Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Markku Hauta-Kasari

Suomen väriyhdistyksen Iiris-palkinto Markku Hauta-Kasarille

Suomen Väriyhdistyksen Iiris 2023 -palkinto on myönnetty Itä-Suomen yliopiston laskennallisen spektrikuvantamisen professorille Markku Hauta-Kasarille hänen ansioistaan laskennallisen väritieteen parissa.

Iiris-palkinto jaetaan tunnustuksena teoksesta tai tapahtumasta, jossa värien taitava käyttö on huomattavalla tavalla lisännyt ympäristön viihtyisyyttä, tuonut myönteisiä elämyksiä, parantanut elämänlaatua tai lisännyt turvallisuutta tai jossa värien tutkimus on merkittävällä tavalla syventänyt väritietoutta. Iiris-palkinnolla Suomen Väriyhdistys haluaa kiinnittää huomiota värin käytön mahdollisuuksiin visuaalisen kokemusmaailman ja ympäristön keskeisenä tekijänä.

Tunnustus myönnetään kansainvälisenä väripäivänä 21. maaliskuuta.  Päivän tarkoituksena on juhlistaa väriä ja kiinnittää siihen huomiota ihmiskuntaa yhdistävänä ilmiönä sekä nostaa esiin väriin liittyviä tapahtumia ja saavutuksia.

Hauta-Kasari sai ensikosketuksensa väritutkimukseen vuosina 1989–94 Kuopion yliopistossa, kun hän suoritti filosofian maisterin tutkintoa tietojenkäsittelytieteessä. Hän teki väritutkimusryhmässä erikoistyötä, jossa käytettiin Munsellin värikirjasta mitattuja värispektrejä. Hauta-Kasarin kiinnostus väritutkimukseen pysyi vahvana, ja hän teki tohtorin tutkintoon liittyvän tutkimuksensa ja jatko-opintonsa Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa keväällä 1995. Väritutkimusryhmällä, jossa Hauta-Kasari oli jäsenenä, oli hyvät yhteydet japanilaisiin tutkimusryhmiin. Niinpä hän suoritti puolet väitöskirjatyöstään Saitaman yliopistossa Japanissa, ja viimeisteli väitöskirjansa tutkimusosuuden Suomessa, palattuaan kotimaahan syksyllä 1998.

Hauta-Kasari väitteli tohtoriksi aiheesta “Computational Techniques for Spectral Image Analysis” toukokuussa 1999. Väitöskirjassa yhdistyivät spektrikuvantamiseen liittyvä fotoniikka ja tietojenkäsittelytiede; yksi keskeinen osatutkimus liittyi spektraalisesti säädettäviin valonlähteisiin. Tohtoriksi valmistumisen jälkeen Hauta-Kasari sai assistentin viran Joensuun yliopistossa syksyllä 1999. Tässä vaiheessa Hauta-Kasarin väritutkimusryhmä oli keskittynyt Joensuuhun. Sen tutkimusinfra henkilöstöineen oli kansainvälisesti yksi alansa merkittävimmistä tutkimuslaboratorioista.

Hauta-Kasari nimitettiin laskennallisen väritieteen professoriksi vuonna 2013. Hauta-Kasari oli tietojenkäsittelytieteen laitoksen johtajana vuosina 2014–21 ja vuodesta 2022 lähtien Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunnan varadekaani, vastuualueenaan perustutkintokoulutus. Hauta-Kasari on lisäksi ollut tutkijana ja vastuullisena johtajana useissa täydentävän rahoituksen tutkimushankkeissa.

Opetustyötä hän on tehnyt tietojenkäsittelytieteen alalla ja erityisesti vuonna 2008 alkaneessa Erasmus Mundus -ohjelman Computational Colour and Spectral Imaging (COSI) yhteismaisteriohjelmassa. Vuosittain tästä Erasmus Mundus -ohjelmasta valmistuu noin 20 värialan osaajaa, jotka työllistyvät myös väritutkimusalan teollisuuteen. Hauta-Kasari on ollut ohjaajana 15 väitöskirjassa ja mukana yli sadassa vertaisarvioidussa tieteellisessä julkaisussa. Lisäksi Hauta-Kasari on ollut mukana toteuttamassa suuren määrän tutkimushankkeita yhdessä muiden korkeakoulujen ja teollisuuden kanssa. Tällä hetkellä ovat meneillään Suomen Akatemian rahoittamat Biovärit STN-hanke ja Suomen Akatemian Profi6-hanke fotoniikan alalla. Profi6-hankkeessa keskitytään silmänpohjan spektrikuvantamiseen.

Suomen väriyhdistyksen tiedote

Lisätietoja:

Professori Markku Hauta-Kasari, puh. 050 405 6231, markku.hauta-kasari(at)uef.fi

Suomen väriyhdistyksen verkkosivut www.svy.fi

Avainsanat