Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Kaislikko talvella

Raskausdiabetes voi altistaa synnytyksen jälkeisille masennusoireille

Vasta julkaistun tutkimuksen mukaan äideillä, joilla on todettu raskausdiabetes, on kohonnut riski saada synnytyksen jälkeisiä masennusoireita.

Raskausdiabetes on raskauden aikana ilmaantuva sokeriaineenvaihdunnan häiriö. Raskausdiabetekseen sairastuneen odottavan äidin verensokeri on usein liian korkea, ja se lisää erilaisten haittojen riskiä sikiölle. Lisäksi raskausdiabetes lisää äidin riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen myöhemmin elämässään.

Raskauden jälkeistä masennusoireilua esiintyy noin 10–15 prosentilla synnyttäneistä äideistä. Nyt julkaistussa tutkimuksessa masennusoireita mitattiin kahdeksan viikkoa synnytyksen jälkeen kymmenkohtaisella masennuskyselyllä.

Tutkimuksessa raskauden jälkeistä masennusoireilua havaittiin 16 prosentilla äideistä, joilla oli todettu raskausdiabetes. Muista äideistä masennusoireilua esiintyi noin yhdeksällä prosentilla. Tuloksissa huomioitiin tilastollisin menetelmin myös monia muita tietoja, jotka vaikuttavat raskausdiabetes- ja masennusoireiluriskiin, kuten ikä, painoindeksi ja raskauden aikana koetut masennusoireet. Tutkimusartikkeli julkaistiin Journal of Affective Disorders -lehdessä.

Itä-Suomen yliopiston, Helsingin yliopiston, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen aineisto koottiin käynnissä olevan Kuopio Birth Cohort -tutkimuksen osallistujista, joita seurataan raskausajasta alkaen. Tutkimukseen osallistui 1066 synnyttänyttä äitiä, jotka eivät olleet ilmoittaneet raskautta edeltävistä mielenterveyden ongelmista.

Tutkijoiden mukaan psykologiset mekanismit voivat osaltaan selittää tutkimuksessa havaittua yhteyttä raskausdiabeteksen ja raskauden jälkeiseen masennusoireilun välillä. Sikiötä mahdollisesti vahingoittavan sairauden diagnoosi raskausaikana saattaa olla stressaava kokemus, joka voi altistaa masennusoireille. Yhteyden taustalla voi olla myös fysiologisia mekanismeja. Häiriintynyt sokeriaineenvaihdunta voi lisätä sytokiinivälitteistä matala-asteista tulehdusvastetta, joka on myös yhdistetty masennukseen. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu sekä tyypin 2 diabeteksen altistavan masennukselle että masennuksen altistavan tyypin 2 diabetekselle.

Raskausdiabeteksen mahdollista vaikutusta synnytyksen jälkeiseen masennusoireiluun on toistaiseksi tutkittu vasta hyvin vähän, joten tästä uudesta tutkimuksesta saatiin tärkeää tietoa vielä aluillaan olevaan tutkimuskenttään.

Lisätietoja:

Aleksi Ruohomäki, tohtorikoulutettava, lääketieteen kandidaatti, aleksiru@student.uef.fi

Soili Lehto, dosentti, tutkimusjohtaja, soili.lehto@helsinki.fi

Kuopio Birth Cohort -tutkimus: www.kubico.fi

Tutkimusartikkeli:

Ruohomäki A, Toffol E, Upadhyaya S, Keski-Nisula L, Pekkanen J, Lampi J, Voutilainen S, Tuomainen T-P, Heinonen S, Kumpulainen K, Pasanen M, Lehto SM, 2018. The association between gestational diabetes mellitus and postpartum depressive symptomatology: a prospective cohort study. J. Affect. Disord. 241, 263-268. doi: 10.1016/j.jad.2018.08.070