Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Yksityiskohta laboratoriosta

Neurotieteiden tutkijoille merkittävää rahoitusta Suomen Akatemialta ja EU:lta

Itä-Suomen yliopiston neurotieteiden tutkimusryhmät ovat saaneet merkittävää rahoitusta hermoston rappeumasairauksien tutkimukseen EU:n JPND-ohjelmahankkeesta. Uusissa hankkeissa tutkitaan aivojen mikrogliasolujen säätelyä ja ilmansaasteiden merkitystä Alzheimerin taudissa ja kehitetään kolmiulotteista monisolumallia aivosairauksien tutkimukseen.

Euroopan unionin yhteisen ohjelmasuunnittelun ohjelmahanke hermoston rappeutumissairauksista (Joint Programme – Neurodegerative Disease Research, JPND) on innovatiivinen eurooppalainen yhteistutkimusaloite, jolla pyritään ratkaisemaan hermoston rappeumasairauksista johtuvia haasteita. Kolmivuotisten hankkeiden tavoitteina on hyödyntää korkeatasoista eurooppalaista tutkimusta mahdollisimman tehokkaasti hermoston rappeumasairauksien ehkäisemisessä, diagnosoinnissa sekä paremman hoidon ja potilashuollon turvaamisessa.

– Kyseessä on erittäin kilpailtu rahoitusmuoto, jonka saaminen edellyttää korkeatasoisen tutkimuksen lisäksi eurooppalaisten yhteistyöverkostojen täysipainoista hyödyntämistä, toteavat rahoitettujen hankkeiden vastuulliset johtajat, professorit Mikko Hiltunen ja Tarja Malm sekä apulaisprofessori Katja Kanninen.

– Itä-Suomen yliopiston kannalta on tärkeää, että useita JPND-hankkeita myös johdetaan täältä.

JPND -hankkeet rahoitetaan kansallisten rahoittajien sekä Euroopan unionin yhteistyönä. Suomessa rahoitukset myöntää Suomen Akatemia.

Mikrogliojen säätelymekanismeista uusia näkökulmia Alzheimerin taudin hoitoon

Alzheimerin taudin mikrogliaspesifisten riskigeenitekijöiden yksilöllistetty hyödyntäminen (PMG-AD) -hankkeessa pyritään ymmärtämään aivojen tukisoluina toimivien mikrogliojen säätelymekanismien roolia Alzheimerin taudissa ja täten löytämään uusia taudin merkkiaineita ja hoitokohteita. Hankkeessa keskitytään geenimuutoksiin ABI3- and PLCG2-geeneissä, jotka säätelevät Alzheimerin taudin sairastumisriskiä, ja niiden toistaiseksi tuntemattomaan rooliin mikrogliasoluissa. Tutkimuksessa hyödynnetään eläinmalleja, ihmisperäisiä solumalleja ja potilaskohortteja sekä PET-kuvantamista, omiikkamenetelmiä ja neurobioinformatiikan sovellutuksia. Saatua tietoa mikrogliojen säätelyverkostoista ja mekanismeista hyödynnetään yksilöllistetyn lääketieteen sovellutuksissa. JPND-hanke on suoraan jatkoa Kansallisen neurokeskuksen rahoittamalle AlzTrans-hankkeelle, jossa on rakennettu monikeskuspohjainen infrastruktuuri yksilöllistetyn lääketieteen sovellutusten testaamiselle. Itä-Suomen yliopiston professori Mikko Hiltusen johtamassa hankkeessa työskentelee myös tutkija Mari Takalo. Lisäksi mukana ovat professori Christian Haass Münchenin Ludwig-Maximilians-yliopistosta ja professori Stefan Lichtenthaler Münchenin teknillisestä yliopistosta Saksasta, professori Jean Charles Lambert Pasterur-instituutista Lillestä Ranskasta sekä professori Jari Koistinaho Helsingin yliopistosta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1.4 miljoonaa euroa.

