Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Pikkulapsi katsoo ulos ikkunasta nalle sylissään.

Politiikkasuositus: Täydentävä toimeentulotuki ehkäisee lastensuojelun kysyntää

Lastensuojelun tarve on kasvanut viime vuosina. Yksi keino lapsiperheiden arjen tukemisessa on perheille myönnettävä taloudellinen tuki. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman Toimeentulotuki lastensuojelun ennaltaehkäisevänä välineenä -hankkeen politiikkasuosituksessa esitetään useita toimia, joilla toimeentulotukea voidaan kehittää. Tutkimuksessa havaittiin, että täydentävä toimeentulotuki ehkäisee lastensuojelun kysyntää.

Politiikkasuosituksessa ehdotetaan, että täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämiskäytännöt yhdenmukaistetaan hyvinvointialueilla. Nyt niiden erilaiset käytännöt asettavat kuntien asukkaat eriarvoiseen asemaan. Lisäksi suositellaan, että hyvinvointialueet panostavat suunnitelmalliseen lapsiperheiden täydentävään ja ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen. Tämän toteuttamiseksi kunnissa tarvitaan riittävät ja yhdenmukaiset resurssit.

Tutkijat suosittelevat myös, että lastensuojelun ja aikuissosiaalityön yhteistyötä kehitetään taloudellisen avustamisen näkökulmasta. Lastensuojelu ja lapsiperheiden palvelut tarvitsevat nykyistä laajemmat oikeudet taloudellisen tuen myöntämiseen.

Toimeentulotuki on merkittävä osa lastensuojelun ehkäiseviä toimia. Sen lisäksi tarvitaan hyvin toimivia lapsiperheiden peruspalveluja sekä järjestöjen tuottamia monipuolisia harrastusmahdollisuuksia lapsille.

Täydentävä toimeentulotuki vähensi taloudellista stressiä, tuki vanhemmuutta ja vahvisti perheiden osallisuutta

Itä-Suomen yliopiston johtamassa hankkeessa olivat mukana Laurea-ammattikorkeakoulu sekä Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom ja Kymenlaakson hyvinvointialue.

Itä-Suomen yliopistossa toteutetussa tilastollisessa tutkimuksessa havaittiin, että täydentävä toimeentulotuki puskuroi lastensuojelun kysyntää. Lisäksi yhden vanhemman talouksille suunnattu lyhytaikainen toimeentulotuki ehkäisee lastensuojelun kysyntää. Täydentävä toimeentulotuki myös puskuroi köyhyyden ja lastensuojeluilmoitusten välistä yhteyttä sitä voimakkaammin, mitä enemmän kunnassa on köyhyyttä.

Laurea-ammattikorkeakoulun tekemässä tutkimuksessa selvitettiin aikuissosiaalityön ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden käsityksiä taloudellisen tuen merkityksestä lastensuojelulle. Tutkimuksessa havaittiin useita erilaisia polkuja, joiden kautta täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki voi vähentää lastensuojelun tarvetta. Se muun muassa turvasi asumisen, vähensi perheiden taloudellista stressiä ja tuki vanhemmuutta sekä vahvisti perheiden sosiaalista osallisuutta.

Hankkeessa toteutetussa Policy Lab-prosessissa tiedusteltiin Kymenlaakson hyvinvointialueen työntekijöiden ja kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä tilastollisen ja haastattelututkimuksen tuloksista. Policy Lab-prosessissa toteutettiin yhteensä 22 fokusryhmähaastattelua (115 henkilöä). Tutkimus osoitti, että taloudellinen tuki on tehokas lastensuojelun interventio osana suunnitelmallista sosiaalityötä. Suunnitelmallisuus edellyttää lastensuojelun ja taloudellisen tuen myöntävän yksikön tiivistä yhteistyötä. Suunnitelmallinen työ edellyttää myös selkeitä ohjeistuksia. Sosiaalityöntekijät kärsivät eettisestä kuormituksesta epäselvien linjausten ja puutteellisten taloudellisen tuen mahdollisuuksien vuoksi.

Lisätietoja:

Hankkeen johtaja professori Timo Toikko, Itä-Suomen yliopisto, p. 050 5249708, timo.toikko(at)uef.fi

Politiikkasuositus:

Policy Brief – tutkittua tietoa toimeentulotuen yhteydestä lastensuojelun kysyntään. Täydentävä toimeentulotuki ehkäisee lastensuojelun tarvetta.

Hankkeen julkaisut

Tutkimushankkeesta on tähän mennessä ilmestynyt seuraavat julkaisut:

Hietamäki, J., Seppälä. P., Häkkilä, L., & Toikko, T. (2023) The Quality of Child Protection Buffers the Need for Emergency Child Removals—An Analysis of the Finnish Child Protection System. Journal of Social Service Research, 49(5), 582–594. https://doi.org/10.1080/01488376.2023.2247015

Hietamäki, J., Seppälä, P., Häkkilä, L., & Toikko, T. (2023) Family support services reduce the demand for emergency child removals at the community level. European Journal of Social Work. https://doi.org/10.1080/13691457.2023.2167811

Häkkilä, L., Seppälä, P., Hietamäki, J., & Toikko, T. (2022). Financial support for households and the demand for child protection services–a municipality-level analysis of income support for single-parent households and reimbursements for depression medicines. International Journal of Sociology and Social Policy, 42(13/14), 50-65. https://doi.org/10.1108/IJSSP-06-2022-0165

Juvonen, T., & Marttila, A. M. (2023). Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen yhteys lastensuojelun kysyntään. Kirjallisuuskatsaus. Laurea julkaisut 201. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-552-8

Toikko, T., Seppälä, P., & McLaughlin, T. (2022) Additional income support buffers the demand for child protection services at the municipality level. International Journal of Social Welfare. https://doi.org/10.1111/ijsw.12569

Toikko, T., Seppälä, P., Häkkilä, L., & Hietamäki, J. (2022). Family support services buffer the effect of child welfare notifications on child removals. Child & Family Social Work. https://doi.org/10.1111/cfs.12969