Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Poika protestoi ilmastonmuutosta vastaan.

Osaavatko aikuiset tukea nuorten ilmastohuolesta kumpuavaa toimintaa?

  • Ympäristö ja luonnonvarat

ALL-YOUTH - ja CORE-hankkeiden tutkijat Tampereen ja Itä-Suomen yliopistoista tarkastelevat nuorten ilmastohuolen kanavoitumista ympäristökansalaisena toimintaan sekä aikuisten reaktioita tähän toimintaan tiistaina 27. lokakuuta julkaistavassa lapsiasiavaltuutetun kirjassa ”Maapallon tulevaisuus ja lapsen oikeudet”. Artikkelissa tutkijat kuvaavat nuorten omaa näkökulmaa, jossa korostuu ympäristökansalaisuus ja huoli maapallon tilasta.

Tutkijat selvittivät tiedotusvälineissä julkaistujen uutisten, pääkirjoitusten ja mielipidekirjoitusten perusteella, kuinka aikuiset ja nuoret hahmottavat ympäristökansalaisena toimimista tilanteessa, jossa oppivelvollisuus ja kansalaisvaikuttaminen asettuvat vastakkain. Lisäksi tutkijat tarkastelivat nuorten kokemuksia ilmastohuolen kanavoimisesta ympäristökansalaisena toimimiseen. Artikkelissa pohditaan, millaisina ympäristökansalaisina nuoret tulisi hahmottaa.

Artikkelissa ympäristökansalaisena toimimista lähestytään Fridays for Future -liikkeen suomalaisen version, ilmastolakko-liikkeen, kautta sekä pohjoiskarjalaisten nuorten omaelämänkerrallisten kirjoitusten kautta. Tämän myötä kirjoituksessa tuodaan esiin nuorten omaäänistä puhetta ilmastohuoli-ilmiöstä ja sen kanavoitumisesta. Ilmastolakkotoiminnassa ilmastonmuutoksen uhka kanavoituu uudenlaiseksi toimijuudeksi, jonka kautta nuorten ilmastohuoli ja sen nostattamat tunteet purkautuvat. Ruotsalaisen 16-vuotiaan Greta Thunbergin aloittaman kansainvälisen Fridays for Future -liikkeen myötä nuoret ovat Suomessakin osoittaneet mieltään eduskuntatalon portailla Helsingissä sekä lukuisissa muissa kaupungeissa ja kunnissa.

Fridays for Future -liike ja koululakot ovat puhuttaneet sekä aikuisia että nuoria, joskin uutisointi aiheesta on ”aikuisen huolipuheen” sävyttämää, tutkijatohtori Eerika Albrecht ALL-YOUTH-hankkeesta kuvailee.

ALL-YOUTH- ja CORE-hankkeiden tutkijoiden kirjoittaman artikkelin perusteella ympäristökansalaisena toimiminen auttaa käsittelemään ilmastohuolen nostattamia tunteita. Myöhemmin se tulee todennäköisesti näyttäytymään sukupolvikokemuksena.

ALL-YOUTH on Itä-Suomen, Helsingin ja Tampereen yliopistojen vuosina 2018–2023 toteuttama Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama tutkimushanke, jossa tutkitaan ja pyritään purkamaan nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen esteitä.

CORE-hanke on Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama tutkimushanke, jossa tutkitaan ja kehitetään julkisen vallan, kansalaisten ja yritysten välistä yhteistoimintaa ympäristösuunnittelussa ja -päätöksenteossa.

Kuva: Enni Albrecht

Yhteystiedot:

Eerika Albrecht, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto, puh. 050 318 2562: eerika.albrecht(at)tuni.fi

Nina Tokola, vanhempi tutkija, Itä-Suomen yliopisto, puh. 050 303 1909,  nina.tokola(at)uef.fi

Irmeli Mustalahti, professori, Itä-Suomen yliopisto, puh. 050 563 2071, irmeli.mustalahti(at)uef.fi