Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Pyöreitä tarroja lasiseinällä.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen 1,1 milj. euron hanke tutkii yksilöllistä mielen hyvinvoinnin edistämistä ja sen kustannusvaikuttavuutta sekä pelillistämistä

Suomen Akatemia on myöntänyt Pohjois-Savon hyvinvointialueen koordinoimalle ”Yksilöllinen mielen hyvinvoinnin edistäminen korkean riskin aikuisväestössä: toimijuus, pelillistäminen ja digitaalinen interventio” (PREWELL) -tutkimuskonsortiolle rahoitusta hankkeeseen, jonka kokonaisuus on 1,1 miljoonaa euroa vuosille 2024–2028.  

Mielenterveysongelmat aiheuttavat sosiaalista ja taloudellista taakkaa niin yksilötasolla kuin yhteiskunnallisesti ympäri Eurooppaa. Mielenterveysongelmat ovat erityisesti Pohjois-Savon maakunnassa yleisempiä muuhun Suomen väestöön verrattuna.  

PREWELL-konsortion tavoitteena on tutkia digitaalisen seulontatyökalun ja mielen hyvinvointia edistävän digitaalisen intervention kustannusvaikuttavuutta. Tutkimustiedon avulla voidaan tehostaa mielen hyvinvointia rajoittavien tekijöiden ja toisaalta tukevien valmiuksien tunnistamista tarjoamalla yksilöllisiä päivittäisiä pieniä tekoja edistämään mielen hyvinvointia aikuisilla.  

PREWELL-konsortio lisää korkeatasoista tieteellistä ymmärrystä mielen hyvinvoinnin taustalla olevista mekanismeista aikuisilla, joilla on suuri riski sairastua mielenterveysongelmiin. Lisäksi hyödynnetään pelillistämiseen perustuvia menetelmiä digitaalisen intervention jatkokehittämiseksi. Tutkimustulokset tarjoavat mahdollisuuden kehittää digitaalisia työkaluja ja luoda uusia teknologisia innovaatioita hyvinvoinnin edistämiseen. 

Tutkimuskonsortion vetäjänä toimii Pohjois-Savon hyvinvointialueen hyvinvointipalvelujen tutkimuskeskus, ja konsortion partnereita ovat Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos sekä Wellpro Impact Solutions Oy. PREWELL-konsortion kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ovat London School of Economics, Care Policy and Evaluation Centre Lontoosta ja University of Bern, Institute of Social and Preventive Medicine Sveitsistä. Lisäksi kansallisia yhteistyökumppaneita ovat Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Mieliteko-ohjelma. 
 
Suomen Akatemian rahoituspäätös: Yksilöllinen mielen hyvinvoinnin edistäminen korkean riskin aikuisväestössä (PREWELL): toimijuus, pelillistäminen ja digitaalinen interventio - Tiedejatutkimus.fi

Tiedotteen lähde: Pohjois-Savon hyvinvointialue

Lisätietoja: 

Tomi Mäki-Opas, professori, tutkimuskonsortion johtaja, hyvinvointipalvelujen tutkimuskeskus, Pohjois-Savon hyvinvointialue, tomi.maki-opas@pshyvinvointialue.fi, p. 050 323 4020 

Ismo Linnosmaa, professori, sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Itä-Suomen yliopisto, ismo.linnosmaa@uef.fi 

Juho Strömmer, psykologian tohtori, tieteellinen johtaja, Wellpro, juho.strommer@wellpro.fi