Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Tumareseptori FRX:n kolmiulotteinen rakenne

Suomen Akatemialta puoli miljoonaa farmasian laitoksen hankkeille

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta on myöntänyt yhteensä 500 000 euron rahoituksen kahdelle farmasian laitoksen tutkimushankkeelle. Kaksivuotisen rahoituksen saivat professori Paavo Honkakosken Tumareseptorit sappihappotasapainon dynaamisina säätelijöinä -hanke sekä professori Antti Poson hanke, jossa kehitetään uusia SurA-estäjiä Gram-negatiivisten bakteerien aiheuttamiin infektioihin. Molemmat ovat osa yliopiston monitieteistä lääkekehityksen DrugTech-huippututkimusyhteisöä. Toimikunta julkisti rahoituspäätökset 27. toukokuuta.

Tutkimus valottaa maksan sappihappotasapainon säätelyä

Professori Paavo Honkakosken johtamassa akatemiahankkeessa tutkimuskohteena ovat tumareseptorit sappihappotasapainon dynaamisina säätelijöinä.

Sappihapoilla on monta tehtävää: ne ovat tärkeitä rasvaliukoisten vitamiinien ja muiden yhdisteiden imeytymiselle ja ne ovat mukana säätelemässä elimistön energia-aineenvaihduntaa. Sappihappojen erittyminen ja imeytyminen vaatii monen kuljetinproteiinin eli transportterin yhteistoimintaa, mikä voi häiriytyä muun muassa perinnöllisistä syistä tai lääke- ja ympäristökemikaalien vaikutuksesta. Tämä saattaa johtaa maksan vaurioitumiseen, kun sappihapot kertyvät sinne.

Hankkeessa selvitetään uusia keinoja, joilla sappihappoja tunnistavat tumareseptorit, kuten FXR (kuvassa), säätelevät sappihappotasapainoa maksassa muuttamalla transportterien määrää ja aktiivisuutta maksasolujen solukalvoilla.

Yhteistyötahoihin kuuluu yhdysvaltalaisia tutkimusryhmiä University of North Carolina at Chapel Hill- ja Duke University -yliopistoista. Hanke hyötyy myös kansainvälisen hormonihäirikköjä tutkivan EDCMET-konsortion osaamisesta.

SurA-esto voi tehostaa resistenttien bakteeri-infektioiden hoitoa

Professori Antti Poson yhdessä yliopistotutkija Piia Kokkosen kanssa johtamassa akatemiahankkeessa selvitetään, voidaanko Gram-negatiivisten bakteerien aiheuttamia infektioita hoitaa häiritsemällä SurA-proteiinin toimintaa. Kyseinen proteiini on tärkeä monen Gram-negatiivisen bakteerin soluseinämän rakenteelle.

Oikea-aikainen ja riittävä antibioottihoito on keskeistä bakteeri-infektiosta selviytymiselle. Ongelmana ovat kuitenkin antibiooteille vastustuskykyiset eli resistentit bakteerikannat. SurA-proteiini, joka toimii bakteerisolujen ulkopuolisessa tilassa rakentaen bakteerin soluseinämää, on kriittinen monien Gram-negatiivisten bakteerien toiminnalle antibioottihoidon aikana. Hankkeessa kehitetään SurA-estäjiä, joiden avulla pystyttäisiin hoitamaan useita resistenttien Gram-negatiivisten bakteerien aiheuttamia infektioita.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Tübingenin ja Antwerpenin yliopistojen sekä Max Planck -instituutin kanssa. Poson ryhmän vastuulla hankkeessa on uusien SurA-estäjien tietokoneavusteinen suunnittelu. Ensimmäiset selektiiviset SurA-estäjät on jo onnistuttu kehittämään, ja samalla on pystytty osoittamaan, miten SurA vaikuttaa bakteerien soluseinämän rakentumiseen.

Lisätietoja:

Professori Paavo Honkakoski

Professori Antti Poso

 

 

SurA-proteiinin kolmiulotteinen rakenne
Oheisissa mallinnuskuvissa tumareseptori FXR:n ja siihen kiinnittyneen sappihapon (sivun yläkuva) sekä SurA-proteiinin kolmiulotteinen rakenne.