Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Lääkepillereitä pöydällä.

Proviisori Johanna Linnankoski, väitös 12.1.2024: Laskennalliset mallit ennustavat lääkeaineiden imeytymistä ohutsuolesta

Farmasian alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa Kuopion kampuksella. 

Mikä on väitöstutkimuksesi aihe? Miksi aihepiiriä on tärkeää tutkia? 

Väitöstutkimukseni aiheena on suun kautta annettavien lääkeaineiden imeytymisen ennustaminen. Tieto siitä, miten lääkeainemolekyyli imeytyy ruoansulatuskanavasta, auttaa suunnittelemaan toimivia lääkevalmisteita, varmistamaan oikean annostuksen ja minimoimaan mahdolliset haittavaikutukset. Lisäksi ennusteet auttavat lääkekehityksen varhaisissa vaiheissa mahdollistaen hyvin imeytyvien lääkeainekandidaattien priorisoinnin ja siten resurssien tehokkaan kohdentamisen.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tulokset tai havainnot? 

Väitöstutkimukseni tuotti uutta tietoa laskennallisista ja kokeellisista menetelmistä, joita käytetään sopivien lääkeainekandidaattien seulontaan lääkekehityksen varhaisessa vaiheessa. Kehittämämme laskennalliset mallit osoittautuivat tehokkaiksi ennustamaan molekyylien ohutsuoli-imeytymistä.

Miten väitöstutkimuksesi tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä? 

Väitöskirjatyössä kehitettyjä laskennallisia malleja voidaan hyödyntää mm. lääketeollisuudessa.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tutkimusmenetelmät ja -aineistot?

Väitöskirjatyön osajulkaisut on julkaistu vuosina 2006–2010. Tutkimusta tehtiin osana Orion Pharman In vitro–in vivo -korrelaatio (IVIVC) -projektia.

Proviisori Johanna Linnankosken väitöskirja Mathematical modelling of intestinal drug absorption (Lääkeaineen ohutsuoli-imeytymisen matemaattinen mallintaminen) tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Mikko Koskinen Orion Pharmalta ja kustoksena professori Arto Urtti Itä-Suomen yliopistosta.

Väitöstilaisuus

Väitöskirja

Lisätietoja:

Proviisori Johanna Linnankoski, johanna.linnankoski(a)gmail.com