Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Kaislikko talvella

Suomen Akatemialta strategisen tutkimuksen rahoitusta uusien bioväriaineiden toksisuuden tutkimukseen

  • Terveys ja hyvinvointi
  • Yliopistoyhteisö

Apulaisprofessori Jaana Rysä Itä-Suomen yliopiston farmasian laitokselta on partnerina Biovärit – Väripaletti biopohjaisille väriaineille ja pigmenteille (BioColour) -hankekokonaisuudessa, jolle Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto myönsi hiljattain rahoitusta. Hankkeessa pyritään kehittämään uusia menetelmiä luonnosta peräisin olevien väriaineiden tuotantoon ja niiden käyttöön, mikä mahdollistaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisten sovellusten kehittämisen tekstiileissä, pakkauksissa ja pinnoitteissa. Lisäksi BioColour-hanke pyrkii vakiinnuttamaan bioväriaineiden tuottamiseen ja käyttöön liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja eettisiä näkökulmia, ja siten vahvistamaan kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista taloudessa ja kuluttajakäyttäytymisessä. BioColour -hanke auttaa myös luomaan uutta ja kehittää jo olemassa olevaa bioväriaineisiin perustuvaa liiketoimintaa Suomessa. Jaana Rysän johtamassa osahankkeessa selvitetään biopohjaisten väriaineiden turvallisuutta.

Konsortiota johtaa Dosentti Riikka Räisänen Helsingin yliopistosta. Hankekokonaisuudessa on mukana myös tietojenkäsittelytieteen professori Markku Hauta-Kasari Itä-Suomen yliopistosta. Lisäksi monitieteiseen biovärit -tutkimukseen osallistuvat Aalto-yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus, Teknologian tutkimuskeskus VTT, North Carolina State University USA:sta ja University of Campinas Brasiliasta.

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto STN valitsi kaikkiaan neljä uutta hankekokonaisuutta Innovatiiviset materiaalit ja palvelut resurssiviisauden ja kestävän kehityksen edistäjinä (IMPRES) -ohjelmaan, jossa kehitetään ratkaisuja siihen, miten elämäntapamme kestämätön aineellinen perusta korvataan uusien materiaalien ja innovatiivisten palvelujen avulla. Rahoitettavat hankkeet saavat rahoituksen viideksi vuodeksi. Rahoitus myönnetään kahdessa jaksossa eli ensin kolmeksi ja väliarvioinnin jälkeen kahdeksi vuodeksi.

Lisätietoja:

Apulaisprofessori Jaana Rysä, jaana.rysa (a) uef.fi, p. 358 50 3164105

Suomen Akatemian tiedote:

http://www.aka.fi/fi/strategisen-tutkimuksen-rahoitus2/ohjelmat-ja-hankkeet/innovatiiviset-materiaalit-ja-palvelut-resurssiviisauden-ja-kestavan-kehityksen-edistajina-20192025/

Kaikki rahoitetut hankkeet:

http://webfocus.aka.fi/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=x_RahPaatYht_report2&HAKU=201900000000755&TMK=STN&LAJITTELU=PAATOS&UILANG=fi