Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

UEF liput lipputangoissa

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palvelujen osaamisen arviointimittari toimii suosituksena monialaiseen osaamiseen

  • Terveys ja hyvinvointi

Monialainen ja tieteiden välinen osaaminen sekä yhteisen kielen ja kulttuurin jakava työyhteisö ovat asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palvelujen kehittämisen edellytys. Alan ammattikorkeakouluissa monialaiset opettajaryhmät järjestävät opintoja, jotka lisäävät opiskelijoiden osaamista monialaisissa tiimeissä toimimiseen. Terveystieteiden maisteri Outi Ahonen kehitti väitöstutkimuksessaan arviointimittarin, jota voidaan käyttää monialaisten ammattikorkeakouluopiskelijoiden opettamisen suosituksena ja arvioinnin välineenä. Sähköisten palvelujen kehittämisen osaamisen perustana ovat sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan kansainvälinen suositus sekä palvelumuotoilumenetelmän käyttö.

Kansainvälisten IT-käyttäjätason osa-alueiden määrä vaihtelee eri koulutusalojen opetussuunnitelmissa

Tutkimuksessa selvitettiin opetussuunnitelmien sekä sosiaali- ja terveysalan, IT-insinöörien ja liiketalouden opiskelijoiden ja opettajien alakohtaista ja monialaista näkemystä osaamisen arvioinnista, ja kehitettiin arviointimittaria tulosten pohjalta. Tutkimus osoittaa, että ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmissa on sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan kansainvälisen suosituksen mukaisia IT-käyttäjätason osa-alueita, mutta määrä vaihtelee eri koulutusaloilla. Myös opiskelijoiden osaamisen taso ennen sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan opetusta vaihtelee. Ahosen mukaan onkin tärkeää kartoittaa opiskelijoiden osaamista ennen opintojaksoja, jolloin heille vodaan antaa osaamista tasoittavia ennakkomateriaaleja ennen yhteistä opintojaksoa.

Opiskelijoilla oli myös palvelujen kehittämiseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnan osaamiseen liittyviä toiveita ennen kehittäjäopintojen aloittamista. Opiskelijat pitivät vuorovaikutteista kulttuuria, korkealaatuisen palvelun kehittämisosaamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan osaamista tärkeinä. Opiskelijat myös kuvasivat, että heillä on alan tiedonhallinnan sekä vuorovaikutus-, hallinto-, kehittämis- ja sosiaali- ja terveydenhuollon osaamista, jota he voivat hyödyntää monialaisessa ryhmätyössä. Nämä ovat osaamisalueita, joita sosiaali- ja terveyspalveluiden sähköisten palvelujen kehittämisyhteisössä tarvitaan.

Monialainen osaaminen suppeampaa päätöksenteon tuen metodeissa ja palvelumuotoilussa

Tutkimuksessa havaittiin, että opettajat arvioivat sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ja palvelumuotoilun alakohtaista ja monialaista osaamista eri tavoin. Opettajat arvioivat, että päätöksen teon tuen metodeissa ja palvelumuotoilussa monialainen osaaminen oli hieman suppeampaa.

Arviointimittarin kehittämisessä havaittiin, että opiskelijoiden osaamista on hyvä arvioida monialaisissa opintojen toteutuksissa opiskelun eri vaiheissa. Arvioinnissa on hyvä huomioida yhteisesti määritellyt arviointikriteerit ja ammattialakohtainen osaaminen niin opettajan toteuttamana arviointina kuin opiskelijan itsearviointina. Alakohtainen arviointi toteutettiin kyselynä kansainvälisille eri alojen ammattikorkeakouluopettajille ja monialainen kansallisille eri alojen ammattikorkeakouluopettajille.

Yhteinen kieli mahdollistaa monialaisten ratkaisujen syntymisen

Tutkimuksessa havaittiin, että ammattikorkeakoulutuksessa on hyvä tunnistaa yhteiskunnallisesti tärkeät monialaiset ilmiöt, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palvelujen kehittäminen. Näiden eri ilmiöiden ympärille rakentuvien oppimisympäristöjen osalta tulisi tehdä myös osaamisen määrittely. Ammattialakohtaisen osaamisen lisäksi on tärkeää, että opiskelija ymmärtää riittävästi myös ilmiöön liittyvien muiden alojen toimintatapoja ja käsitteitä voidakseen osallistua yhteiseen työskentelyyn.

Kun opiskellaan monialaista ilmiötä, opiskelijan on saavutettava tutkinnon mukainen vaatimustaso oman alan osaamisessa. Monialaisen työskentelyn yhteinen osaaminen voi olla matalammalla tasolla kuin alaan liittyvä osaaminen. Opiskelijan on kuitenkin osattava riittävästi, jotta hän pystyy kommunikoimaan monialaisen tiimin kanssa omasta ammatillisesta roolista käsin.

– Nykypäivänä on useita monimutkaisia ilmiöitä, joiden ratkaisuun tarvitaan ammattilaisilta syvällistä oman alan osaamista, mutta myös riittävästi yhteistä kieltä monialaisessa työryhmässä toimimiseen. Näin työryhmän vuorovaikutus mahdollistaa monialaisen ratkaisun syntymisen. Tämä on tärkeä huomioida ammattikorkeakoulujen opetusta suunniteltaessa, Ahonen toteaa.

Terveystieteiden maisteri Outi Ahosen sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon alaan kuuluva väitöskirja ”Opiskelijan osaamisen arviointimittarin kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palvelujen monialaisessa kontekstissa” tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Leena Salminen Turun yliopistosta sekä kustoksena professori Kaija Saranto Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen valokuva on osoitteessa https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/35789?encoding=UTF-8