Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Hoitotieteen kirjoja.

Sosiaali- ja terveysalan opettajat suosivat oppimislähtöistä opetusta

  • Koulutus ja oppimisympäristöt
  • Terveys ja hyvinvointi

Sosiaali- ja terveysalan opettajien opetuksellinen lähestymistapa on vahvasti oppimislähtöinen. Tähän tulokseen terveystieteiden maisteri Tarja Turtiainen päätyi väitöskirjassaan, johon hän tutki sosiaali- ja terveysalan opettajien opetuksellisia lähestymistapoja ja työn olosuhteita ammattikorkeakouluissa. Tutkimuksessa tehtyyn kyselyn vastasi 439 sosiaali- ja terveysalan opettajaa.   

Sosiaali- ja terveysalan opettajien opetuksellisia lähestymistapoja ja työn olosuhteita ei ole aiemmin suoranaisesti tutkittu suomalaisessa ammattikorkeakoulutuksessa. Ammattikorkeakoulujärjestelmää on kehitetty 1990-luvulta lähtien ja se on kokenut useita rakenteellisia muutoksia ja uudistuksia. Ammattikorkeakoulut ovat kehittäneet voimakkaasti oppimislähtöisiä oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat läheisen yhteistyön työelämän kanssa.  Sosiaali- ja terveysala on toiseksi suurin koulutusala ammattikorkeakouluissa.   

Haasteena työn ja johtamisen muutos

Opettajien työn olosuhteita tarkasteltiin opettamista ympäröivien olosuhteiden sekä sosiaali- ja terveysalan yksiköiden opetustoiminnan johtamisen näkökulmista. Opettajien vahvuus on opetustyön hallinta. Vastanneet opettajat kokivat haasteiksi opettajan työn muutoksen ja ajanhallinnan sekä mahdollisuudet opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Sosiaali- ja terveysalan yksiköiden opetustoiminnan johtamisen konteksti on ollut jatkuvassa muutoksessa. Opetustoiminnan johtamisessa ilmeni sekä toimivaa että ongelmallista johtamista. Tuloksista ilmeni, että yksiköiden johtajien vahvuus on oikeudenmukainen johtaminen ja heidän tärkeä tehtävänsä on tukea opettajien ammatillisen osaamisen kehittämistä. Tutkimuksessa löydettiin yhteyksiä yksikön opetustoiminnan johtamisen, opettamista ympäröivien olosuhteiden ja opetuksellisten lähestymistapojen väliltä.  

Turtiainen tähdentää, että sosiaali- ja terveysalan opettajien työaikaan tulisi sisällyttää tasapainoisesti opetuksen eri tehtäviä tukemaan oppimislähtöisyyttä ja opettamista ympäröivien olosuhteiden hallintaa. Opettajan oman ammatillisen osaamisen kehittämismahdollisuuksia ja uusien opettajien perehdyttämistä tulisi tukea.

Tuloksia voidaan hyödyntää ammattikorkeakouluissa sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa opetuksen, oppimisympäristöjen ja opettajien oman ammatillisen osaamisen kehittämisessä. Ne voivat palvella sekä opettamista ympäröivien olosuhteiden arviointia ja kehittämistä että opetustoiminnan johtamista eri tasoilla.

Terveydenhuollon maisteri Tarja Turtiaisen väitöskirja Sosiaali- ja terveysalan opettajien opetukselliset lähestymistavat ja työn olosuhteet ammattikorkeakouluissa tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Elina Haavisto Turun yliopistosta ja kustoksena professori Hannele Turunen Itä-Suomen yliopistosta. Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöstilaisuutta voi seurata 4.12.2020 klo 12 alkaen verkossa.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/38214?encoding=UTF-8

Turtiainen, Tarja. Sosiaali-ja terveysalan opettajien opetukselliset lähestymistavat ja työnolosuhteet ammattikorkeakouluissa