Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Opiskelijoita keskustelemassa

Opintojen aloituksen ytimessä yhteisöllisyys ja opiskelutaidot

Onnistuneen opintojen aloituksen elementtejä ovat yhteisöön kuulumisen kokemukset ja innostavat kurssit, ilmenee tuoreesta Itä-Suomen yliopistossa tehdystä tutkimuksesta. Haasteita sen sijaan liittyy moniin yliopisto-opiskelussa keskeisiin taitoihin, kuten itseohjautuvuuteen ja opiskelutaitoihin.

Nordic Journal of Business -tutkimuslehdessä julkaistun tutkimuksen ovat tehneet yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden ja ohjauksen koulutuksen tutkija-opettajat sekä yliopiston opintopsykologi.

Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitos uudisti vuonna 2018 opiskelijoiden ensimmäisen opiskelusyksyn rakentamalla koko syyslukukauden mittaisen orientaatiojakson. Johdatus kauppatieteiden opintoihin -kurssilla käsitellään muun muassa ajankäyttöä, esiintymistä, ryhmätyötaitoja, kielivalintoja ja ulkomaanvaihtoa. Lisäksi kukin pääaineen tarjonnasta kertovat henkilökunnan jäsenet, vanhemmat opiskelijat sekä jo valmistuneet liike-elämän ammattilaiset.

Tutkimusaineistona käytettiin opiskelijoiden kurssin alussa ja lopussa laatimia kirjoitelmia.

– Halusimme tutkia, miten kauppatieteiden opiskelijat kiinnittyvät opiskelukaupunkiin, yliopistoon ja omaan opiskelualaansa ja miten heidän uraorientaationsa muotoutuu, kertoo yliopistonlehtori Helena Kantanen kauppatieteiden laitokselta.

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että ammatillisen orientaation alkusysäys on jo siinä hetkessä, kun opiskelija saa tiedon opiskelupaikasta. Nyt tehdyn tutkimuksen perusteella vanhempien opiskelijoiden ja yliopistosta jo valmistuneiden liike-elämän ammattilaisten kertomukset olivat hyvin keskeisiä fuksien motivaation ja uraorientaation vahvistamisessa.

Tutkimustuloksissa korostuu lämpimän opiskeluyhteisön merkitys: toinen toisensa auttaminen ja helposti lähestyttävä ja avulias hallinto- ja opetushenkilökunta. – Tältä osin opiskelijoiden kokemukset olivat ilahduttavan myönteisiä, Kantanen sanoo.

Ensimmäiseen opiskelusyksyyn liittyi kuitenkin myös paljon haasteita: mitä kaikkea opintoihin kuuluu, miten opiskellaan tentteihin, miten aikataulutetaan opinnot järkevästi, miten selvitään vaikeista ja raskaista kursseista sekä miten otetaan haltuun uusi, itsenäinen elämä.

Tutkimuksen perusteella hyvä opintojen aloitus koostuu riittävistä opiskelutaidoista ja onnistumisen kokemuksista, innostavista peruskursseista, tukevasta ja huolehtivasta opiskeluyhteisöstä sekä tulevaisuutta kohti suuntaavista uranäkymistä.

– Yhteisöllisyys on haastettu rajusti nyt, kun opiskelijat ovat joutuneet aloittamaan etänä ja opintoihin ja omaan alaan kiinnittymisessä keskeinen suhdeverkosto ei pääse muodostumaan normaalisti. Kokoammekin pian vertailuaineiston, jotta saamme tietoa etäsyksyn kokemuksista verrattuna tavalliseen fuksisyksyyn, Helena Kantanen kertoo.

Lisätietoja:

Yliopistonlehtori Helena Kantanen, Itä-Suomen yliopisto, kauppatieteiden laitos, puh. 040 355 3366, helena.kantanen(at)uef.fi

Yliopisto-opettaja Päivi Rosenius, Itä-Suomen yliopisto, ohjauksen koulutus, puh. 050 359 1434, paivi.rosenius(at)uef.fi

Opintopsykologi Katri Ruth, Itä-Suomen yliopisto, puh. 040 355 2044, katri.ruth(at)uef.fi

Tutkimusartikkeli:

Kantanen, H., Penttinen, L., Rosenius, P. & Ruth, K. 2020. Grasp your field! First-year business students’ engagement with the study environment and their own academic field.
Nordic Journal of Business 69(3), 6–23. Linkki julkaisuun: http://njb.fi/wp-content/uploads/2020/12/1_3-20_Kantanen_etal.pdf