Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Keihäsjärvi. Kuva: Saastamoisen säätiö.

Saastamoisen säätiö laajentaa kotimaista makean veden tutkimusta ja yhteistyötä

Raikas ja puhdas vesi voi tuntua monelle suomalaiselle itsestään selvältä, mutta makeanveden varantojemme ylläpito myös tulevaisuudessa vaatii laaja-alaista vesitutkimusta. Saastamoisen säätiö yhdessä Itä-Suomen yliopiston, Rasvanki-Virmasveden osakaskunnan ja R. Erik ja Bror Serlachiuksen säätiön kanssa tukevat kotimaisen vesitutkimusyhteistyön laajentamista ja tiedon jakamista.

Saastamoisen säätiön tiedote 23.5.2024

Saastamoisen säätiön tehtävänä on tukea pitkäjänteisesti taiteilijoiden ja tutkijoiden työtä sekä edistää heidän kansainvälisiä verkostojaan. Yksi säätiön pitkäaikaisista kumppaneista on Itä-Suomen yliopisto, jonka poikkitieteellistä makeanveden tutkimusta Saastamoisen säätiö on tukenut jo vuodesta 2019. Suomalaisen makean veden tutkimus on erityisen tärkeää, sillä veden tila ja laatu vaikuttavat laajasti ekosysteemien hyvinvointiin ja luonnon monimuotoisuuteen. Makean veden tila ja sen muutokset vaikuttavat myös vaelluskalojen elinolosuhteisiin ja lajien kirjoon.

Veden laadun tarkkailuun tarkoitettu mittauslaitteisto on usein sijoitettu kohteisiin, joissa mitataan esimerkiksi teollisuuden päästöjä sen sijaan, miten esimerkiksi muuttuvat talvet, ravinnekuormitus, haitta-aineet mikromuoveista lääkeaineisiin ja raskasmetalleihin, vesiympäristön virkistyskäyttö ja turismi vaikuttavat veden tilaan. Pohjois-Savon ELY-keskuksen tukema ja Rasvanki-Virmasveden osakaskunnan vetämä Taimen takaisin -kehittämishanke edistää valtakunnallisia kalataloustavoitteita taimenen poikasistutusten, virtavesien kunnostustoimien ja seurantatutkimusten avulla. Rasvanki-Virmasveden osakaskunta tarvitsee mittausasemia erityisesti järvitaimenen luontaisen lisääntymisen mahdollisuuksien ja kriittisten olosuhteiden vaihtelun selvittämiseen.

”Jatkuvatoimisia mittausasemia ei toistaiseksi ole ollut käytössä osakaskunnan vesialueella ja muuallakin niitä käytetään pääasiassa päästölähteiden vedenlaadun velvoitetarkkailussa”, kertoo Rasvanki-Virmasveden osakaskunnan sihteeri Timo Oranen.

Saastamoisen säätiö myönsi Rasvanki-Virmasveden osakaskunnalle 33 000 euron apurahan kolmen jatkuvatoimisen mittausaseman hankkimiseksi Matilanjoen-Keihäsjärven alueella. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 38 000 euroa, johon myös Itä-Suomen yliopiston vesitutkimusohjelma osallistuu 5 000 eurolla. Laitehankintojen lisäksi hankkeessa tarvitaan paljon talkootyötä  mittauspisteiden rakenteiden valmistamisessa sekä vesinäytteiden otossa.

”Ympärivuotinen mittaus on tärkeää, koska ainoastaan tällä tavalla päästään käsiksi muuttuviin elinolosuhteisiin päivän tarkkuudella. Satunnaiset mittaukset eivät anna riittävää kokonaiskuvaa vallitsevasta ympäristöstä. Uudet mittausasemat tuottavat reaaliaikaista tietoa veden lämpötilasta, happamuudesta, sähkönjohtavuudesta ja happitilanteesta kaikkien tutkijoiden käyttöön. Mittausdataa täydennetään ottamalla vesinäytteitä analysoitavaksi laboratoriossa tarkemman koostumuksen selvittämiseksi”, Oranen kertoo.

