Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Palapelin pala covid-virus.

Suomen Akatemialta 1,34 M€ Itä-Suomen yliopiston COVID-19-rokote- ja lääkekehityshankkeisiin

Suomen Akatemian COVID-19-rokote- ja lääkekehitystutkimushaun hankkeet valittiin 24. kesäkuuta. Itä-Suomen yliopistoon myönnettiin rahoitusta kahdelle hankkeelle. Akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttuala sai 1 079 000 euron rahoituksen adenoviruskuljettimeen perustuvan COVID-19-rokotteen kehittämiseen. Professori Antti Poso sai 260 000 euron rahoituksen hankkeelle, jossa tutkitaan keinoja hillitä ja estää koronaviruksen vaikutuksia elimistössä käyttäen hyödyksi jo olemassa olevia lääkeaineita.

Haussa rahoitettiin korkeatasoisia hankkeita, joissa on jo käynnissä SARS-CoV-2-rokote- ja lääkekehitystutkimusta tai koronavirusrokotteiden ja -lääkkeiden tehon, turvallisuuden ja vaikuttavuuden tutkimusta.

Tehokas ja turvallinen COVID-19-rokote

Akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttualan tutkimusryhmä Itä-Suomen yliopiston A.I. Virtanen -instituutista on keskeisessä roolissa Helsingin yliopiston professori Kalle Sakselan johtamassa konsortiossa, jossa kehitetään COVID-19-rokotetta. Konsortioon kuuluu myös akatemiaprofessori Kari Alitalo Helsingin yliopistosta. Ylä-Herttualan saama rahoitus on yliopistoille myönnetyistä suurin. Hanke sai Suomen Akatemialta rahoitusta myös toukokuun erityishaussa.

Hankkeen tavoitteena on pikaisesti kehittää tehokas ja turvallinen COVID-19-rokote, jota voidaan valmistaa teollisesti Suomessa. Rokote perustuu adenoviruspohjaiseen Ad5-geeninkuljetusvektoriin, jonka avulla COVID-19-virukseen kohdistuvan immuunipuolustuksen käynnistävää viruksen S-proteiinia tuotetaan rokotettavissa. Ad5-vektoriteknologiaa on Ylä-Herttualan ryhmässä jo pitkään kehitetty ja menestyksellä hyödynnetty syövän ja verisuonitautien geenihoitojen huippututkimukseen sekä laajoissa potilasjoukoissa tehdyissä kliinisissä hoitokokeissa.

Tutkijoiden mukaan hanke on jo hyvässä vauhdissa. Lupaavimmaksi arvioitu rokoteaihio on tuotantovaiheessa ja kesällä valmis koe-eläimissä testattavaksi. Hankkeessa kehitetään ja testataan useampia rokoteaihioita, joista parhaaksi osoittautuva viedään vaadittavien ihmiskokeiden viimeisen vaiheen, niin sanotun faasin 3 valmisteluun asti.

Lääkkeiden uusiokäyttöä koronavirusta vastaan

Professori Antti Poson tutkimusryhmä Itä-Suomen yliopiston farmasian laitokselta on mukana Covidd-tutkimuskonsortiossa, johon kuuluvat myös akatemiatutkija Markku Varjosalon, tutkimusjohtaja Petri Auvisen ja professori Sarah Butcherin tutkimusryhmät Helsingin yliopistosta.

Hankkeessa etsitään lääkeaineita, jotka voisivat modifioida viruksen lisääntymistä ihmisissä. Konsortion jäsenillä on laaja osaamiskirjo alkaen virologiasta ja proteiinien välisen vuorovaikutuksen tutkimisesta rakennebiologiaan ja lääkekehitykseen. Monitieteisessä hankkeessa testataan lääkeaineita, jotka on jo hyväksytty lääkeaineiksi tai joita on aiemmin tutkittu kliinisesti ihmisillä, mutta joiden teho alkuperäisessä käyttötarkoituksessa on ollut puutteellinen. Ihmisen proteiineja vastaan jo kehitettyjä lääkeaineita ja niiden yhdistelmiä testataan uudessa yhteydessä eli tässä tapauksessa estämään viruksen monistumista. Tämä jo tunnettujen lääkeainemolekyylien testaaminen uuteen tarkoitukseen on paljon nopeampaa kuin kokonaan uusien molekyylien kehittäminen.

Poson tutkimusryhmä käyttää hankkeessa Kuopiossa kehitettyä tietokoneavusteista seulontamenetelmää, jonka avulla pystytään osaltaan valitsemaan kaikista kriittisimmät lääkevaikutuskohteet ja samalla ne lääkeaineet, joilla on suurin todennäköisyys ehkäistä tai hillitä koronavirusinfektiota. Hankkeessa hyödynnetään myös CSC:n Kajaanissa olevia supertietokoneita.

Lisätietoja:

Akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttuala https://uefconnect.uef.fi/henkilo/seppo.yla-herttuala/

Professori Antti Poso https://uefconnect.uef.fi/henkilo/antti.poso/