Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Ortodoksisen uskonnon oppikirjoja.

Ortodoksisen uskonnon kirjat uusittiin alkuopetusta varten

Alkuopetuksen eli vuosiluokkien 1–2 ortodoksisen uskonnonopetuksen uusi oppimateriaali on saatu hiljattain valmiiksi. Se sisältää kummallekin vuosiluokalle tarkoitetut teksti- ja harjoituskirjat sekä verkossa julkaistavan opettajan materiaalin.

Vuosiluokkien 1–2 AKSIOS-oppimateriaali on selkeästi uusi pedagoginen avaus sekä ortodoksisen uskonnonopetuksen kannalta että yleensäkin tekstipohjaisissa oppimateriaaleissa.

– Oppikirjoissa on kolme eri lukemistaidoille tarkoitettua tekstiä. Perusasia kerrotaan muutamilla lauseilla, sisältöä laajentava osuus on tarkoitettu sujuvammin lukeville ja täydentävä osa antaa lisätietoa ja syventää aihetta, kertoo toinen kirjojen laatijoista ja perusasteen AKSIOS-oppikirjasarjan tuottamista koordinoiva, ortodoksisen uskontopedagogiikan lehtori Risto Aikonen.

Lisäksi materiaaleissa on huomioitu se, että ortodoksisen uskonnonopetuksen ryhmissä on paljon maahanmuuttajaperheiden lapsia, joilla on heikot kielelliset valmiudet. Tästä syystä myös kappaleiden keskeisiä käsiteitä on selitetty auki.

– Tavanomaisen tekstipohjaisen oppiaineksen lisäksi asioita tarkastellaan myös sarjakuvina ja valmiiden dialogien avulla, jotka monipuolistavat osaltaan opetusta ja oppimista, kertoo toinen oppimateriaalin laatijoista, kasvatustieteen professori Sari Havu-Nuutinen.

Havu-Nuutinen on erityisesti alkukasvatukseen keskittynyt professori. Hänen mukaansa oppikirjassa on huomioitu juuri alkuopetusikäisen lapsen kokonaisvaltainen oppiminen ja kasvu.

– Kirjoissa on huomioitu toiminnallisuuden merkitys opiskelussa. Kaikkia tehtäviä ei tehdä kirjaan tai vihkoon, vaan ortodoksisen kirkon sanastoa ja käsitteitä voidaan kirjoittaa esimerkiksi mukana olevilla kirjankorteilla. 

Mukana myös muita uskontoja

Myös leikkien ja pelien merkitys opiskelussa on tärkeä. Kirjoissa on mukana pelipohjia, joita voidaan käyttää soveltaen eri sisältöjen opiskelun yhteydessä.

– Kuvalukutaidon merkitys korostuu myös pienten lasten opiskelussa. Kirjassa on paljon kuvia, ikoneita, kuvitettuja yksityiskohtia ja lisää kuvia voidaan etsiä internetistä. Kirjan kuvitus antaa hyvän lähtökohdan kuvailun taitojen ja kriittisen ajattelun kehittämiselle sekä monilukutaidon opiskelulle. Kuvien ja tekstien avulla oppilaat voivat dramatisoida opittavia sisältöjä ja siten harjoitella vuorovaikutustaitoja, Havu-Nuutinen tiivistää.

Risto Aikonen kertoo, että kirjojen sivuilla kaksi oppilasta, Onni ja Anni, piristävät ja havainnollistavat oppisisältöjä pohdintoineen ja kokemuksineen oppilaiden oman arjen ja elämänpiirin näkökulmasta.

– Onni ja Anni -kertomukset löytyvät myös äänitteinä. Tämä auttaa oppilaita, joilla ei ole riittäviä valmiuksia itsenäiseen lukemiseen. He voivat kuunnellessaan seurata kirjan tekstiä ja saada tällä tavoin tukea kielen oppimiseen.

Aikaisempiin ortodoksisen uskonnon oppikirjoihin verrattuna jo alkuopetuksen sisällöissä tarkastellaan oman uskonnon lisäksi enemmän myös muita uskontoja ja niiden tunnusmerkkejä.

– Hyvän elämän eli etiikan perusteiden käsittely toteutuu Raamatun kertomusten kautta, kuvailee Aikonen kirjojen keskeisiä piirteitä.

Oppikirjat huomioivat uuden opetussuunnitelman tavoitteet ja sisällöt sekä laaja-alaisen osaamisen periaatteet. Myös oman oppimisen ja opiskelun arviointia on mukana. Harjoituskirjan arviointiaukeamalla oppilas harjoittelee itsearviointia.

– Opettaja voi käyttää tehtäviä myös diagnostisena eli oppilaan lähtötason arvioinnissa, ohjeistaa Havu-Nuutinen kirjan pedagogisia ratkaisuja.

Lisätietoja:

Lehtori Risto Aikonen, risto.aikonen(at)uef.fi, p. 050 057 7896

Professori Sari Havu-Nuutinen, sari.havu-nuutinen(at)uef.fi, p. 050 442 2356