Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Kuvituskuva lääkäristä ja asiakkaasta.

Nestebiopsiasta uusia työkaluja rintasyöpäpotilaiden hoitoennusteen laadintaan

Juuri julkaistun Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimuksen mukaan nestebiopsia voi tulevaisuudessa tarjota aiempaa kokonaisvaltaisemman kuvan rintasyövän kehitysvaiheesta ja auttaa tunnistamaan ne rintasyöpäpotilaat, joilla on hyvästä hoitoennusteesta huolimatta suurempi alttius rintasyövän uusiutumiselle. Tutkimuksen tulokset on julkaistu vertaisarvioidussa Cancer Medicine -lehdessä.
 
Nestebiopsiasta ratkaisu syöpäkasvainten sisäiseen vaihteluun?
 
Eri syöpäpotilaiden syöpäkasvaimet voivat erota toisistaan suuresti, mutta nykytiedon mukaan myös yksittäisen syöpäkasvaimen sisällä voi esiintyä huomattavaa geneettistä vaihtelua. Käytännössä tämä vaihtelu voi näyttäytyä esimerkiksi leviämisenä muihin kudoksiin tai syöpähoitojen aikana kehittyvänä vastustuskykynä syöpälääkkeille, mikä on ongelmallista erityisesti hoitoennustetta laadittaessa sekä syöpähoitoja valitessa.
 
Syöpäkasvaimesta otetut koepalat eivät välttämättä edusta kattavasti syöpäkasvainten sisäistä vaihtelua, minkä vuoksi niin sanottua nestebiopsiaa on esitetty vaihtoehdoksi perinteisille koepalatutkimuksille. Nestebiopsia perustuu syöpäsolujen erittämiin ja veressä kiertäviin merkkiaineisiin, joiden uskotaan antavan syöpäkasvaimesta otettuja koepaloja kokonaisvaltaisemman kuvan. Lisäksi nestebiopsia on helposti toistettava, nopea ja turvallinen toimenpide koepalanottoon verrattuna, minkä uskotaan avaavan uusia mahdollisuuksia muun muassa syöpähoitojen seurantaan.
 
Syöpämutaatioiden korkea määrä yhteydessä huonoon ennusteeseen
 
Jo entuudestaan on tiedetty, että syöpäkasvaimessa esiintyvien syöpämutaatioiden määrällä on yhteys huonompaan hoitoennusteeseen. Nyt julkaistussa tutkimuksessa tutkijat havaitsivat, että vastaavanlainen yhteys voidaan havaita myös nestebiopsialla mittaamalla mutaatioiden määrää veressä kiertävässä solunulkoisessa DNA:ssa (engl. cell-free DNA, cfDNA).
 
— Mutaatioiden korkea määrä oli perinteisistä ennustetekijöistä itsenäinen ennusteellinen tekijä ja yhteydessä rintasyövän kohonneeseen uusiutumisriskiin sekä syöpäkasvaimesta, että cfDNA:sta mitattuna, toteaa nuorempi tutkija Jouni Kujala.
 
Erityisen mielenkiintoiseksi tuloksesta tekee se, että tutkimus keskittyi perinteisillä ennustekijöillä mitattuna hyväennusteisiin rintasyöpäpotilaisiin, joista osalla sairaus kuitenkin uusiutui seurannan aikana.
 
— Hoitoennusteen laatiminen yksilötasolla on edelleen haastavaa, ja tulostemme perusteella nestebiopsia voisikin tarkentaa juuri rintasyövän uusiutumisen ennustamista.
 

Lisätietoa varhaisen vaiheen syöpien nestebiopsiaa
 
Alan julkaisuissa varhaisessa vaiheessa olevien syöpäsairauksien nestebiopsia on jäänyt varsin vähäiselle huomiolle ja se on nähty usein suhteellisen haastavana ja virhealttiina. Nyt julkaistu tutkimus tuo kaivattua lisävaloa varhaisen vaiheen syöpien nestebiopsiaan ja korostaa nestebiopsian olevan ennen kaikkea nykyisiä diagnoosimenetelmiä täydentävä työkalu.
 
—Yhdessä perinteisten ennustetekijöiden kanssa nestebiopsia voi auttaa meitä saamaan nykyistä kattavamman kokonaiskuvan syöpäsairauden kehitysasteesta ja laatimaan entistä tarkempia ennusteita rintasyövän uusimisesta. Tämä voisi puolestaan mahdollistaa uusineen syövän varhaisemman toteamisen ja paremman hoitoennusteen, tiivistää professori Arto Mannermaa.
 
Lisätietoja:
 
Nuorempi tutkija, Jouni Kujala, Kliinisen lääketieteen yksikkö, patologia ja oikeuslääketiede, jouni.kujala (a) uef.fi
Professori Arto Mannermaa, Kliinisen lääketieteen yksikkö, patologia ja oikeuslääketiede, p. 040 355 2752, arto.mannermaa (a) uef.fi
 
Alkuperäisjulkaisu: Jouni Kujala, Jaana M. Hartikainen, Maria Tengström, Reijo Sironen, Veli-Matti Kosma ja Arto Mannermaa. High mutation burden of circulating cell-free DNA in early-stage breast cancer patients is associated with a poor relapse-free survival. Cancer Medicine. 2020. Julkaisu on vapaasti luettavissa osoitteessa http://dx.doi.org/10.1002/cam4.3258.

Avainsanat