Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Pyöreitä tarroja lasiseinällä.

Naiset rikoksentekijöinä ja uhreina teemana tutkimus- ja verkostoitumispäivässä

Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalue sekä Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos ja yhteiskuntatieteiden laitos järjestävät tutkimus- ja verkostoitumispäivän webinaaritapahtumana 11. marraskuuta 2021. Järjestyksessään neljännen tapaamisen teemana on "Väkivallan uhrina ja tekijänä – Rikostaustaisten naisten kokemukset, toimijuus ja väkivaltatyö".

Naiset ovat rikoksentekijöinä ja vankeina marginaalinen ryhmä. Väkivaltaisia rikoksia tehneitä miehiä ja naisia yhdistää haavoittuvassa asemassa eläminen usein jo lapsuudesta lähtien ja päihdeongelmaisuus. Kuitenkin naisia rikoksentekijöinä käsittelevä tutkimus nostaa useita erityisiä piirteitä heidän teoissaan, rikosseuraamuksissaan ja vapautumisen jälkeisen elämän rakentamisessa. Naiset ovatkin yleisemmin uhrin kuin tekijän asemassa, ja heidän tekemänsä vankilaan johtavat rikolliset teot ovat usein yksittäisiä tekoja. Naiset myös uusivat rikollisia tekoja harvemmin kuin miehet. Tämänhetkisessä keskustelussa nousevat esiin traumainformoitu työ sekä sosiaalisten verkostojen merkitys rikoksen teossa ja rikollisuudesta irtautumisesta.

Tutkimus- ja verkostoitumispäivän aikana tematiikkaa lähestytään toimijuuden, naiserityisyyden ja tuen näkökulmista. Tutkija Vera Virolainen Tampereen yliopistosta avaa toimijuuteen ja identiteettiin liittyviä näkökulmia. Naiserityisyyteen pureudutaan erityisesti Vanajan vankilan johtajan Kaisa Tammen sekä Kriminaalihuollon tukisäätiön projektipäällikön Sari Lönnbergin ja psykologi Suvi Kivimäen puheenvuoroissa. Naisten tukemista kohti väkivallatonta arkea ja vastuunottoa avaa koordinaattori Emma Laine Maria akatemia ry:stä. Päivän aikana kuulemme myös kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja.

Tilaisuuden kohderyhmänä ovat rikosseuraamuslaitoksen työntekijät, yliopiston opiskelijat, tutkijat ja opettajat, rikosseuraamuslaitoksen yhteistyökumppanit sekä kaikki asiasta kiinnostuneet. Tilaisuus on maksuton, ja sitä on mahdollista seurata verkossa. Sosiaalisessa mediassa Twitterissä päivään liittyvään keskustelua voi seurata ja siihen voi osallistua tunnisteella #uefrisepäivä.

Lisätiedot ja ohjelma löytyvät osoitteesta: https://www.uef.fi/fi/tapahtuma/vakivallan-uhrina-ja-tekijana-rikostaustaisten-naisten-kokemukset-toimijuus-ja-vakivaltatyo.

Lisätietoja:

Miika Kaskinen, kehityspäällikkö, Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen aluekeskus, miika.kaskinen@om.fi

Mia Kilpeläinen, yliopisto-opettaja, oikeustieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto, mia.kilpelainen@uef.fi