Hyppää pääsisältöön

Sähkökatkoihin varautuminen yliopistossa

Ikääntynyt mies

Masennukseen Kuopion sote-keskuksesta apua hakevia pyydetään mukaan tutkimukseen

Onko motivoivalla elintapaohjauksella vaikutusta masennuksesta toipumiseen, mielen hyvinvointiin tai fyysiseen terveyteen? Tätä selvitetään marraskuussa 2022 Kuopion sote-keskuksessa alkaneessa DEPKuopio-tutkimuksessa, johon pyritään saamaan mukaan 210 masennuksen vuoksi sote-keskuksessa hoidossa olevaa aikuispotilasta.

– Tutkimukseen ei tarvitse itse ilmoittautua, vaan potilailta kysytään sote-keskuksessa henkilökohtaisesti kiinnostusta osallistumiseen, kertoo terveyskeskuslääkäri Ulla Mikkonen, joka tekee tutkimuksesta väitöskirjaa.

Tutkittavien toipumista ja terveyttä seurataan kyselylomakkein, verikokein ja mittauksin yhteensä kahden vuoden ajan. Puolet tutkittavista arvotaan kolme kuukautta kestävään yksilölliseen motivoivaan elintapaohjaukseen ja loput tutkittavat toimivat verrokkeina. Elintapaohjaus toteutetaan yhteistyössä Savon Sydänpiirin kanssa ja se kohdistuu liikuntaan, ravitsemukseen ja stressin hallintaan.

– Aiempien tutkimuksien perusteella tällä interventiolla voidaan vaikuttaa masennusoireisiin ja masennuspotilaiden elintapoihin. Tässä näitä menetelmiä sovelletaan perusterveydenhuollon käytäntöön istutetussa tutkimuksessa, kertoo professori Pekka Mäntyselkä.

Elintapamuutoksien toteuttaminen voi kuitenkin olla haasteellista. Nyt selvitetäänkin, voidaanko potilaan motivaatiota herättelevällä ja tukevalla motivoivan haastattelun vuorovaikutusmenetelmällä saada aikaan pitkäkestoista elintapamuutosta.

Tavoitteena on löytää tutkimuksen keinoin uusia tapoja masennuksen tavanomaisten hoitokäytäntöjen tueksi perusterveydenhuollossa. Aihe on ajankohtainen Pohjois-Savon suuren mielenterveyshäiriöiden sairastavuuden vuoksi. Lisäksi masennukseen liittyy usein kansansairauksille altistavia terveystottumuksia, joihin vaikuttamista varhaisella ohjauksella on tärkeää tutkia.

Tutkimus toteutetaan Kuopion sote-keskuksen, Itä-Suomen yliopiston, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Oslon yliopiston yhteistyönä.

Tutkimuksen kotisivut: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/depkuopio/

 

Avainsanat