Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Pyöreitä tarroja lasiseinällä.

Rikostaustaisten kokemusasiantuntijakoulutus antaa keinoja rikollisuudesta irrottautumiseen

Asiakkaiden kokemustiedon jakaminen on muodostunut yhä tärkeämmäksi sosiaalipalveluiden kehittämistyössä. Myös rikosseuraamusalan palvelujen kehittämisessä on tarve ottaa huomioon rikoksentekijöiden oma näkökulma.

Väitöskirjatutkija Janika Lindström ja professori Timo Toikko Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitokselta ovat tarkastelleet tutkimuksessaan rikostaustaisille suunnattua pitkäkestoista kokemusasiantuntijakoulutusta, joka toteutettiin Laurea-ammattikorkeakoulussa ja pirkanmaalaisessa järjestössä. Tutkimuksesta on ilmestynyt artikkeli Nordic Journal of Criminology -julkaisussa.

Kokemusasiantuntijakoulutuksen ytimeen kuuluu, että rikostaustaisten omat aiemmat kokemukset rakentuvat henkilökohtaisiksi tarinoiksi, jotka toimivat kokemusasiantuntijuuden keskeisinä resursseina. Kokemusasiantuntijakoulutusta voidaan pitää keskeisenä keinona omien kokemusten riittävään etäännyttämiseen, mikä auttaa yksilöä irrottautumaan rikollisesta elämäntavasta.

Tutkimuksen mukaan kokemusasiantuntijoiden voimaantuminen ilmenee heidän esittämissään tarinoissa niin yksilöllisinä kuin yhteisöllisinä prosesseina. Oma tarina tunnistettiin voimavaraksi, jota julkisesti kertomalla päästiin osaksi muutosta tukevia sosiaalisia verkostoja.

– Tarinoita kertomalla ja yhteisesti tulkitsemalla rikostaustaiset tulivat tietoisemmiksi omista tilanteistaan. Tarinoissa yksilöllinen kuntoutuminen, rikollisuudesta irrottautuminen ja kokemusasiantuntijuuden mahdollistamat uudenlaiset tehtävät olivat osa henkilökohtaista voimaantumista. Kokemusasiantuntijakoulutuksen vertaisryhmän tuella usko selviytymismahdollisuuksista voimistui, Lindström ja Toikko kertovat.

Koulutuksen myötä kokemusasiantuntijoilla on tärkeää omakohtaista kokemustietoa rikollisesta elämäntavasta irrottautumiseen, ja rikostaustaisten saattaa olla helpompi lähestyä kokemusasiantuntijaa kuin sosiaalipalveluiden ammattilaista. Osa rikostaustaisten palveluihin keskittyvistä järjestöistä onkin palkannut kokemusasiantuntijoita erilaisiin ohjaustehtäviin ja kehittämään palveluitaan. Järjestöjen kokemusasiantuntijat ovat päässeet myös vankiloihin tekemään kuntoutustyötä.

– Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että kokemusasiantuntijuuden kautta tarjoutuvissa uusissa mahdollisuuksissa rikostaustaiset edustavat juuri sitä, mitä rikosseuraamusalan strategiapuheissa tavoitellaankin. He toimivat voimaantuneina ja vastuullisina kansalaisina erilaisissa yhteiskunnallisissa tehtävissä, tutkijat arvioivat.

Tutkimusartikkeli on luettavissa verkossa: Janika Lindström, Timo Toikko: Survival stories as access to society. People with history of a crime as experts by experience. Nordic Journal of Criminology, May 2021. http://dx.doi.org/10.1080/2578983X.2021.1918435

Lisätietoja:

Janika Lindström, väitöskirjatutkija (Itä-Suomen yliopisto) ja lehtori (Laurea-ammattikorkeakoulu), janika.lindstrom@laurea.fi

Timo Toikko, professori, yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto, timo.toikko@uef.fi