Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Mies potee päänsärkyä sohvalla

MSc Adriana Della Pietra, väitös 1.12.2023: Endokannabinoidijärjestelmä voi tarjota uusia kohteita migreenin hoitoon

Neurotieteen alan väitöskirja tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa Kuopion kampuksella. Tilaisuutta voi seurata myös verkossa.

Mikä on väitöstutkimuksesi aihe? Miksi aihepiiriä on tärkeää tutkia?

Migreeni on merkittävä terveyshaitta, josta kärsii noin 15 prosenttia maailman väestöstä. Migreenimekanismien monimutkaisuudesta johtuen nykyiset hoitokeinot ovat usein tehottomia. Parempien ratkaisujen löytäminen vaatii entistä tarkempaa tietoa migreenikivun synnystä. Tässä väitöstutkimuksessa selvitettiin kolmoishermon solukalvojen mekaaniseen ärsytykseen reagoivien Piezo1-kanavien roolia kivun laukaisemisessa ja sitä, kuinka kipua voisi lievittää endokannabinoidijärjestelmän avulla. 


Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tulokset tai havainnot?

Tulokset osoittavat, että kipua aktivoivilla, mekaanisesti herkillä Piezo1-kanavilla on merkittävä rooli migreenipäänsäryn laukaisemisessa. Tämän ne saavat aikaan aktivoimalla hermosoluja ja gliasoluja. Lisäksi havaittiin, että Piezo1-kanavien ilmentymisellä migreenikipuun liittyvillä signalointireiteillä on yhteneväisyyksiä elimistön kivunlievityksessä toimivan endokannabinoidijärjestelmän kanssa. Äskettäin kehitetty yhdiste, AKU-005, esti tehokkaasti endokannabinoideja hajottavia entsyymejä, mikä voi tarjota helpotusta migreenikipuun. 

Nämä havainnot voivat tuoda uusia mahdollisuuksia migreenin hoitoon. Tutkimus toi uusia näkökulmia migreenitutkimukseen ja auttaa syventämään ymmärrystämme migreenin mekanismeista.

Miten väitöstutkimuksesi tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä?

Tulokset voivat auttaa kehittämään migreenin hoitoa. Endokannabinoidijärjestelmästä tunnistettiin uusia mahdollisia kohteita uudenlaisille lääkehoidoille. Tutkimuksessa keskityttiin tiettyihin endokannabinoideja hajottaviin entsyymeihin (MAGL ja FAAH). Niihin voitaisiin kohdistaa uudentyyppisiä lääkkeitä, joilla on vähemmän sivuvaikutuksia. Tutkimus on tärkeä askel kohti endokannabinoidijärjestelmään kohdistuvien hoitojen kehittämistä ja tutkimista myös ihmisperäisillä näytteillä ja potilailla. Tutkimuksessa kehitettiin myös uusi fluoresoivaa väriainetta (FM1-43) hyödyntävä sovellus Piezo1-kanavien toiminnan seuraamiseksi ja tunnistamiseksi tietyissä migreenikipuun liittyvissä solutyypeissä. Uusi seurantatyökalu voi tulevaisuudessa osaltaan auttaa parantamaan migreenipotilaiden hoidon laatua.


Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tutkimusmenetelmät ja -aineistot?

Väitöstutkimuksessa käytettiin monipuolisesti eri menetelmiä, kuten kalsiumionien kuvantamista Piezo1-kanavien roolin tutkimiseksi kolmoishermosoluissa ja gliasoluissa sekä innovatiivista aktiivisuuspohjaista proteiinien profilointia, joka tarjoaa arvokasta tietoa endokannabinoideja hajottavien entsyymien toiminnasta migreeniin liittyvissä keskushermoston eri osissa. Tutkimusta täydennettiin sähköfysiologisilla mittauksilla, joiden avulla pystyttiin arvioimaan suoraan endokannabinoidien vaikutusta nosiseptiiviseen signalointiin aivokalvoissa, joista migreenikipu on peräisin. Työssä käytettiin erilaisia ​​eläin- ja kudosmalleja ja ainutlaatuisia ihmisperäisiä näytteitä, joiden saamisen mahdollisti yhteistyö Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa.

MSc Adriana Della Pietran väitöskirja Pro-nociceptive role of Piezo1 channels and the anti-nociceptive effects of endocannabinoids in the trigeminal system implicated in migraine pain (Piezo1-kanavien pronosiseptiivinen rooli ja endokannabinoidien antinosiseptiivinen vaikutus migreenikipuun liittyvässä trigeminovaskulaarisessa järjestelmässä ) tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Andrew Russo Iowan yliopistosta. Väitöstilaisuuden valvojana toimii professori Rashid Giniatullin Itä-Suomen yliopistosta.

Väitöstilaisuus 

Väittelijän kuva 

Väitöskirja 

Lisätietoja:

Adriana Della Pietra, adriana.della.pietra(a)uef.fi, +358405961059, https://uefconnect.uef.fi/en/person/adriana.della-pietra/