Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Bushes in front of the Aurora building.

Monitieteinen WELGO-hanke tutkii hyvinvoinnin turvaamista pandemiassa

Vanhuusoikeuden professori Anna Mäki-Petäjä-Leinosen johtama tutkijaryhmä Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitokselta on mukana monitieteisessä Hyvinvoinnin turvaaminen pandemia-aikoina: kohti syndemioiden yhteistyöhön perustuvaa hallintaa (WELGO) -konsortiohankkeessa, jota johtaa Helsingin yliopisto. Lisäksi hankkeen kumppaneita ovat Tampereen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Vaasan yliopisto ja Demos Helsinki. Hanke on osa Pandemiat yhteiskunnallisena haasteena (PANDEMICS) -tutkimusohjelmaa.

Mäki-Petäjä-Leinosen johtamaan tutkimusryhmään kuuluvat professori Kaijus Ervasti, professori Eeva Nykänen ja tutkijatohtori Maija Dahlberg oikeustieteiden laitokselta sekä tutkijatohtori Mervi Issakainen yhteiskuntatieteiden laitokselta.

Pandemian hallintaa oikeudellisesta näkökulmasta lähestyvien Nykäsen ja Dahlbergin tutkimuskohteena ovat eri maiden pandemian hallinnan järjestelmien valtiosääntöoikeudelliset perusteet sekä niiden suhde perus- ja ihmisoikeuksiin. Neuroetiikka ja oikeudet -tutkimusryhmään kuuluvat Mäki-Petäjä-Leinonen, Ervasti ja Issakainen puolestaan tutkivat muistisairaiden ja vammaisten ihmisten oikeudellista asemaa ja oikeusturvaa.

- Keskeistä WELGO-hankkeessa on rakentaa institutionaalisia oppimispolkuja syndemioiden hallintaan, toteaa professori Kaijus Ervasti.

Syndemia tarkoittaa sairauksien sekä sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden yhteisvaikutuksia. Kun taudit yhdistyvät taloudellisiin ja sosiaalisiin tekijöihin, vaikutukset iskevät usein voimakkaasti. Sosiaalisesti ja poliittisesti kestävä kehitys vaatii luottamusta, legitimiteettiä ja oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.

Monitieteistä tutkimusta tehdään tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden ja verkostojen välillä. WELGO-tutkimuskonsortioon osallistuu myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, jossa Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella osa-aikaisena professorina toimiva Eeva Nykänen työskentelee johtavana asiantuntijana ja tiimipäällikkönä. Nykäsen johtamassa tutkimuksessa vertaillaan pandemian hallinnan tapoja eri maissa, erityisesti Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Huomio kiinnittyy erityisesti pandemian hallinnan mekanismien ja perusoikeuksien suhteeseen.

- Tarvitsemme toimivaa kriisinhallintaa, jotta hyvinvointi voidaan turvata pandemioiden kaltaisissa, nopeasti leviävissä terveyskriiseissä. WELGO-hanke kerää yhteen koronapandemian opetukset meillä ja vertailumaissa ja kehittää niiden pohjalta kestävää pandemioiden hallintaa Suomessa. Pandemioihin liittyy erilaisia sosiaalisia ja terveysongelmia, jotka tulee ymmärtää ja ottaa huomioon osana pandemian hallintaa. WELGO kehittää, levittää ja vakiinnuttaa toimintatapoja, jotka lisäävät ymmärrystä monitahoisten kriisien luonteesta ja niiden hallinnasta, Nykänen kertoo.

WELGO-konsortiohanke on saanut Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoituksen ajalle 1.9.2021–31.12.2024.

 

Lisätietoja tutkimushankkeista:

Strategisen tutkimuksen neuvosto:
https://www.aka.fi/strateginen-tutkimus/strateginen-tutkimus/tutkimusta-tiedon-kayttajalle/ajankohtaista/2021/strategisen-tutkimuksen-neuvosto-paatti-vuoden-2021-rahoitettavat-konsortiot/

Hyvinvointioikeuden instituutti:
https://sites.uef.fi/hyvinvointioikeus/

Neuroetiikka ja oikeudet -tutkimusryhmä:
https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/neuroetiikka-ja-oikeudet-tutkimusryhma/

Lisätietoja:

Kaijus Ervasti, kaijus.ervasti@uef.fi

Eeva Nykänen, eeva.nykanen@uef.fi

Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, anna.maki-petaja-leinonen@uef.fi