Poikkitieteellinen yhteistyö valottaa ilmansaasteiden yhteyttä Alzheimerin tautiin

Ilmansaastealtistukselle ominaisten uusien biomarkkereiden tunnistaminen Alzheimerin taudissa (ADAIR) -hankkeessa selvitetään ympäristötekijöiden, erityisesti ilmansaasteiden, ja Alzheimerin taudin yhteyttä. Ilmansaasteet aiheuttavat useita erilaisia haitallisia terveysvaikutuksia, kuten hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintaan liittyviä sairauksia. Viime vuosina on selvinnyt, että ilmansaasteet myös heikentävät aivojen terveyttä ja ovat yhteydessä Alzheimerin tautiin. Taustalla vaikuttavia tekijöitä ei kuitenkaan vielä tunneta, eikä haitoista kertovia merkkiaineita ole vielä löydetty. Poikkitieteellisessä ADAIR-hankkeessa selvitetään ilmansaasteiden ja Alzheimerin taudin yhteyttä ja etsitään uusia merkkiaineita hyödynnettäviksi Alzheimerin taudin riskikartoituksessa ja varhaisessa diagnostiikassa. Projektissa käytetään potilasperäisiä näytteitä, useita isoja, kansainvälisiä kohortteja, omiikka-analyysejä, bioinformatiikkaa sekä systeemibiologiaa. JPND-hanke tukee myös Euroopan unionin H2020-ohjelman rahoittamaa TUBE-hanketta, joka tutkii ilmansaasteiden vaikutuksia aivoterveyteen. Itä-Suomen yliopiston yliopistolta hanketta johtaa apulaisprofessori Katja Kanninen ja siinä on mukana professori Tarja Malm. Yhteistyökumppaneina ovat professori Arfan Ikram Rotterdamin Erasmus-yliopiston lääketieteellisestä keskuksesta Erasmus MC:stä Hollannista, professori Thomas Sandström ja Dr Anna Oudin Uumajan yliopistosta, professori Rosalba Giugno Veronan yliopistosta Italiasta sekä professori Jan Topinka Tsekin Tiedeakatemiasta. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1.6 miljoonaa euroa.

Aivosairauksien tutkimusta kolmiulotteisilla monisolumalleilla

Monisoluiset organoidit: mallintaminen, mekanismit ja terapian kehittäminen C9ORF72:en liittyviin hermostorappeumasairauksiin (ORGTHERAPY) -hankkeessa pyritään kehittämään entistä parempia monisolumalleja hermoston rappeumasairauksien tutkimukseen. Hankkeessa kehitettävät edistyneet, kolmiulotteiset solumallit perustuvat ihmisen indusoituihin pluripotentteihin kantasoluihin ja sisältävät  useita eri solutyyppejä. Uusi solumalli karakterisoidaan perusteellisesti ja sitä käytetään jo tunnettujen tautimekanismien tutkimisessa sekä uusien tautimekanismien tunnistamisessa. Mallia hyödynnetään näiden tautimekanismien toiminnallisessa tutkimuksessa etenkin laajamittaisten elektrofysiologisten mittausten sekä erilaisten omiikka-analyysien avulla. Mallia käytetään myös lääkehoitojen ja geenihoitojen testaamisessa. Itä-Suomen yliopistolta hankkeessa on mukana professori Tarja Malm. Hanketta johtaa professori Mimoun Azzouz Sheffieldin yliopistosta Isosta-Britanniasta ja siinä ovat mukana myös professori Elena Kozlova Uppsalan yliopistosta, Dr. Nicola Hamilton Lontoon Kings Collegesta, apulaisprofessori Esra Cagavi Istanbulin yliopistosta ja biotekniikkayritys Elvesys. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1.5 miljoonaa euroa.

Lisätietoja

PMG-AD-hanke:

Professori Mikko Hiltunen, p. 040-3552014, mikko.hiltunen (a) uef.fi
Tutkija Mari Takalo, p. 050-3426382, mari.takalo (at) uef.fi
Itä-Suomen yliopisto, biolääketieteen yksikkö, Kuopio

ADAIR-hanke:

Apulaisprofessori Katja Kanninen, p. 046-9210065, katja.kanninen (a) uef.fi
Itä-Suomen yliopisto, A.I. Virtanen -instituutti, Kuopio

ORGTHERAPY-hanke:

Professori Tarja Malm, p. 040-3552209, tarja.malm (a) uef.fi
Itä-Suomen yliopisto, A.I. Virtanen -instituutti, Kuopio