Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Snelmmanian pääaula.

Savonia ja UEF mukana suurten kappaleiden 3D-tulostuksen pioneerityössä

Suurten kappaleiden 3D-tulostusta tuodaan valmistavan teollisuuden käyttöön valtakunnallisella kolmen miljoonan euron 3D-tulostuksen yhteishankkeella (3DTY).

Suurten rakenteiden 3D-tulostuksen teollista käyttöönottoa edistetään tutkimalla ja testaamalla muovi- ja metallitulostuslaitteiden lisäksi kappaleiden jälkikäsittelyä, laadunvarmistusta, sekä liittämistä ja rajapintoja.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) myöntämällä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituksella sekä yritysrahoituksella toteutettavaa 3DTY-hanketta vetää Oulun yliopisto.

Savonia-ammattikorkeakoulun 3D-tulostusympäristö ja Itä-Suomen yliopiston materiaalitestaustoiminnot mahdollistavat monipuoliset tutkimus- ja kehitystyöt suurten kappaleiden 3D-tulostukselle. Savonialla on hiljattain otettu käyttöön robottitulostusmahdollisuudet sekä metallille että muoville, jotka mahdollistavat useiden metrien kokoisten kappaleiden valmistuksen.

Itä-Suomen yliopistolla käytössä on laaja valikoima erilaisia 3D-tulosteille soveltuvia karakterisointi- ja testausmenetelmiä, kuten microCT -laitteisto. Yrityksille tämä tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia metalli-, muovi- ja komposiittirakenteiden valmistuksen osalta.

3D-tulostus on digitaalinen teknologia, johon siirtyminen tukee myös yritysten vihreää siirtymää. Sen avulla pystytään valmistamaan tuotteita energiatehokkaasti ja pienemmällä jätteen määrällä.

3DTY:ssä on mukana parikymmentä valmistavan teollisuuden yritystä ympäri maata. Pohjois-Savon alueelta mukana ovat Ponsse, Yara ja Genelec. 3D-tulostus mahdollistaa myös kookkaiden kappaleiden valmistuksen, jossa on tarjolla teolliseen käyttöön kypsiä tekniikoita sekä metalli- että muovitulostuksessa, ja eri materiaaleja yhdistelevässä tulostuksessa.

Teollisessa prosessissa lisäävä valmistus liittyy saumattomasti muihin valmistustekniikoihin, ja suuria kappaleita valmistettaessa 3D-tulostus ja lastuava työstö, sekä eri liittämismenetelmät voivat vuorotella.

Suuren kokoluokan 3D-tulostuksen uusia innovaatioita

Kolmivuotisen hankkeen toteuttamisesta vastaavat Pohjois-Suomen (Oulun yliopisto, Lapin koulutuskeskus REDU), Itä-Suomen (Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu), Etelä-Suomen (LUT-yliopisto) ja Länsi-Suomen (Tampereen ammattikorkeakoulu) lisäävän valmistuksen tutkimus- ja tuotekehitystoimijat.

Teollisuusyritysten näkökulmaa ja tukea hankkeen toteuttamiseen tuovat DIMECCin johtamat ekosysteemit, 3D-tulostukseen keskittynyt FAME (Finnish Additive Manufacturing Ecosystem) ja pk-yritysten digitalisaatiota edistävä FAMN (Finnish Advanced Manufacturing Network).

– Tutkimalla ja kehittämällä uuden teknologian käyttöä yhdessä yritysten kanssa saamme nopeutettua sen soveltamista käytäntöön. Pystymme tarjoamaan mukana oleville yrityksille pilottien ja demonstraatioiden avulla luotettavaa tietoa suurten kappaleiden 3D-tulostuksen soveltamisesta juuri heidän käyttökohteisiinsa. Verkostojemme kautta saamme levitettyä syntyvää tietoa myös muille samojen kysymysten kanssa painiville yrityksille, ekosysteemijohtaja Antti Karjaluoto DIMECC Oy:stä toteaa.

– Esimerkiksi 3D-tulostuksen käytöstä suuren kokoluokan muottivalmistukseen ei Suomessa ole vielä tietoa tai konkreettisia esimerkkejä. Näin pystymme edistämään teollisuuden uudistumista ja tuottamaan uutta liiketoimintaa.

3DTY kuuluu Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaan. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuen on myöntänyt Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY).

Lisätietoja:

Verkkosivu http://www.3dty.fi/

Pohjois-Savon alueen yhteyshenkilöt:

Antti Alonen, Savonia-ammattikorkeakoulu, tki-asiantuntija, antti.alonen@savonia.fi, +358 44 785 5767

Kimmo Laitinen, Itä-Suomen yliopisto, teknillisen fysiikan laitos, väitöskirjatutkija, kimmo.laitinen@uef.fi, +358 50 414 6407