Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Havumetsää

Monen nuoren metsänomistajan metsätila on kaukana kotoa

Suomessa on noin 18 400 16-30-vuotiasta metsänomistajaa. Heistä 62 prosenttia on miehiä ja vain noin neljännes nuorista omistaa metsää yksin. Itä-Suomen yliopiston tutkijat ovat tuottaneet uutta tietoa nuorista metsänomistajista Suomen metsäkeskuksen tietokannan tietoihin perustuen.

Nuorten omistama metsätila sijaitsee usein pitkän matkan päässä kotipaikkakunnalta. Metsäkeskuksen rekisterin mukaan nuorista metsänomistajista 39 prosentilla metsäomaisuuden pääosa sijaitsee eri maakunnassa kuin missä heidän kotipaikkakuntansa on. Naisilla tämä luku on 45 prosenttia ja miehillä 35 prosenttia – naiset ovat siis miehiä useammin etämetsänomistajia. Metsäomaisuuden sijaintimaakunnassa mutta eri kunnassa kotipaikkakunta on 21 prosentilla ja samassa kunnassa noin 40 prosentilla nuorista metsänomistajista. Viidesosa (20 prosenttia) nuorista metsänomistajista asuu Uudellamaalla. Useimmin nuoret omistavat metsiä Pohjois-Pohjanmaalla (11 prosenttia).  

Tilaston mukaan 16–30-vuotiaita henkilömetsänomistajia on Suomessa noin 18 400. Heidän osuutensa kaikista Suomen henkilömetsänomistajista on noin 3,5 prosenttia. Nuorten metsänomistajien määrä kasvaa iän myötä: 16-vuotiaita metsänomistajia maastamme löytyy noin 300 ja 30-vuotiaita jo noin 2 500. Tarkasteltujen nuorten metsänomistajien sukupuolijakauma ei poikkea suuresti Suomen kaikkien metsänomistajien sukupuolijakaumasta. Nuoret metsänomistajat ovat hieman miesvaltaisempi joukko kuin vanhemmat metsänomistajapolvet keskimäärin. Naisten osuus nuorten metsänomistajien joukosta on Suomen metsäkeskuksen mukaan 38 prosenttia ja kaikkien metsänomistajien joukosta 41 prosenttia.

Kuten vanhemmillakin metsänomistajilla, nuorilla on pieniä metsälöitä lukumääräisesti enemmän kuin suuria. Nuoret naiset omistavat hieman useammin pieniä metsälöitä kuin saman ikäiset miehet. Noin kolmannes nuorista omistaa 1–5 ja noin viidennes yli 50 hehtaaria metsää. Suurin osa nuorista metsänomistajista omistaa metsää yhdessä jonkun toisen kanssa ja vain 26 prosenttia omistaa metsää yksin. Nuorin tarkasteltu ikäluokka, 1999–2003 syntyneet metsänomistajat, omistaa useammin vähemmistöosuuden metsää, kun taas vanhemmat ikäluokat omistavat useammin metsää yksin.

Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamassa ALL-YOUTH-tutkimushankkeessa on pyritty selvittämään nuorten omia tulevaisuuden näkymiä sekä mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnassa. Nuoret metsänomistajina -osatutkimuksessa on selvitetty nuorten metsänomistajien suhdetta metsään. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa on haastateltu 16–30-vuotiaita Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja pääkaupunkiseudulla asuvia metsänomistajia (lue lisää ALL-YOUTH-blogista: Metsänomistajuus muuttuu ja nuoret hivuttavat omaa tietoaan mukaan). Tutkimuksen toisessa osassa kerättiin parhaillaan analysoitavana oleva kyselyaineisto, jonka vastauksista saadaan lisätietoa nuorten metsänomistajien tiedontarpeista.

Tilastoaineisto perustuu Suomen metsäkeskuksen tietokannan tietoihin. Aineistoon on poimittu ne henkilömetsänomistajat, jotka omistivat Metsäkeskuksen metsämaskin mukaan Manner-Suomessa vähintään yhden hehtaarin metsää ja jotka olivat 29.7.2019 täyttäneet 16, mutta eivät vielä 31 vuotta.

Lisätietoja:
Tutkijatohtori Nina Tokola, puh. 050 303 1909, nina.tokola(at)uef.fi

Professori Teppo Hujala, puh. 050 336 7457, teppo.hujala(at)uef.fi

Grafiikka nuorten metsänomistajien ikäjakaumasta