Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Kuvituskuva

Potilaan asuinpaikka tulisi huomioida edullisimman antikoagulaatiohoidon valinnassa

Eteisvärinää sairastavat voivat pienentää sairauskulujaan vaikuttamalla lääkevalintaan. Itä-Suomen yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että eteisvärinän hoidossa käytettävät suoravaikutteiset antikoagulaatiohoidot voivat olla perinteistä Marevan-hoitoa edullisempia, kun hoitokustannuksissa huomioidaan potilaiden asuinpaikka. Geospatial Health -tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessa erityyppisten antikoagulaatiohoitojen kustannusten vertailussa käytettiin paikkatietoaineistoja. Hoidon hinnan määrittelyssä huomioitiin potilaiden matka-, aika- ja lääkekustannukset.

Marevan-hoito vaatii säännöllistä laboratoriossa tehtävää INR-seurantaa. Siksi esimerkiksi taksilla laboratorioseurantaan matkustaville Marevan-hoito on suoravaikutteista antikoagulaatiohoitoa edullisempaa ainoastaan lyhyiltä etäisyyksiltä, kun kustannuksissa huomioidaan suuret matkakulut sekä menetetty työ- ja vapaa-aika. Tutkimuksessa kehitetyn mallin perusteella suoravaikutteinen antikoagulaatiohoito on kustannuksiltaan edullisempi myös tilanteissa, joissa tarvitaan keskimääräistä selkeästi tiheämpää INR-seurantaa.

Kehitetyn mallin pohjalta Marevan-hoidolle ja suoravaikutteiselle antikoagulaatiohoidolle määritettiin markkina-alueet, jossa huomioitiin potilaan matkakustannukset sekä Marevan-hoitoon liittyvät aikamenetykset sekä erilaiset liikkumistavat ja potilaiden mahdollinen työssäkäynti. Tämän pohjalta määritettiin laskennalliset kilometrirajat hoitomuotojen markkina-alueille kulkuvälineittäin, jolloin Marevan-hoidon kannattavuutta voidaan verrata myös eri kulkutavoilla. Tutkimuksessa vertailtiin Marevan-hoidon ja suoravaikutteisen antikoagulaatiohoidon kustannuksia Siun soten palvelualueella Pohjois-Karjalassa.

Tutkimusaineistona olivat Itä-Suomen Laboratoriokeskus ISLAB:n näytteenottopisteiden sijainnit, Liikenneviraston Digiroad-aineisto sekä ajantasaiset liikkumiseen ja lääkitykseen liittyvät kustannusparametrit tutkimusalueelta. Kustannukset määritettiin tutkimuksessa potilaiden näkökulmasta ja Kela-korvatut hinnat huomioitiin lääkkeiden sekä taksimatkustamisen osalta.

Lisätietoja: Projektitutkija Mikko Pyykönen, puh. 050 505 1480, mikko.pyykonen(at)uef.fi

Tutkimusartikkeli:
Pyykönen M, Leminen A, Tynkkynen J, Tykkyläinen M, Laatikainen T. Geospatial model to determine the spatial cost-efficiency of anticoagulation drug therapy: Patients’ perspective. Geospatial Health 2019, 14: 809. doi: https://doi.org/10.4081/gh.2019.809

Grafiikka markkina-alueista Marevan-hoidolle INR-seurannan eri vuosikäyntimäärillä
Marevan-hoidon markkina-alueet eri liikkumismuodoille ja ikäryhmille Pohjois-Karjalassa. Suoravaikutteinen antikoagulaatiohoito on edullisempi vaihtoehto potilaalle Marevan-hoidon markkina-alueen ulkopuolella.