Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Kirurgeja leikkaussalissa

Suun kautta annetut lääkkeet imeytyvät puutteellisesti avosydänleikkausta seuraavina päivinä

Sydänleikkauksen jälkeinen lääkitys on keskeisessä asemassa sujuvan toipumisen ja leikkauksen pitkäaikaishyötyjen turvaamiseksi.

Ensimmäisinä sydänleikkauksen jälkeisinä päivinä suun kautta otettujen lääkkeiden imeytyminen on puutteellista ja hidasta, joten kahden ensimmäisen päivän ajan lääkkeet on järkevää antaa laskimoon tai limakalvolle, osoittaa lääketieteen lisensiaatti Antti Valtolan väitöstutkimus. Leikkaus, anestesia, kipulääkkeet ja makuuasento lamaavat mahasuolikanavan toimintaa ja hidastavat lääkkeiden imeytymistä. – Kun lääkeaine ei imeydy, haluttua lääkevaikutusta ei saavuteta ja mahasuolikanavaan voi kertyä tahattoman suuri määrä lääkeainetta. Kun mahasuolikanavan toiminta taas toipuu, riskinä on sitten ison lääkeainemäärän imeytyminen lyhyessä ajassa, Valtola toteaa.

Valtolan väitöstutkimuksessa selvitettiin suun kautta annetun metoprololin ja oksikodonin sekä nenäsumutteena annetun fentanyylin hyötyosuutta leikkausta seuraavina päivinä.

Metoprololia käytetään sydänleikkauksen jälkeisten rytmihäiriöiden estoon. Eteisvärinä on yleisin sydämen rytmihäiriö sydänleikkauksen jälkeen. Se aiheuttaa potilaalle epämukavuutta, altistaa haittatapahtumille, kuten aivoverenkierron häiriöille, ja lisää hoitojaksoon liittyviä kustannuksia. Leikkauksen jälkeinen beetasalpaajalääkitys, kuten metoprololi, on keskeisessä roolissa eteisvärinän ehkäisyssä. Valtolan väitöstutkimuksessa suun kautta otetun metoprololin imeytyminen todettiin merkittäväksi alentuneeksi leikkauksen jälkeisenä päivänä. Imeytyminen palautui normaaliksi kolmantena päivänä leikkauksen jälkeen.

Ensimmäisinä päivinä avosydänleikkauksen jälkeen kipu on usein kovaa. Tehokas kivunhoito jouduttaa potilaan paranemista ja vähentää haittatapahtumien, kuten kivun kroonistumisen riskiä. Hyvä kivunhoito helpottaa myös varhaista leikkauksen jälkeistä fysioterapiaa, joka on tärkeää hengityselimiin liittyvien komplikaatioiden, kuten keuhkokuumeen ehkäisyssä.

Oksikodoni on morfiinin kaltainen kipulääke, jota käytetään yleisesti akuutin kovan kivun hoitoon. Väitöstutkimuksessa suun kautta annetun oksikodonin hyötyosuus todettiin pieneksi ensimmäisenä päivänä leikkauksen jälkeen. Viivästyneen imeytymisen havaittiin johtavan lääkeaineen kertymiseen.

Fentanyyli on oksikodonia lyhytvaikutteisempi morfiinin kaltainen kipulääke, joten se sopii lyhytkestoisen kovan kivun hoitoon. Nenäsumutteena annetun fentanyylin hyötyosuus todettiin hyväksi heti leikkauksen jälkeen. Lisäksi se osoittautui tehokkaaksi, nopeavaikutteiseksi ja hyvin siedetyksi läpilyöntikivun hoidossa leikkauksen jälkeisten kivuliaiden toimenpiteiden yhteydessä.

LL Antti Valtolan lääketieteen alaan kuuluva väitöskirja Clinical insights into the pharmacokinetic aspects of fentanyl, metoprolol and oxycodone dosing after cardiac surgery tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa 13.8.2021 klo 12. Vastaväittäjänä toimii professori Jari Laurikka Tampereen yliopistosta ja kustoksena dosentti Jari Halonen Itä-Suomen yliopistosta. Tapahtuman kieli on suomi.

Väittelijän painolaatuinen kuva

Väitöskirja verkossa

Väitöstilaisuus verkossa