Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

UEF liput lipputangoissa

Sairaaloiden johtamisosaamista on kehitettävä nykyistä kokonaisvaltaisemmin

Väitös terveyshallintotieteen alalta
Väittelijä: TtM Vuokko Pihlainen
Aika ja paikka: 8.5.2020 klo 12

Johtamisosaamista on kehitettävä ja uudistettava nykyistä kokonaisvaltaisemmin suomalaisissa sairaalaorganisaatioissa, osoittaa terveystieteiden maisteri Vuokko Pihlaisen Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus. Niiden johtamisessa on perinteisesti ollut useita esteitä verkostomaiselle toiminnalle ja osaamisen sekä hyvien käytäntöjen jakamiselle. Erilaiset rinnakkaiset käytännöt ohjaavat yhteistyön sijaan enemmän kilpailuasetelmiin. Tällöin yhtenäiset johtamisen toimintatavat ja periaatteet jäävät organisaatiossa sopimatta.

Tutkimuksen perusteella johtamisosaamisen ydinalueita, kehittämistarpeita ja kehittämistoimia tulisi arvioida suhteessa toimintaan ja sen tavoitteisiin. Sairaalassa tarvittavaa johtamisosaamista olisi hyvä tunnistaa, arvioida ja ennakoida nykyhetken ja tulevaisuuden toimintaympäristön muuttuviin tarpeisiin.

Johtamisosaamisen ja kehittämisen laatu on vaihtelevaa

Tutkimuksessa havaittiin, että johtamisosaamisen ja kehittämisen laatu on sairaaloissa vaihtelevaa, lisäksi johtamisosaamista tunnistetaan heikosti. Tutkimuksen perusteella johtamisen tietoperustan yhtenäistämisessä ja strategiaosaamisessa onkin kehitettävää. Kehittämistä tulisi tarkastella kokonaisvaltaisesti niin johtajien yksilöllisen johtamisosaamisen kuin sairaalaorganisaatioiden johtamisen käytäntöjen ja prosessien sekä näiden yhteensovittamisen näkökulmista. Yksilöllisen johtamisosaamisen kehittämisen ohella sairaaloiden organisaatiotasoisia johtamistoiminnan kehittymistä tukevia käytäntöjä, toimintamalleja ja rakenteita tulisi uudistaa.

– Silloin kehitetään johtamisessa tarvittavaa yksilö- ja organisaatio-osaamista kokonaisvaltaisesti ja systeemisesti, Pihlainen toteaa.

Johtamisuraa tulisi vahvistaa terveysalalla

Tutkimuksen perusteella tulevaisuuden terveydenhuollossa johtamisuran tulisi olla selkeä uravaihtoehto potilastyöhön suuntautumiselle. Tarvittaisiin myös enemmän ymmärrystä ja arvostusta johtamistyön merkityksestä. Johtamisura edellyttää kiinnostusta ja halua johtamiseen sekä tavoitteellista johtamisessa tarvittavien tietojen, taitojen ja asenteiden sekä johtamisosaamisen kehittämistä tukevien organisaation prosessien kehittämistä.

Johtamisosaamisen kehittämisessä voidaan hyödyntää erilaista teknologiaa, kuten pelejä ja simulaatioita. On kehitettävä myös uudenlaisia tapoja yhdistää tietoa, käytäntöä, työssä oppimista ja reflektiota. Myös johtamisosaamisen arviointimenetelmien käyttöönotto, rekrytointikäytäntöjen uudistaminen ja erilaiset johtamisen tukimenetelmien käyttö kehittävät johtamisosaamisen laatua.

Johtamisosaamisen ja johtamisen organisoinnin tulevaisuuden kehityssuunnat

Perinteinen johtamisosaaminen on ammatillisesti eriytynyttä ja keskittyy kliiniseen toimintaan, kehittyvä johtamisosaaminen puolestaan korostaa potilaslähtöisyyttä. Uudenlaista johtamisosaamista edustaa johtamisura-ajattelu. Tutkimuksessa johtamisen nähtiin tulevaisuudessa olevan perinteistä yksilöjohtajuutta, kehittyvää parijohtajuutta sekä uudenlaista tiimi- ja jaettua johtajuutta. Kukin niistä vaatii erilaista johtamisosaamista, joka on tunnistettava ja jota on kehitettävä.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää johtamisen, johtamisjärjestelmän ja johtamisosaamisen kehittämisessä, suunnittelussa ja toteutuksessa. Johtamisosaamisen merkitys korostuu lähitulevaisuudessa, kun toimintaympäristö muuttuu väestön ikääntyessä ja kansalaisten osallistuessa yhä enemmän omaa terveyttään koskevaan päätöksentekoon. Lisäksi työelämään tulevat uudet sukupolvet haastavat käsitykset johtamisesta tilanteessa, jossa osaavasta työvoimasta on pulaa. Johtamisosaamisen merkitystä korostaa myös terveydenhuollon digitalisoituminen ja terveydenhuollon palvelujärjestelmien ja palvelujen uudistuminen.

TtM Vuokko Pihlaisen terveyshallintotieteen alaan kuuluva väitöskirja Asiantuntijoiden käsityksiä johtamisosaamisen nykytilasta ja tulevaisuuden suunnista suomalaisissa sairaaloissa 2030 tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii dosentti Marjo Suhonen Oulun yliopistosta ja kustoksena professori Johanna Lammintakanen Itä-Suomen yliopistosta.

Vuokko Pihlaisen painolaatuinen valokuva on osoitteessa https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/36328?encoding=UTF-8

Vuokko Pihlaisen väitöskirja verkossa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-3378-2

Lisätietoja: Vuokko Pihlainen, puh. 040 753 0241, vuokkop(at)student.uef.fi