Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

UEF liput lipputangoissa

Mobiiliteknologiat voimaantumisen apuvälineinä: tapaustutkimus elintarvikealan naisyrittäjistä Tansaniassa

Väitös tietojenkäsittelytieteen alalta

Väittelijä: MSc Alsen Kapinga

Aika ja paikka: 16.4.2020 klo 12, verkossa, linkki Zoom-yhteyteen julkaistaan ennen väitöstä osoitteessa https://www.uef.fi/en/web/edtech/live

Matkapuhelimen omistaminen maailmanlaajuisesti on kasvanut räjähdysmäisesti, myös Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, jossa matkapuhelinta käytetään nyt jokapäiväisessä elämässä. Tästä kehityksestä johtuen mobiilitekniikan käyttämisellä voi olla merkittävä rooli helpottamaan naisyrittäjien vaikutusmahdollisuuksia kehitysmaissa.

Maisteri Alsen Florian Kapinga kartoitti tietotekniikan väitöstutkimuksen aluksi haasteita, joita naisyrittäjät Iringassa, Tansaniassa, kohtaavat harjoittaessaan liiketoimintaa, ja niitä strategioita, joita he käyttävät tällaisiin haasteisiin vastaamiseksi. Suurin havaittu haaste oli pääsy ajantasaiseen markkinatietoon, mikä vaikutti negatiivisesti naisyrittäjän liiketoiminnan tulokseen.

Kapinga kehitti mobiilimarkkinointisovelluksen, joka helpottaa naisyrittäjien pääsyä markkinatietoihin, tukee myynnin kasvua linkittämällä naisyrittäjät potentiaalisiin asiakkaisiin, edistää kustannusten alentamista etsimällä sopivia tuotteita markkinoille ja edistää heidän yritysverkostojensa laajentumista. Sovelluksen kehittämisessä tarkasteltiin naisyrittäjien sosioekonomisia piirteitä kuten lukutaitoa ja äidinkieltä ja tutkittiin käyttöliittymän käytettävyyttä, hyödyntäen osallistavaa suunnittelua kaikissa kehityksen vaiheissa, eli suunnittelussa, kehittämisessä ja käyttöönotossa.

MSc Alsen Florian Kapingan tietojenkäsittelytieteen alan väitöskirja Mobile Technology for Empowerment: A case of Women Entrepreneurs in Food Processing Sector in Tanzania (Mobiiliteknologiat voimaantumisen apuvälineinä: tapaustutkimus elintarvikealan naisyrittäjistä Tansaniassa) tarkastetaan luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Väitöstilaisuuden vastaväittäjänä toimii professori Judy Van Biljon, University of South Africa ja kustoksena professori Markku Tukiainen, Itä-Suomen yliopisto.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/36334?encoding=UTF-8

Väitöskirja verkossa https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-3365-2/urn_isbn_978-952-61-3365-2.pdf