Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

UEFin liput.

Suomalaisen FINGER-tutkimuksen käynnistämä verkosto muistisairauksien ennaltaehkäisyyn (World Wide FINGERS) on laajentunut yli 30 maahan

World-Wide FINGERS (WW-FINGERS) on ensimmäinen maailmanlaajuinen tutkimusverkosto muistisairauksien ennaltaehkäisemiseksi monipuolisen elintapaohjelman avulla. Verkosto kattaa yli 30 maata, ja sitä johtaa professori Miia Kivipelto ja hänen ryhmänsä Itä-Suomen yliopiston Lääketieteen laitoksen, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen ja Neurologian yksiköstä.  Verkoston tavoitteita ja toimintaa esitellään juuri julkaistussa artikkelissa Alzheimer´s & Dementia -lehdessä.

Monipuolisella elintapaohjelmalla voidaan ehkäistä muistitoimintojen heikentymistä

WW-FINGERS-verkosto perustuu menestyksekkään suomalaisen FINGER-tutkimuksen kokemuksiin (Lancet 2015) . FINGER on kansallinen muistitoimintojen heikentymisen ehkäisytutkimus, jota johtaa professori Miia Kivipelto ja hänen ryhmänsä (UEF, THL, Karolinska Institutet, Imperial College London). 

FINGER-tutkimus osoitti ensimmäisenä maailmassa, että noudattamalla monipuolista elintapaohjelmaa voidaan parantaa ikääntyneiden kognitiivisia toimintoja ja ehkäistä muistitoimintojen heikentymistä. Interventio sisälsi ruokavalioneuvontaa, liikuntaharjoittelua, muistiharjoittelua sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden tehostettua seurantaa kahden vuoden ajan. 

Jotta FINGER-toimintamallia voidaan hyödyntää laajasti, tarvitsee sitä testata ja soveltaa erilaisissa maissa ja kulttuureissa. Tätä tarkoitusta varten Miia Kivipelto perusti WW-FINGERS-verkoston vuonna 2017. Verkosto on laajentunut nopeasti ja kattaa yli 30 maata kaikilla mantereilla. Verkostossa mukana olevat tutkimusryhmät työskentelevät yhdessä ja harmonisoivat eri maiden tutkimusmenetelmiä. Tämä mahdollistaa uuden tutkimusnäytön tuottamisen muistisairauksien ennaltaehkäisemiseksi. 
– Muistisairaudet ja niiden ehkäisy on asetettu kansanterveyden keskeiseksi päämääräksi myös Maailman terveysjärjestö WHO:n toimesta, sanoo Miia Kivipelto.
– Koska parannuskeinoa muistisairauksiin ei vielä ole, on muistisairauksien ehkäisy olennaista. FINGER-tutkimuksen tulokset osoittivat, että muistitoimintojen, terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi on tärkeää pyrkiä vaikuttamaan useaan riskitekijään yhtaikaa. Tarvitaan yhteistyötä sellaisten tehokkaiden ehkäisykeinojen tunnistamiseksi, jotka toimivat kaikkialla maailmassa. WW-FINGERS on ainutlaatuinen verkosto, joka edistää tutkimusaineistojen harmonisointia ja jakamista useissa maissa, ja luo mahdollisuuksia uuden tiedon nopeaan tuottamiseen ja levittämiseen. 

– Meillä on merkittäviä yhteistyökumppaneita, kuten Maailman terveysjärjestö WHO, Alzheimer’s Association USA:ssa ja Alzheimer’s Disease Data Enablement Fund, jota rahoittavat muun muassa Alzheimer’s Association ja Gates Ventures, Kivipelto lisää.

Suomessa WW-FINGERS-verkosto on saanut tieteelliseen työhönsä tukea Suomen Akatemialta.
– WW-FINGERS verkoston käynnistäjänä Suomella on keskeinen rooli verkoston tieteellisenä moottorina. Itä-Suomen yliopisto on verkoston keskeinen osa, ja sillä on useita hankkeeseen kuuluvia projekteja, joita rahoittavat muun muassa Suomen Akatemia ja European Research Council, kertoo Dosentti Alina Solomon, WW-FINGERS verkoston tieteellinen koordinaattori Itä-Suomen yliopistosta.

WW-FINGERS-verkoston rooli on erityisen tärkeä globaalin koronaepidemian yhteydessä. Epidemialla on negatiivisia vaikutuksia kroonisten sairauksien hoitoon ja elintapoihin.
– Olemme parhaillaan keräämässä tietoa koronaviruspandemian vaikutuksista World-Wide FINGERS-verkostossa osanottajien terveydentilaan, Kivipelto toteaa.

Artikkeli: Kivipelto M, Mangialasche F, Snyder HM, et al. World-Wide FINGERS Network: A global approach to risk reduction and prevention of dementia. Alzheimer’s Dement. 2020;1–16. 
https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/alz.12123

 

Lisätietoja
Miia Kivipelto, MD, PhD, Professor, WW-FINGERS founder and scientific leader
miia.kivipelto (at) ki.se       
+46 (0)73 99 409 22

Alina Solomon, MD, PhD, Associate Professor, WW-FINGERS Scientific Coordinator
alina.solomon (at) uef.fi
+358403552015

Hilkka Soininen, MD, PhD, Professor 
hilkka.soininen (at) uef.fi