Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Ravitsemusneuvontatilanne

Ravitsemustieteen opetus täyttää 40 vuotta

Itä-Suomen yliopistossa on opetettu ravitsemustiedettä jo 40 vuoden ajan. – Ala on aina vain ajankohtainen. Ravitsemusterapialla voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä terveydenhuollon kustannuksissa, kertoo koulutusohjelman vastuuhenkilö, professori Ursula Schwab.

Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampus on ainoa paikka Suomessa, jossa voi suorittaa ravitsemusterapeutin pätevyyteen oikeuttavat opinnot.  Ensimmäiset ravitsemustieteen opiskelijat aloittivat opintiensä silloisessa Kuopion yliopistossa vuonna 1984. Oppiaineesta on tähän mennessä valmistunut 726 maisteria. Sisäänotto on nykyisin 35. Vuosittain maistereita valmistuu 25–30 ja tohtoreita 1–3.

Ravitsemustiede ja alan tutkimus on kehittynyt huimasti vuosien varrella. Opetusta on kehitetty sekä karttuvan tutkimustiedon että työelämän vaatimusten mukaan, opiskelijoiden erilaiset oppimistavat huomioiden. Pääpaino on ravitsemusterapeuttien kouluttamisessa, mutta opinnoissa voi suuntautua myös muunlaisiin asiantuntijatehtäviin. Valmistuneita työskentelee paitsi terveydenhuollossa, myös elintarvike- ja lääketeollisuudessa, opetus- ja tutkimustyössä, järjestöissä sekä yrittäjinä muun muassa ravitsemusneuvonnan ja urheiluravitsemuksen parissa.

Sairaalapotilaiden vajaaravitsemus on ajankohtainen haaste

Ravitsemusterapia on osa monien sairauksien hoitoa, ja se on osoitettu lukuisissa tutkimuksissa hyvin kustannusvaikuttavaksi. – Kattavin tutkimusnäyttö on vajaaravitsemuksen ehkäisemisestä. Suomessakin sairaalapotilaista noin kolmasosa on vajaaravittuja tai sen riskissä, Schwab kertoo.

– On arvioitu, että vuositasolla Suomessa voitaisiin säästää noin 600 miljoonaa euroa, mikäli sairaalapotilaiden vajaaravitsemuksen riski pystyttäisiin tunnistamaan ajoissa ja ehkäisemään vajaaravitsemustilan kehittyminen. Esimerkiksi hyvässä ravitsemustilassa olevat kirurgiset potilaat toipuvat leikkauksesta nopeammin ja vähäisemmin komplikaatioin kuin vajaaravittuina leikatut potilaat. 

Ravitsemusterapian opetusta on integroitu alueen terveydenhuoltoon, ja opiskelijat tapaavat Pohjois-Savon hyvinvointialueen potilaita perustason opetuspoliklinikalla. 

Juhlaseminaarissa 24. toukokuuta luodaan katsaus ravitsemustieteen kasvutarinaan ja ravitsemusasiantuntijoiden rooliin yhteiskunnassa. 

Lisätietoja: Koulutusohjelman vastuuhenkilö, professori Ursula Schwab, Itä-Suomen yliopisto, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, 029 445 4528, https://uefconnect.uef.fi/henkilo/ursula.schwab/

Avainsanat