin ja he täyttivät syömiskäyttäytymistä mittaavan kyselyn. Kyselyllä arvioitiin heidän kykyään tietoisesti hillitä syömistään, taipumustaan kokea voimakkaita nälän tunteita tai menettää syömisen hallinta.

Tutkimuksessa selvitettiin syömiskäyttäytymisessä tapahtuvien muutosten yhteyttä painonhallintaan yhdeksän vuoden aikana. Tutkimus on ensimmäinen, jossa on tutkittu syömiskäyttäytymisessä tapahtuvien muutosten yhteyttä painonhallintaan näin pitkällä aikavälillä. Tutkimuksen alussa kyky tietoisesti hillitä syömistä lisääntyi ja paino pieneni enemmän interventio- kuin vertailuryhmässä. Paino laski ensimmäisenä vuonna interventioryhmässä keskimäärin 5,2 kg ja vertailuryhmässä 1,2 kg.  Ero ryhmien välillä säilyi koko tutkimuksen ajan: yhdeksän vuoden kuluttua tutkimuksen alkamisesta interventioryhmän paino oli edelleen keskimäärin 3 kg pienempi kuin tutkimuksen alussa, vertailuryhmässä keskimääräinen paino oli sen sijaan palannut lähtötasolle. Tutkimuksen alussa tapahtunut syömisen tietoisen hillinnän lisääntyminen selitti merkittävästi painonpudotustuloksen säilymistä tutkimuksen loppuun saakka. 

Painonpudotustuloksen pitkäaikainen säilyminen on tunnetusti haasteellista. Siksi on tärkeää tunnistaa tekijöitä, jotka tukevat pysyvästi onnistunutta painonhallintaa. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että yksilöllisistä tarpeista lähtevä elintapaohjaus, joka vahvistaa kykyä tietoisesti hillitä syömistä, tukee painonhallinnassa onnistumista myös pitkällä aikavälillä.

Tutkimus oli osa laajempaa Diabeteksen ehkäisytutkimusta (DPS), ja se toteutettiin Kuopiossa. DPS on kansainvälisesti arvostettu, kontrolloitu pitkäaikainen interventiotutkimus, joka osoitti ensimmäisenä maailmassa, että tyypin 2 diabetes on ehkäistävissä elintapamuutoksin ja painoa maltillisesti pudottamalla.

Tutkimus julkaistiin arvostetussa International Journal of Obesity -lehdessä toukokuun alussa.

Lisätietoja:

PsM, TtM Jutta Salmela, Jyväskylän yliopisto, Psykologian laitos, puh. 044 717 9397, jutta.salmela(a)pshyvinvointialue.fi

Yliopistonlehtori, dosentti Leila Karhunen, Itä-Suomen yliopisto, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, p. 040 355 2776, leila.karhunen(a)uef.fi

Tutkimusartikkeli:

Salmela J, Konttinen H, Lappalainen R, Muotka J, Antikainen A, Lindström J, Tuomilehto J, Uusitupa M, Karhunen L. Eating behavior dimensions and 9-year weight loss maintenance: a sub-study of the Finnish Diabetes prevention study. Int J Obes (Lond). 2023 May 6. doi: 10.1038/s41366-023-01300-w. Epub ahead of print. PMID: 37149709.