Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Illustration of woman looking with binoculars.

Osallistu yhteisten haasteiden ratkaisemiseen – YUFE-verkoston Challenge Teams -joukkuehaku käynnissä 5.2.2023 saakka!

Eurooppalaisten yliopistojen YUFE-verkosto (Young Universities for the Future of Europe) on avannut YUFE Challenge Teams -joukkueiden haun.

YUFE Challenge Teamsin joukkueiden tehtävä on löytää innovatiivisia yhteiskunnallisia, tieteellisiä ja teknologisia ratkaisuja järjestäjien ehdottamiin haasteisiin. Joukkueet muodostuvat yliopistojen opiskelijoista, opetus- ja tutkimushenkilökunnasta, alueen asukkaista sekä kolmannen sektorin ja elinkeinoelämän edustajista. Ilmoittautumisaikaa joukkueisiin on 5.2.2023 asti. Joukkueille voi myös esittää haasteita hankkeen verkkosivuilla.

YUFE Challenge Teamsin tavoitteena on kehittää luovaa ajattelua monialaisen yhteistyön kautta. Haasteet toteutetaan verkossa ja englannin kielellä. Tämä hakuilmoitus koskee neljää haastetta:

  • Ekososiaalinen (ekologinen ja sosiaalinen) kriisi: haasteessa pyritään löytämään yhteisiä strategioita ekososiaalisen kriisin – erityisesti energia- ja ilmastokriisin – ratkaisemiseksi. Joukkueilla on aikaa vastata haasteeseen 1.3.–28.6.2023.
  • Pakolaisen kotoutumisen esteet: miten voidaan purkaa niitä esteitä, jotka vaikeuttavat pakolaisten mukaan pääsyä paikalliseen yhteisöön? Haasteessa etsitään ratkaisuja, joiden avulla pakolaisten kohtaamat kulttuuriset, kielelliset, oikeudelliset ja hallinnolliset esteet voidaan purkaa, ja joiden avulla heidän kotoutumistaan voidaan helpottaa kohdemaissa. Joukkueilla on aikaa vastata haasteeseen 20.2.–22.5.2023.
  • Polarisaation eli vastakkainasettelun vähentämisen keinot sosiaalisessa mediassa: tavoitteena on löytää keinoja, joilla voidaan hillitä nykyistä vastakkainasettelua sosiaalisessa mediassa. Tavoitteena on parantaa viestinnällisiä taitoja ja luoda hyvien toimintatapojen työkaluja. Joukkueilla on aikaa vastata haasteeseen 20.2.–20.5.2023.
  • Älykäs ja vihreä matkailu: miten ratkaisemme massaturismin aiheuttamia ongelmia? Tavoite on löytää saastumista ja kuluttamista vähentäviä sekä ympäristöä suojaavia matkailumuotoja, jotka edistävät YK:n kestävän kehityksen ja Euroopan unionin vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita. Joukkueilla on aikaa vastata haasteeseen 1.3.–30.6.2023.

Joukkueisiin osallistuvat opiskelijat voivat saada Professional Star -merkinnän. Se voidaan hyväksilukea opintopisteiksi omaan tutkintoon.

Lisätiedot ja rekisteröityminen: https://virtualcampus.yufe.eu/p/Challenges