Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Mies pitelee kipeää polvea.

MSK Technologies Oy kehittää uutta terveysteknologiaa nivelrikon ehkäisyyn ja hoitoon

Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden perustama startup-yritys, MSK Technologies Oy, kehittää Algoa Progress -terveysteknologiainnovaatiota uudistamaan nivelrikon hoitoa ja ennaltaehkäisyä.

Nivelrikko on yleisin nivelsairaus sekä tavallisin syy polvikipuihin. Se vaikuttaa yli 40 miljoonan eurooppalaisen päivittäiseen elämään. Joidenkin arvioiden mukaan polven nivelrikkopotilaita on jopa yli 650 miljoonaa maailmanlaajuisesti. Ikääntyvän väestön myötä sairauden esiintyvyyden on arvioitu kasvavan merkittävästi tulevien vuosien aikana, mikä rasittaa jo ennestään rajallisia terveydenhuollon resursseja.

Nykyiset kliiniset menetelmät ovat tarkoitettu sairauden nykyisen tilan diagnosointiin sekä oireiden hoitoon.

– Uuden innovaatiomme avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat luotettavasti arvioida potilaan nivelrikkoriskin, ja mahdollistaa näin varhaisen ennaltaehkäisevän hoidon aloittaminen, kertoo menetelmän kehittäjä, dosentti ja akatemiatutkija Mika Mononen.

– Nivelrikon ennaltaehkäisyn tavoitteena on ylläpitää ihmisten työ- ja toimintakykyä, sekä elämänlaatua. Algoa Progress -menetelmän avulla on myös mahdollista saavuttaa merkittäviä yhteiskunnallisia kustannussäästöjä, esimerkiksi vähentämällä kalliiden tekonivelleikkausten määriä, sekä välttämällä sairaudesta aiheutuvia ennenaikaisia työkyvyttömyyseläkkeitä.

Taustalla yliopiston kymmenien vuosien rustotutkimus

Algoa Progress -innovaatio on saanut alkunsa kuopiolaisen Biophysics of Bone and Cartilage – tutkimusryhmän perustutkimuksesta. Menetelmä pohjautuu Itä-Suomen yliopiston yli 20 vuota kestäneeseen tutkimukseen, jossa tutkimusryhmä on kehittänyt maailman tarkimpia ruston biomekaanisia malleja. Ne soveltuvat nyt myös kliiniseen käyttöön.

– Menetelmän avulla terveydenhuollon ammattilaisten on mahdollista ennustaa nivelrikon syntymisen riskiä yksilöllisellä tasolla sekä mallintaa, kuinka se tulee etenemään seuraavien vuosien aikana. Lisäksi sen avulla voidaan arvioida eri hoitojen vaikutusta sairauden etenemiseen, sekä visualisoida tämä helposti ymmärrettävällä tavalla, Mononen kertoo.

Innovaatio tarjoaa kliinikoille lisätyökalun päätöksenteon tueksi, sillä sen avulla voidaan valita tehokkaimmat hoidot sairauden ennaltaehkäisyyn, sekä tukea potilaiden sitoutumista määrättyihin hoitoihin. Ohjelmiston avulla hoitava lääkäri pystyy kommunikoimaan potilaalle henkilökohtaiset terveysriskit ja osoittamaan konkreettisesti, kuinka niitä voidaan alentaa.

Tavoitteena kansainväliset markkinat

Uutta teknologiaa pilotoidaan kansainvälisessä ympäristössä vuoden 2022 aikana. Tiimin tarkoituksena on aloittaa kliiniset testit myös Suomessa mahdollisimman pian, ja parhaillaan etsitään testihenkilöitä sekä yhteistyökumppaneita pilotointia varten.

– Vuosi 2022 tulee olemaan erittäin työntäyteinen. Pyrimme saavuttamaan CE-merkinnän, avaamaan mobiilisovelluksen kuluttajille, sekä käynnistämään ensimmäiset pilottiasiakkuudet, jotka kaikki antavat lisää vauhtia liiketoiminnalle, Mononen toteaa.

– Menetelmällä on valtava kansainvälinen potentiaali, sekä käytännön vaikuttavuus. Odotamme innolla, kuinka menetelmä otetaan kliiniseen käyttöön, ja millainen on sen vaikutus hoitotuloksiin. Olemme luottavaisin mielin, sillä laaja kansainvälinen tutkimusyhteistyö ja 4000 polven aineisto on antanut meille mahdollisuuden kehittää erittäin laadukkaan työkalun potilaiden hoitoon.

MSK Technologies Oy:n hallituksen puheenjohtaja Antti Heikkilän mukaan yrityksen tulevaisuuden näkymät ovat lupaavia.

– Olemme saaneet yrityksen omistajiksi jakelutoimijan, sekä etähoidon teknologia-asiantuntijan, joka vie meitä potilashoidon sitouttamisessa huomattavasti eteenpäin.  mHealth- ja predictive Health -markkinat kasvavat toistakymmentä prosenttia vuosittain, joten uskomme, että saamme useita asiakkaita ensisijaisesti työterveyshuoltotoimijoiden edelläkävijöistä ja yrityksistä. Saavutamme kannattavuuden jo vuonna 2025.

Innovaation kaupallistaminen on edennyt merkittävästi Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin rahoittaman tuotteistamisprojektin avulla. Teknologian arvioidaan olevan valmis kliiniseen käyttöön viimeistään vuonna 2023, jonka jälkeen tiimi tähtää kansainvälisille markkinoille. Yritys on jo nyt varmistanut jakelutien 30 sairaalaan Euroopassa. Tällä hetkellä yritys tavoittelee jatkosijoitusta, jonka avulla käynnistetään kansainvälinen myynti.

Tutkimusta ovat rahoittaneet Suomen Akatemia, Business Finland, Euroopan komissio, sekä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti.

Lisätietoja:

Joona Kemppainen, joona.kemppainen@algoaprogress.com

www.algoaprogress.com

MSK Technologies Oy
Dosentti Mikael Turunen, hallituksen puheenjohtaja, Di, eMBA Antti Heikkilä, toimitusjohtaja Joona Kemppainen, professori Rami Korhonen ja akatemiatutkija Mika Mononen.

Avainsanat