Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

sairaanhoitaja pitää vanhusta kädestä

STM tukee sosiaalityön vaikuttavuuden tutkimusta Itä-Suomen yliopistossa lähes 800000 eurolla

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on myöntänyt yhdeksälle sosiaalityön yliopistotasoiselle tutkimushankkeelle yhteensä 4 miljoonan euron rahoituksen. Itä-Suomen yliopistosta rahoituksen saivat sosiaalityön professorien Janet Anandin ja Timo Toikon vetämät tutkimushankkeet. Kahden hankkeen rahoitus on yhteensä lähes 800000 euroa.

STM päätti rahoittaa tällä kertaa tutkimusta, joka koskee muun muassa sosiaalityön työmenetelmiä ja vaikuttavuutta, etuuksia ja palveluja, erityistä tukea tarvitsevien palvelutarpeita ja innovaatioita. Itä-Suomen yliopisto on panostanut jo vuosia hyvinvointiin ja terveyteen liittyvän vaikuttavuuden monitieteiseen tutkimukseen, jota kokoavat yhteen Vaikuttavuuden talon tutkijaverkosto sekä Vaikuttavuus sosiaali- ja terveyspalveluissa -tutkimusyhteisö.

Professori Janet Anand toimii vastuututkijana uudessa Terveyssosiaalityön arvioinnin ja intervention vaikuttavuus näkyväksi (Sostyö-TerVa) -tutkimushankkeessa, joka sai lähes 400000 euron rahoituksen ministeriöltä. Professori Timo Toikko vetää puolestaan Kunnallinen toimeentulotuki ennaltaehkäisevän lastensuojelun välineenä -tutkimushanketta, jolle myönnettiin hieman yli 400000 euron rahoitus.

Itä-Suomen yliopiston tutkijoita on lisäksi mukana ministeriön tutkimusrahoituksen saaneista hankkeista Lapin yliopiston johtamassa Harkittua vammaissosiaalityötä (HaraVa) -hankkeessa sekä Jyväskylän yliopiston ja Kokkolan yliopistokeskuksen johtamassa Lastensuojelun asiantuntijuus maahanmuuttajalasten ja -perheiden sosiaalityössä (LAMPE) -hankkeessa.

STM:n tutkimusrahoitushaku perustuu syyskuussa 2020 voimaan tulleeseen sosiaalihuoltolain muutokseen. Sen pohjalta ministeriö voi vuosittain avata tutkimusrahoitushaun ja myöntää valtion rahoitusta yliopistotasoisille sosiaalityön tutkimushankkeille. Rahoitusta myönnettiin nyt toista kertaa.

Tiedotteen lähde: https://stm.fi/-/stm-paatti-rahoittaa-yhdeksaa-yliopistotasoisen-sosiaalityon-tutkimusta.

Avainsanat