Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Pariskunta saunassa.

Saunominen voi tehostaa liikunnan hyötyjä sydän- ja verisuoniterveydelle

Saunominen voi vahvistaa liikunnan hyödyllisiä vaikutuksia sydämelle ja verenkiertoelimistölle, osoittaa tuore väitöskirjatutkimus. Itä-Suomen yliopiston professori Jari Laukkasen tutkimusryhmä on osoittanut säännöllisen saunomisen terveyshyötyjä useissa aiemmissa tutkimuksissa, jotka ovat saaneet laajaa kansainvälistä huomiota. Liikunta ja saunominen ovat suomalaisille tuttu yhdistelmä, mutta niiden yhteisvaikutuksia ei ole aiemmin juuri tutkittu.

Laukkasen ohjaama liikuntatieteen maisteri Earric Leen väitöskirja tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa. Väitöstutkimuksen tavoitteena oli selvittää liikunnan ja saunomisen yhdistelmän vaikutuksia verenkiertoelimistöön. Eri osatutkimuksiin osallistui noin 50–100 koehenkilöä, joilla oli vähintään yksi sydän- ja verisuonitautien riskitekijä.

Ensimmäisessä osatutkimuksessa todettiin, että 30 minuutin saunominen, jonka puolivälissä pidettiin lyhyt jäähdyttelytauko, alensi verenpainetta ja verisuonten toimintaa kuvaavia joustavuusindeksejä. Seuraavassa tutkimuksessa 15 minuutin liikuntaharjoituksen jälkeen saunottiin 15 minuuttia. Tällä yhdistelmällä saavutetut myönteiset vaikutukset verenkiertoelimistöön kestivät pidempään kuin pelkällä saunomisella.

Liikunnalla ja saunomisella voikin tutkijoiden mukaan olla yhteisvaikutuksia, jotka johtavat parempiin sydän- ja verenkiertoelimistön sopeutumismuutoksiin kuin pelkkä säännöllinen liikunta.

Lisäksi toteutettiin kahdeksan viikon mittainen satunnaistettu sauna- ja liikuntainterventio, jossa noudatettiin yleisiä liikuntasuosituksia. Toinen osallistujaryhmä kävi säännöllisesti liikunnan jälkeen saunomassa 15 minuutin ajan, kun taas toinen ryhmä harrasti säännöllisesti liikuntaa ilman saunomista. Tutkittavien peruskunto ei ollut lähtötilanteessa hyvä ja he olivat saunoneet kotioloissaan ennen interventiotutkimusta korkeintaan yhden kerran viikossa.

– Tutkimus osoitti, että säännöllisellä liikunnalla pystyttiin parantamaan verenkiertoelimistön kuntoa ja valtimoiden joustavuutta ja vähentämään kehon painoa. Uusi havainto kuitenkin oli, että säännölliseen liikuntaan liitetty saunominen paransi verenkiertoelimistön kuntoa merkittävästi enemmän ja myös systolinen verenpaine ja kokonaiskolesteroliarvot laskivat merkitsevästi enemmän kuin pelkästään liikunnalla, Earric Lee tiivistää.

Jari Laukkasen mukaan väitöstutkimus antaa viitteitä siitä, että liikuntaharjoittelun yhdistäminen saunomiseen tuo sekä välittömiä että pidempikestoisia lisähyötyjä. – Lisää aihepiirin tutkimusta kuitenkin vielä tarvitaan. 

Lisätietoja:

LitM Earric Lee, Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta, earric.m.lee(a)jyu.fi

Professori Jari Laukkanen, Itä-Suomen yliopisto, kliinisen lääketieteen yksikkö, p. 014 269 5340, jariantero.laukkanen(a)uef.fi, https://uefconnect.uef.fi/henkilo/jari.laukkanen/