Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

kuvituskuva

Mitä nuorempana oppii, niin paremmin taitaa - Varhennettua kielenopetusta annetaan nyt kaikille

A1-kielen opetus varhennettiin alkamaan kaikissa peruskouluissa viimeistään 1. luokan keväällä v. 2020. Itä-Suomen yliopiston Aducatessa eli nykyisessä Jatkuvan oppimisen keskuksessa toteutettiin varhentamiseen liittyen AEKANE - Varhennettu A1-kielen opetus (4 op) –koulutushanke vuosina 2019 – 20. Hankkeen rahoitti Opetushallitus.

  • Teksti Tuula Korhonen

A1-kielen opetus varhennettiin alkamaan kaikissa peruskouluissa viimeistään 1. luokan keväällä v. 2020. Itä-Suomen yliopiston Aducatessa eli nykyisessä Jatkuvan oppimisen keskuksessa toteutettiin varhentamiseen liittyen AEKANE - Varhennettu A1-kielen opetus (4 op) –koulutushanke vuosina 2019 – 20. Hankkeen rahoitti Opetushallitus.

Hankkeen koulutukset järjestettiin samanaikaisesti kolmella paikkakunnalla: Mikkelissä, Varkaudessa ja Iisalmessa. Kokonaisuus sisälsi neljä teemaosiota. Koko koulutussarjan suoritti reilut 60 opettajaa.

Koulutusjaksoilla osallistujat saivat tietoa, mikä on POPS:n näkemys varhennetun kielenopetuksen tavoitteista, mitä on linjattu arvioinnista ja palautteen antamisesta sekä oppilaan tukemisesta. He perehtyvät kielitietoisen oppimisympäristön merkitykseen kielen oppimisessa. Koulutettavat syventyivät monipuolisen kielitaidon ja varhennetun kielenopiskelun etuihin, interkulttuuriseen kompetenssiin, monikielisyyteen ja eri kielten arvostamisen merkitykseen. Niin ikään perehdyttiin ikäkauteen sopiviin toimintatapoihin varhennetussa A1-kielen opetuksessa. Koulutuksessa tutustuttiin mm. erilaisiin toiminnallisiin opetusmenetelmiin, jotka soveltuvat varhennettuun kielenopetukseen. Lisäksi osallistujat oppivat lisää samanaikaisopettajuudesta ja sen hyödyistä varhennetussa kielenopetuksessa.

AEKANE - Varhennettu A1-kielen opetus (4 op)
I Varhennettu A1-kielen opetus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (1 op)
II Kielitietoisuus ja kulttuurinen moninaisuus kielenopetuksessa (1 op)
III Varhennetun kielenopetuksen pedagogiikkaa (1 op)
IV Samanaikaisopettajuus varhennetussa kielenopetuksessa (1 op)

Lisätietoa varhennetusta kielenopetuksesta
Hankkeen koulutuksissa kokeiltuja hyviä käytäntöjä