Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Person with Nordic walking poles looking at mobile phone

Osallistuminen elintapaohjaukseen ryhmässä ja kännykkäsovelluksen käyttö auttoivat muuttamaan elintapoja

Stop Diabetes -tutkimuksessa (StopDia) on saatu lupaavia alustavia tuloksia tyypin 2 diabeteksen riskin vähentämisessä. Osallistuminen elintapaohjaukseen ryhmässä ja terveellisiä elintapoja tukevan sovelluksen käyttö auttoivat tutkimukseen osallistuneita parantamaan ruokailutottumuksiaan ja kaventamaan vyötärönympärystään. Hoikistuneilla osallistujilla ruokavalion laatu parani: muun muassa kasvisten käyttö lisääntyi.

– Vuoden kestänyt terveellisiä elintapoja tukevan Pienet teot -sovelluksen käyttö yhdessä ryhmäohjauksen kanssa paransi tutkimukseen osallistujien ruokavaliota ja kavensi heidän vyötäröään. Tulokset ovat lupaavia ja rohkaisevat jatkamaan mallin kehittämistä ja hyödyntämistä, toteaa StopDia-tutkimuksen varajohtaja, professori Timo Lakka Itä-Suomen yliopistosta.

Pienet teot -sovelluksen tavoitteena on automatisoida uusia tottumuksia ja saada aikaan pysyvä käyttäytymisen muutos. Sovelluksen avulla tutkittavat saivat valita itselleen sopivia terveellisiä tekoja ja merkitä niitä tehdyksi. Uusi tapa voi olla esimerkiksi terveellisten eväiden ottaminen mukaan töihin välipalaksi, ettei nälkä yllätä iltapäivällä ja johda väsymiseen ja epäterveellisiin valintoihin.

– Yllättäen sovelluksen käyttö oli aktiivisempaa hieman vanhemmissa ikäryhmissä. Digitaalisia vaihtoehtoja kannattaa siis tarjota ihmisille ennakkoluulottomasti iästä riippumatta, kertoo sovellusta kehittänyt erikoistutkija Marja Harjumaa VTT:ltä.

– HUS ottaa StopDia-mallin käyttöön ja kokeiluun osana Uudenmaan hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen Hyvä kierre -projektia, kertoo Helena Liira, terveyden edistämisen ylilääkäri HUSista.

Riskitesti kertoo sairastumisvaarasta tehokkaasti – kunhan se tehdään

Tutkimus osoitti, että Suomessa kehitetty FINDRISC, joka on maailman käytetyin tyypin 2 diabeteksen riskitesti, ennustaa sairastumisriskin tehokkaasti ilman laboratoriotestejä. Yli puolella niistä, jotka saivat testissä riskipisteet ja lähtivät mukaan tutkimukseen, todettiin jo sokeriaineenvaihdunnan häiriö. Viideltä prosentilta löytyi aikaisemmin tunnistamaton diabetes.

Tutkimuksessa todettiin, että terveydenhuolto tavoittaa vain pienen osan niistä, jotka hyötyisivät ennaltaehkäisevästä elintapaneuvonnasta. Tutkimuksen aikana paras keino tavoittaa ihmisiä ja saada heidät tekemään riskitesti oli tavoitella heitä sosiaalisen median ja sanomalehtien avulla.  Erityisesti journalistiset artikkelit henkilöhaastatteluineen toivat testiin kävijävyöryjä.

– Miehet suhtautuvat perinteisesti penseämmin terveyskampanjoihin ja tutkimuksiin. Heitä saatiin tehokkaimmin osallistumaan, kun viesti tuli ystävältä tai sukulaiselta. Monen miehen mukaan ”vaimo kehotti”. Työpaikoilla jaettu tieto taas tavoitti hyvin erityisesti naisia, kertoo tutkimuspäällikkö ja FINDRISC-testin kehittäjä Jaana Lindström (THL).

StopDia-tutkimuksessa on selvitetty, miten tyypin 2 diabetekseen sairastumisen riskiä voidaan vähentää paitsi tukemalla yksittäisen ihmisen elintapoja myös vaikuttamalla elinympäristöön ja yhteiskuntaan laajemmin.

Ympäristö vaikuttaa merkittävästi ihmisten valintoihin. StopDia-hankkeessa on pyritty tukemaan terveyttä edistäviä ruoka- ja liikkumistottumuksia myös muokkaamalla työympäristöjä niin sanotun tuuppauksen (nudge) keinoin. Taukoliikuntaa on pyritty lisäämään muun muassa sijoittamalla taukojumppavinkkejä tulostimien ja kahviautomaattien luokse. Alustavien tietojen mukaan palauttavien taukoliikuntaliikkeiden tekeminen oli tutkimukseen osallistuvilla työpaikoilla yleisempää tutkimuksen lopussa kuin seurannan alussa.

StopDia-tutkimus on Suomen Akatemian yhteydessä  toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama. Hanke kuuluu tänä vuonna päättyneeseen Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat -ohjelmaan.

Tutkimuksen toteutti Itä-Suomen yliopisto, THL ja VTT yhteistyössä kuntien, alueiden ja alueellisten terveydenhuollon toimijoiden kanssa, joihin kuuluivat muun muassa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, Eksote, Ylä-Savon sote, Varkauden kaupunki, Kuopion kaupunki, Siilinjärven kunta ja Joroisten kunta. Mukana toiminnassa on ollut yli 20 yhteiskunnallista toimijaa, esimerkiksi järjestöjä kuten Diabetesliitto ja Sydänliitto sekä noin 40 työnantajaa.

Toimittajat voivat ilmoittautua mukaan tutkimuksen kansalliseen seminaariin. Seminaari pidetään 21.8. klo 11.00–14.30 THL:llä, osoitteessa Mannerheimintie 168.

Tilaisuudessa lanseerataan investointilaskuri, joka auttaa ennakoimaan erilaisten elintapainterventioiden pitkän aikavälin taloudellisia vaikutuksia ja säästöpotentiaalia.

Seminaarin ohjelma ja linkki videolähetykseen: https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/4716114

Keskusteluun voi osallistua Twitterissä aihetunnisteella #StopDia.

Lisätietoja:

Jussi Pihlajamäki
dekaani, StopDia-hankkeen päätutkija
Terveystieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto
etunimi.sukunimi@uef.fi
+358 50 344 01 87

Jaana Lindström
tutkimuspäällikkö
Kansanterveysratkaisut
THL
etunimi.sukunimi@thl.fi
+358 29 524 8635

Marja Harjumaa
Erikoistutkija
Datapohjaiset ratkaisut
VTT
etunimi.sukunimi@vtt.fi
+358 44 515 9439

Haastattelupyynnöt ja ilmoittautumiset tilaisuuteen: Riia Järvenpää, kehittämispäällikkö THL, riia.jarvenpaa@thl.fi, +358 40 568 73 70.

Lisätietoa

Digitally supported program for type 2 diabetes risk identification and risk reduction in real-world setting: protocol for the StopDia model and randomized controlled trial https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-6574-y

StopDia-testi ja lisätietoa hankkeesta: www.stopdia.fi

Uudenmaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen projekti Hyvä kierre: hyvakierre.fi