Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Pipetointia laboratoriossa

MSc Ahmed Montaser, väitös 21.3.2023: Kohdennettua hoitoa aivojen tulehdusreaktioihin LAT1-kuljetinproteiinia hyödyntävillä aihiolääkkeillä

Farmasian alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa Kuopion kampuksella. Tilaisuutta voi seurata myös verkossa.

Mikä on väitöstutkimuksesi aihe? Miksi aihepiiriä on tärkeää tutkia?

Hermostoa rappeuttavat sairaudet, kuten Alzheimerin tauti ja muut muistisairaudet, ovat maailmanlaajuinen terveydenhuollon haaste väestön ikääntymisen vuoksi. On arvioitu, että näiden sairauksien esiintyvyys kasvaa vuosittain 2–3.5 %, mikä vaikuttaa miljoonien ihmisten elämään ja aiheuttaa valtavia kuluja terveydenhuollolle. Hermostoa rappeuttaviin sairauksiin liittyy keskushermoston krooninen tulehdustila, neuroinflammaatio. Sen lievittäminen saattaa tarjota tehokkaan hoitovaihtoehdon näihin sairauksiin. Potilaiden hoidossa jo käytettävien tulehduskipulääkkeiden vaikutuksia aivoissa voitaisiin tehostaa parantamalla niiden kulkeutumista aivoihin ja siellä edelleen kohdesoluihinsa. Tässä väitöskirjatyössä tutkittiinkin valittujen lääkeaineiden tehostettua aivoihin kohdentamista neuroinflammaation hoidossa hyödyntäen aivojen solukalvojen omaa LAT1-kuljetinproteiinia.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tulokset tai havainnot?

Tutkimustyössä valmistettiin L-tyypin aminohappo -kuljetinproteiinia 1 (LAT1) hyödyntäviä aihiolääkkeitä ferulahaposta ja useista eri tulehduskipulääkkeistä. Tutkimuksessa havaittiin, että LAT1:n hyödyntäminen paransi valittujen lääkeaineiden kulkeutumista sekä hiiren että ihmisen aivojen kohdesoluihin. Lisäksi havaittiin, että LAT1:n hyödyntäminen lisäsi aihiolääkkeiden aivoihin kulkeutumista ja vähensi niiden jakautumista muihin kudoksiin.  Nämä löydökset osoittivat, että solukalvon kuljetinproteiineilla on merkittävä rooli lääkeaineiden aivoihin kulkeutumisessa. Niitä kannattaakin hyödyntää lääkekehityksen varhaisissa vaiheissa, jotta markkinoille saataisiin yhä tehokkaampia ja turvallisempia lääkkeitä keskushermostosairauksien hoitoon. Tämän kaltaista kohdennettua lääkeaineiden kuljetusta voidaan hyödyntää myös jo olemassa olevien lääkeaineiden jatkokehitystyössä siten että muihin sairauksiin käytössä olevia lääkeaineita voitaisiin uudelleenohjata ja käyttää neurologisten sairauksien hoitoon.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tutkimusmenetelmät ja -aineistot?

Tässä väitöskirjatyössä tutkittiin tehostettua aivoihin kulkeutumista ja sen vaikutuksia monilla eri menetelmillä. Uusien aihiolääkkeiden kohdesoluihinsa kulkeutumista ja kulkeutumismekanismeja tutkittiin muun muassa ihmisen ja hiiren jatkuvakasvuisilla astrosyytti- ja mikrogliasoluviljelmillä sekä vastaavilla hiiriltä otetuilla soluilla. Aihiolääkkeiden ja niistä vapautuneiden aktiivisten lääkeaineiden pitoisuudet sekä epäspesifinen proteiineihin sitoutuminen määritettiin kullekin aineelle kehitetyllä ja validoidulla nestekromatografisella massaspektrometrisellä menetelmällä. Parhaiden aihiolääkkeiden farmakokinetiikka ja jakautuminen eri kudoksiin tutkittiin hiirillä ja vain lupaavimman aihiolääkkeen vaikutukset käyttäytymiseen ja aivojen eri proteiinien ilmentymiseen tutkittiin hiirillä toistuvalla annostuksella.

Master of Science Ahmed Montaserin väitöskirja Combating neuroinflammation by improving brain drug delivery and cellular uptake – focus on L-type amino acid transporter 1 tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii Professori Mikko Airavaara Helsingin yliopistosta ja kustoksena dosentti Kristiina Huttunen Itä-Suomen yliopistosta.

Väitöstilaisuus  

Väittelijän kuva

Väitöskirja

Lisätietoja:

MSc Ahmed Montaser, ahmed.montaser(a)uef.fi, +358417537797

Dosentti Kristiina Huttunen, kristiina.huttunen(a)uef.fi, +358403553684