Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Kompassi kädessä.

Pohjoismaissa yritysaktivismi on maltillisempaa kuin amerikkalaisissa yrityksissä

Itä-Suomen yliopistossa tehdyssä pro gradu -tutkielmassa havaittiin, että pohjoismaisia yrityksiä motivoi yritysaktivismiin yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun osallistuminen, yrityksen tunnettuuden lisääminen, brändin vahvistaminen sekä yhteiskuntaan vaikuttaminen. Ilona Karhusen opinnäytetyö osoitti, että Pohjoismaissa yritysaktivismi on maltillisempaa kuin amerikkalaisissa yrityksissä.

Pohjoismaissa yritysaktivismia on tutkittu toistaiseksi vähän. Karhunen tarkasteli opinnäytetyössään pohjoismaista yritysaktivismia ja sen roolia yritysten kansainvälistymisessä. Tutkimuksessa selvitettiin, onko olemassa pohjoismaista yritysaktivismia ja mikä on yritysten motivaatio osallistua siihen. Opinnäytetyön rahoitti Suomen ulkomaankaupan edistämissäätiö, ja sen ohjaaja on professori Mika Gabrielsson Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitokselta.

Yritysaktivismilla tarkoitetaan arvoihin liittyviä kannanottoja ja tekoja, jotka kytkeytyvät yrityksen strategiaan sekä ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Opinnäytetyössä havaittiin, että yritysaktivismi voi olla hyödyllisempää yrityksiltä kuluttajille tapahtuvassa liiketoiminnassa kuin yritysten välisessä liiketoiminnassa. Tulosten perusteella yritysaktivismi voi tukea yritysten kasvua kotimaassa, mikä voi auttaa myös yritysten kansainvälistymisessä.

Laadullisessa monitapaustutkimuksessa tarkasteltiin kolmea pohjoismaista tapausyritystä. Opinnäytetyö osoitti, ettei yritysaktivismia tunneta Suomen ja Ruotsin markkinoilla laajasti ja käsitteenä pohjoismainen yritysaktivismi on edelleen kehittymässä. Tutkitut yritykset eivät tunnistaneet itseään yritysaktivisteiksi, vaikka heidän käyttäytymisensä täytti sen kriteerit.

Lisätietoja

Ilona Karhunen, iloka(at)student.uef.fi

Opinnäytetyö

Ilona Karhunen. “If it is done differently, it is not us anymore”. Study about Nordic corporate activism and if it could serve as a way to pave the way for the company internationalization. 2022.