Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Pyöreitä tarroja lasiseinällä.

Piia Puuruselle Sosiaalityön tutkimuksen seuran väitöskirjapalkinto 2021

  • Terveys ja hyvinvointi
  • Talous ja yhteiskunta

Amanuenssi Piia Puurunen Itä-Suomen yliopistosta on saanut Sosiaalityön tutkimuksen seuran vuoden 2021 väitöskirjapalkinnon. Palkinto myönnettiin Puuruselle Sosiaalityön tutkimuksen päivillä perjantaina 19. helmikuuta. Tutkimuspäivät järjestettiin etäyhteyksin Turusta.

Sosiaalityön tutkimuksen seura jakaa väitöskirjapalkinnon ansioituneelle väitöskirjalle viiden vuoden välein. Puurunen väitteli sosiaalityön pääaineesta yhteiskuntatieteiden tohtoriksi Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2019.  Hän on työskennellyt opetus- ja tutkimustehtävissä Itä-Suomen yliopistossa vuodesta 2002 alkaen. Nykyisin hän työskentelee amanuenssina yhteiskuntatieteiden laitoksella ja WELMA-tohtoriohjelman koordinaattorina.

Puurusen väitöskirja käsittelee yhdysvaltalaisen sosiaalityön pioneerin Jane Addamsin (1860-1935) sosiaalityön käsityksen rakentumista. Puurunen jakaa väitöstutkimuksessaan Addamsin elämäntyön kolmeen merkitykselliseen vaiheeseen, joiden kautta sosiaalityö kehittyi ammatilliseksi toiminnaksi. Tutkimusaineistona olivat tuotteliaan Addamsin alkuperäiskirjoitukset.

Puurusen mukaan esisosiaalityön vaiheessa Addams oli vahvasti mukana kehittämässä sosiaalityön perusajatusta setlementtiliikkeen käynnistymisen ja Chicagoon perustamansa sosiaalikeskuksen myötä. Alkuvaiheen sosiaalityö suuntautui käytännöstä teoriaksi, ja toiminta organisoitui vähitellen.

Toisessa vaiheessa Addamsin toiminta siirtyi paikalliselta tasolta kansalliselle tasolle ja laajemmin osaksi yhteiskuntaa. Sosiaalityön ammatillinen työkenttä hahmottui, ja samalla vahvistui yhteiskunnan rakenteisiin vaikuttaminen ja yhteiskunnallisesti osattomien aseman esiinnostaminen.

Kolmannessa vaiheessa, Euroopan sotavuosien seurauksena Addamsin työ painottui pasifismiin ja globaalin tason vaikuttamiseen. Hän osallistui Kansainväliseen naisten rauhanliikkeeseen ja sai Nobelin rauhanpalkinto 1931.

Lisätietoja:

Piia Puurunen, amanuenssi, Itä-Suomen yliopisto, piia.puurunen@uef.fi