Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Tekstitarroja lasiseinässä.

MSc Thota Durga Devi, väitös 22.3.2024: Immuunivasteeseen vaikuttava nanoterapia edisti hapenpuutteesta kärsivän kudoksen korjautumista tyypin 2 diabeteksen eläinmallissa

Molekulaarisen lääketieteen alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa Kuopion kampuksella.

Mikä on väitöstutkimuksesi aihe? Miksi aihepiiriä on tärkeää tutkia?

Tyypin 2 diabetes ja korkeat kolesterolitasot ovat sydän- ja verisuonisairauksien merkittäviä riskitekijöitä, jotka johtavat usein sairastavuuden ja kuolleisuuden lisääntymiseen sydänpotilailla. Taustalla olevat molekulaariset syyt ovat edelleen pitkälti epäselviä. Parantuneista hoidoista ja uudelleensuonitusmenetelmistä huolimatta sydämen vajaatoiminta ja raajojen amputaatiot ovat edelleen yleisempiä potilailla, joilla on diabetes.

Koska diabeteksen määrä lisääntyy Suomessa ja maailmanlaajuisesti, on tärkeää ymmärtää mitkä tekijät vaikuttavat heikentyneeseen verisuonten uudismuodostukseen ja kudoksen parantumiseen edellä mainittujen riskitekijöiden läsnä ollessa. Näin voidaan kehittää uudenlaisia hoitomuotoja.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tulokset tai havainnot?

Tässä väitöskirjatyössä hyödynnettiin transkriptomiikka- ja lipidomiikkamenetelmiä heikentyneeseen verisuonten uudiskasvuun liittyvien solu- ja molekyylibiologisten mekanismien ymmärtämiseksi hapenpuutteesta kärsineessä kudoksessa. Lisäksi kehitettiin uudenlaisia immuunivasteeseen vaikuttavia nanoterapioita, joiden tehoa arvioitiin kliinisesti merkityksellisissä hiirimalleissa. 

Työn tulokset osoittavat, että pysyvä endoteelisolujen ja makrofagien tulehdustila on keskeisessä roolissa  hapenpuutteesta kärsivän kudoksen heikentyneessä korjaantumisessa. Lisäksi havaittiin, että tulehduksen estäminen ApoA-I-POPS ja LipoxinA4 -terapioilla edesauttoi tätä korjausprosessia. Näiden uusien hoitomuotojen avulla voidaan mahdollisesti edistää vaurioiden parantumista potilailla, joilla on diabetes ja korkeat kolesterolitasot.

MSc Thota Durga Devin väitöskirja Impaired post-ischemic tissue repair in type 2 diabetic mouse models – Novel molecular mechanisms and therapies, (Hapenpuutteesta kärsineen kudoksen heikentynyt parantuminen tyypin 2 diabeteksen hiirimalleissa – uudet molekulaariset mekanismit ja terapiat) tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Józef Dulak Jagellon yliopistosta Puolasta ja kustoksena professori Seppo Ylä-Herttuala Itä-Suomen yliopistosta. Tilaisuus on englanninkielinen.

Väitöstilaisuus  

Lisätietoja:

Thota Durga Devi, MSc, durgat(a)student.uef.fi, 0449748604