Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Vihkiparin kädet

Papit kannattavat ja vastustavat samaa sukupuolta olevien avioliittoa samankaltaisilla perusteluilla 

Teologian maisteri Laura Kallatsan väitöstutkimus osoittaa, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien käsitykset samaa sukupuolta olevien avioliitosta ovat moninaisia. Papit argumentoivat samaa sukupuolta olevien avioliiton puolesta ja sitä vastaan samankaltaisilla perusteluilla. 

Kallatsa jakoi tutkimuksessaan pappien esittämät perustelut käsityksilleen teologisiin perusteluihin, ihmisoikeudellisiin ja muihin juridisiin perusteluihin, avioliiton olemukseen ja käsitteeseen liittyviin perusteluihin sekä papin työhön ja kirkon päätöksiin liittyvin perusteluihin. Perusteluina käytettiin muun muassa Jumalan tahdon toteutumista, kristinuskosta nousevaa tasa-arvon vaatimusta ja luterilaista käsitystä avioliitosta. Osa papeista kokee kutsumuksekseen palvella kaikkia kirkon jäseniä avioliittoon vihkimisellä, kun taas osa painottaa haluavansa noudattaa tarkasti kirkon yleistä linjausta olla vihkimättä samaa sukupuolta olevia pareja. 

Noin puolet tutkimukseen vastanneista papeista kannatti samaa sukupuolta olevien kirkollista avioliittoon vihkimistä. Vastaavasti 40 prosenttia papeista vastusti sitä. Samaa sukupuolta olevien avioliiton siunaaminen sai hieman enemmän kannatusta. Papeista 59 prosenttia kannatti maistraatissa solmitun avioliiton kirkollista siunaamista ja 34 prosenttia vastustaa sitä. Asennoituminen homoseksuaalisuuteen vaikuttaa vahvasti siihen, millaisia käsityksiä papeilla on samaa sukupuolta olevien avioliitosta.  

Homoseksuaalisuus ja samaa sukupuolta olevien parisuhteet ovat olleet näkyvä keskustelunaihe Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 2000-luvulla. Erityisesti vuonna 2002 voimaan astunut laki rekisteröidystä parisuhteesta sekä vuoden 2017 uusi avioliittolaki ja yhteiskunnassa tapahtunut seksuaalivähemmistöihin liittyvä asennemuutos ovat haastaneet kirkkoa tarkastelemaan käsityksiään perheestä, avioliitosta ja seksuaalisuudesta. 

Kallatsa selvitti väitöskirjassaan, miten pappien asenteet homoseksuaalisuutta kohtaan ovat muuttuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana sekä millaisia käsityksiä papeilla on samaa sukupuolta olevien avioliittoon vihkimisestä ja avioliiton siunaamisesta. Kyselytutkimukseen vastasi 534 pappia. 


TM Laura Kallatsan käytännöllisen teologian alaan kuuluva väitöskirja Homoseksuaalisuus ja papit – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien käsitykset samaa sukupuolta olevien avioliitosta ja asenteet homoseksuaalisuutta kohtaan tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Johan Bastubacka Helsingin yliopistosta sekä kustoksena professori Kati Tervo-Niemelä Itä-Suomen yliopistosta. Väitöstilaisuutta voi seurata myös verkossa.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/37720?encoding=UTF-8

Väitöskirja verkossa