Monitahoinen yhteistyö edistää laajempaa vesitutkimusta

Syvänniemen mittausasemat tulevat osaksi laajempaa vesitutkimusta, jossa mukana on Saastamoisen säätiön, Itä-Suomen yliopiston ja Rasvanki-Virmasveden osakaskunnan lisäksi myös R. Erik ja Bror Serlachiuksen säätiö. Mittalaitteet liitetään samaan EMMI-järjestelmään R. Erik ja Bror Serlachiuksen Säätiön Capeenpuron mittauslaitteiden kanssa. Capeenpuro on vuonna 2024 valmistunut noin 1,2 kilometriä pitkä virtavesialue, josta kerätään arvokasta tietoa virtavesien kunnostusmenetelmien kehittämiseen. Avajaisia vietetään lauantaina 25.5.2024 ja tilaisuus on avoin kaikille. Capeenpuro-projektissa ovat mukana Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto ja Suomen ympäristökeskus. 

Keihäsjärveen sijoitettavien mittalaitteiden parametrit on suunniteltu yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston makean veden tutkimuksen kanssa.

Uutta mittaustietoa voidaan jakaa kolmen yliopiston, Suomen ympäristökeskuksen ja paikallisen vesiosakaskunnan omien sidosryhmien käyttöön. Tulevaisuudessa mittalaitteiden datakanta laajennetaan myös Syvänniemelle rakennettavaan kansainvälisen residenssikeskuksen taiteilijoiden ja tutkijoiden käyttöön.

Tutkimus ja taide yhdistyvät uudessa residenssiympäristössä

Vesitutkimuksen rahoittamisen lisäksi Saastamoisen säätiö haluaa laajentaa tutkimusyhteistyötä paikallisesti ja luoda makean veden tutkimiselle uuden ympäristön. Syvänniemen vanha rullatehtaan ympäristöön tulee rakentumaan uusi kansainvälinen residenssi, joka tuo yhteen taiteilijoita ja tutkijoita. Residenssi mahdollistaa uusien kotimaisten ja kansainvälisten verkostojen syntymisen ja osallistumisen laajemmankin vesialueen tutkimukseen. Uudet mittalaitteet ja uusi tutkimusverkosto vahvistavat säätiön sitoutumista makean veden tutkimukseen alueella ja tarjoavat mahdollisuuden herkkien ekosysteemien tutkimiseen niin tutkijoille kuin taitelijoillekin. Saastamoisen säätiö pyrkii avaamaan kohteen vuonna 2028, jolloin säätiö täyttää 60 vuotta.

Yhteyshenkilöt:

Rasvanki-Virmasveden osakaskunta: 
sihteeri Timo Oranen, hoitokunta@rasvankivirmasvesi.fi

Itä-Suomen yliopisto: 
professori Jussi Kukkonen jussi.kukkonen@uef.fi

R. Erik ja Bror Serlachiuksen Säätiö: 
säätiön puheenjohtaja Gösta Serlachius, capeenpuro@gmail.com

Saastamoisen säätiö: 
säätiön hallituksen jäsen Marja Karttunen marja.karttunen@saastamoinenfoundation.fi

 

Saastamoisen säätiö – taiteen ja tieteen kumppani Suomessa ja maailmalla

Tuemme pitkäjänteisesti taiteilijoiden ja tutkijoiden työtä sekä edistämme heidän verkostojaan. Järjestämme innovatiivisia kohtaamisia ja kehitämme elävää taidekokoelmaa. Perhesäätiönä teemme parempaa tulevaisuutta seuraaville sukupolville. Vuonna 2023 jaoimme apurahoja yhteensä 6,3 miljoonaa euroa suomalaisen ja kansainvälisen taiteen ja tieteen kehitykseen.

Avainsanat