Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Alkukivi.

Pohjois-Karjalan rahaston apurahoja Itä-Suomen yliopistoon

Juhlavuottaan viettävä Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan rahasto jakoi 16. toukokuuta apurahoina 60-vuotisen historiansa suurimman summan, 964 000 euroa, tieteen, taiteen ja tapahtumien tukemiseen. Pohjois-Karjalan historiantutkimusta tukeva Janne ja Katri Nuutisen rahasto jakoi apurahoja ensimmäisen kerran. Nimikkorahaston 30 000 euron suuruisen apurahan sai FT Jani Karhu Kolin tilallista kamppailua ja matkailukehittämistä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen.

Apurahansaajia on 60, ja ne jakautuivat noin puoliksi tieteen ja taiteen välillä. Pääpaino oli työskentelyapurahoissa.

Apurahaa Itä-Suomen yliopistosta saivat:

M.Sc. Olfat Abdelsaleheen makean veden simpukoita uhkaavia ympäristötekijöitä käsittelevään väitöskirjatyöhön 26 000 euroa

Ph.D. Payam Ghaffarvand Mokari vieraan kielen puheen ymmärrettävyyden korrelaatteja käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 30 000 euroa

YTM Timo Haapasalo ympäristöpolitiikkaa käsittelevään väitöskirjatyöhön 7 000 euroa

FM Anna Laakkonen Neuvosto-Karjalan suomenkielistä lehdistöretoriikkaa vuosina 1920–1937 käsittelevään väitöskirjatyöhön 26 000 euroa

YTM Anna Mustonen maankäytön suunnittelun ja globaalien ympäristötavoitteiden suhdetta Pohjois-Karjalassa 2000-luvulla käsittelevään väitöskirjatyöhön 26 000 euroa

FM Anssi Neuvonen pääkaupunkiseudun karjalaisuutta käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen 13 000 euroa

PsM Venla Okkonen psyykkisen työhyvinvoinnin edistämisen käytäntöjä ja merkityksiä käsittelevään väitöskirjatyöhön 26 000 euroa

FM Anni Calcara yhdysvaltalaisen uskonnollisen populaarikulttuurin ja ideologian suhdetta käsittelevään väitöskirjatyöhön 26 000 euroa

FM Minna Turunen integraalioperaattoreita ja staattista suojausta rahoituksessa käsittelevään väitöskirjatyöhön 13 000 euroa

KM Minna Ikävalko lasten ja nuorten itsesäätelyn, minäpystyvyyden ja vahvuuksien yhteisvaikutuksia oppimisen ja hyvinvoinnin tukena käsittelevään väitöskirjatyöhön 26 000 euroa

TM Rony Ojajärvi uskonnon merkitystä suomalaisten rauhanliikkeiden historiassa käsittelevään väitöskirjatyöhön 26 000 euroa

FT Jani Karhu Kolin tilallista kamppailua ja matkailukehittämistä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 30 000 euroa

M.Soc.Sc. Lisa Gohlke EU:n ja Venäjän geopoliittisten diskurssien vaikutusta käsittelevään väitöskirjatyöhön  yhteensä 13 000 euroa

FM Tuuli Ahonen audiovisuaalisten tekstien multimodaalisuutta käsittelevään väitöskirjatyöhön, kaksivuotisen apurahan toisen vuoden apurahana 26 000 euroa

FM Eemeli Eronen muovijätteen hydrotermistä nesteytystä käsittelevään väitöskirjatyöhön 26 000 euroa

FM Juho Tiainen yläkoululaisten matematiikan opiskelumotivaation lisäämistä käsittelevään väitöskirjatyöhön kaksivuotisen apurahan toisen vuoden apurahana 26 000 euroa

KM Tiina Kuutti tukea tarvitsevan lapsen ryhmään liittymistä ja sen tukemista varhaiskasvatusympäristöissä käsittelevään väitöskirjatyöhön 13 000 euroa

MMM Nicola Kokkonen suokasvillisuuden rakenteen ja toiminnan vastetta muuttuvaan ilmastoon käsittelevään väitöskirjatyöhön 26 000 euroa

FM Matti Kultamaa huokoisten ruiskuvalettujen metallikomponenttien valmistusta ja kemiallista muokkausta käsittelevään väitöskirjatyöhön 26 000 euroa