Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Tekstitarroja lasiseinässä.

MSc Hannah Rostalski, väitös 16.6.2022: Uutta tietoa aivojen mikrogliasolujen patologisista ja toiminnallisista muutoksista otsalohkodementiassa

Molekulaarisen lääketieteen alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa Kuopion kampuksella. Tilaisuutta voi seurata myös verkossa.

Mikä on väitöstutkimuksesi aihe? Miksi aihepiiriä on tärkeää tutkia?

Väitöstyössäni olen tutkinut otsalohkodementiaa. Se on hermostoa rappeuttava sairaus, joka puhkeaa usein vielä alle 65-vuotiailla ihmisillä. Tutkin, kuinka otsalohkodementiaa aiheuttava geenimutaatio, toistojaksomonistuma C9orf72-geenissä, vaikuttaa aivojen immuunisoluihin eli mikroglioihin sekä kuinka tätä geenimutaatiota kantavat ihmiset voitaisiin tunnistaa jatkossa helpommin.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tulokset tai havainnot?

Tässä tutkimuksessa tunnistettiin uusi geneettinen markkeri, josta voi olla apua C9orf72­-toistojaksomonistumaa kantavien ihmisten tunnistamisessa laajoissa, väestöpohjaisissa aineistoissa. Tutkimukseni osoittivat myös, että toistojaksomonistumaa kantavista otsalohkodementiapotilaista peräisin olevat mikrogliasolut toimivat eri tavalla kuin mikrogliat, jotka ovat peräisin potilaista, jotka eivät kanna tätä geenimuutosta. Lisäksi näiden solujen geeni-ilmentyminen erosi selkeästi toisistaan. Tietääksemme nämä löydökset ovat uusia eikä samanlaisia tuloksia ole vielä julkaistu aiemmin.

Miten väitöstutkimuksesi tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä?

Uutta tunnistamaamme geneettistä markkeria voidaan hyödyntää jatkossa sellaisten henkilöiden, jotka kantavat C9orf72­-toistojaksomonistumaa ja joilla on sen vuoksi korkea riski sairastua otsalohkodementiaan, tunnistamiseen laajoista väestöpohjaisista aineistoista, kuten FinnGenistä, tutkimuksia varten. Uusi potilaiden mikrogliasoluista saatu tieto voi puolestaan olla hyödyllistä lääkehoitojen tai uusien taudin kulkua tai lääkehoitojen vaikutuksia ennustavien biomarkkerien kehitystyössä. Koska C9orf72­-toistojaksomonistuma voi aiheuttaa myös ALS-tautia, saamamme tulokset voivat olla hyödyllisiä myös ALS-taudin tutkimuksen kannalta.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tutkimusmenetelmät ja -aineistot?

Olen hyödyntänyt väitöstyössäni terveistä verrokeista tai otsalohkodementiaa sairastavista potilaista tuotettuja monikykyisiä kantasoluja. Osa potilaista kantoi C9orf72­-toistojaksomonistumaa ja osa ei. Monikykyiset kantasolut erilaistettiin mikroglioiksi ja niissä tapahtuvia solupatologisia, geeni-ilmentymisen ja toiminnan muutoksia tutkittiin erilaisilla solu- ja molekyylibiologisilla menetelmillä ja RNA-sekvensoinnilla. Osatyössä, jossa tunnistettiin uusi geneettinen markkeri C9orf72­-toistojaksomonistuman kantajien tunnistamiseksi, hyödynnettiin geneettistä ja kliinistä dataa muun muassa EADB- (European DNA bank to decipher the Alzheimer’s disease missing heritability) and FinnGen-tietokannoista.

Master of Science Hannah Rostalskin väitöskirja C9orf72 hexanucleotide repeat expansion in frontotemporal dementia – special focus on genetics and microglia (C9orf72-geenin toistojaksomonistuma otsalohkodementiassa – erityiskohteina genetiikka ja mikrogliasolut) tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Marie-Ève Tremblay Victorian yliopistosta Kanadasta ja kustoksena tutkimusjohtaja Annakaisa Haapasalo Itä-Suomen yliopistosta. Tilaisuus on englanninkielinen.

Väitöstilaisuus verkossa

Väitöskirja verkossa

Väittelijän painolaatuinen kuva

Lisätietoja:

MSc Hannah Rostalski hannah.rostalski (a) uef.fi