Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Potilaan ja sairaanhoitajan kädet

Sairaanhoitajaopiskelijoiden stressi lisääntyy opintojen aikana

Suomalaiset sairaanhoitajaopiskelijat eivät vielä ensimmäisenä opiskeluvuotenaan koe juurikaan stressiä opintoihin kuuluvassa käytännön harjoittelussa. Toisen vuoden opiskelijoilla stressiä on  jonkin verran, osoitti Master of Public Health Hanish Bhurtunin väitöstutkimus. Bhurtun on koulutukseltaan myös sairaanhoitaja. Hän jatkokehitti väitöstutkimuksessaan stressimittaria, jolla voidaan luotettavasti mitata sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemaa stressiä kliinisen harjoittelun aikana. Mittarin osa-alueita ovat tiedon ja kliinisten taitojen puute, työkuorma ja kliiniset harjoitteluympäristöt, opettajat ja hoitohenkilökunta sekä potilaiden hoitaminen. Väitöstilaisuutta voi seurata verkossa 6.11.2020 klo 12 alkaen.

Sairaanhoitajaopiskelijat kokivat stressiä pääasiassa ammatillisten tietojen ja taitojen puutteen, harjoitteluun liittyvien tehtävien ja työkuorman sekä harjoitteluympäristön vuoksi. Opiskelijat selviytyivät stressistä pääasiassa tunneperäisten menetelmien avulla, kuten katsomalla televisiota ja nukkumalla pidempään. Stressin hallintakeinoissa oli havaittavissa joitakin eroja ensimmäisen ja toisen vuoden aikana.

Tutkimuksen tulokset ovat hyödyksi hoitotyön opettajille, harjoittelun ohjaajille ja hoitohenkilökunnalle, jotka voivat valmistaa opiskelijoita etukäteen harjoitteluun liittyvään stressiin ja sen hallintaan. Huomioimalla tutkimuksen tuottamaa tietoa hoitotyön opetuksessa voidaan lievittää opiskelijoiden stressiä ja siten helpottaa heidän oppimistaan harjoittelun aikana.

Master of Public Health Hanish Bhurtunin väitöskirja Stress and coping strategies among Finnish nursing students in the clinical learning environment tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Anna-Liisa Aho Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Hannele Turunen Itä-Suomen yliopistosta. Tilaisuus on englanninkielinen.

Väittelijän kuva https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/37823?encoding=UTF-8

Väitöskirja verkossa https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-3474-1/

Väitöstilaisuus verkossa https://stream.lifesizecloud.com/extension/5551026/36a92f54-525c-4b42-9a56-56d4dd3e751c