Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Lapsia välipalalla koulussa.

Maistuva koulu -nettisivu kaikkien käyttöön

Juuri alkaneella lukukaudella testataan, alkaako koulu maistua paremmalta, kun ruokakasvatus tulee nykyistä selkeämmin osaksi koulun päivittäisiä rutiineja.

Alakoulun opettajan tärkein ruokakasvatuksen työkalu Maistuva koulu -internetsivusto on nyt avattu kaikkien käyttöön osoitteessa www.maistuvakoulu.fi. Sivustolta löytyvät yhteen koottuina ja selkeästi luokiteltuina ruokakasvatukseen sopivat materiaalit ja ideat oppitunneille sekä kouluruokailun kehittämiseen. Lisäksi on tarjolla opettajille puolen veso-päivän pituinen maksuton nettikoulutuspaketti ruokakasvatuksesta.

Uusia ruokakasvatuksen menetelmiä kouluihin

Maistuva koulu -malli pohjautuu peruskoulun opetussuunnitelman perusteisiin (2014), kouluruokailusuositukseen (Syödään ja opitaan yhdessä 2017) sekä teoreettiseen viitekehykseen, ja sen kehittämisessä on käytetty tutkitusti toimivia ruokakasvatuksen menetelmiä. Menetelmät on sovellettu eri ikäluokille ja laajasti koulun toimintaan sopiviksi.

Ruokakasvatuksen uudet näkökulmat perustuvat oppilaiden omien aistien käyttöön, osallistumiseen ja kokemusten jakamiseen. Omaa kehoa pyritään kuuntelemaan ja siihen suhtaudutaan myönteisesti, samoin toisten kehoihin. Menetelmät on todettu vaikuttaviksi esimerkiksi lasten ruokarohkeuden lisäämisen ja kasvisten monipuolisemman käytön suhteen.

Ruoka on konkreettinen osa lasten koulupäivää, ja muutenkin ruoka on asia, jonka avulla on mahdollista opetella erilaisia elämisen taitoja sosiaalisesta kanssakäymisestä itsestä huolehtimiseen.

– Maistuva koulu -malli tarjoaa ruokakasvatuksen toteutusmahdollisuuksia niin oppiaineiden sisälle ja kouluruokailuun kuin teemapäiviinkin. Ruokaan liittyvien asioiden käsittely soveltuu hyvin myös ilmiöpohjaiseen ja laaja-alaiseen oppimiseen, toteaa Silja Varjonen Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry:stä.

Ruokakasvatus jatkuu varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle yhdessä syömisen merkitystä painottaen ja ruokailoa tuottaen. Maistuva koulu -mallin oppimistavoitteena on, että lapset omaksuvat tietyt ruokataidot alakoulun aikana. On tärkeä oppia kokoamaan lautasmallin mukainen ateria ja ottaa toiset huomioon sekä keskittyä ruokailutilanteeseen ja syömiseen. Lisäksi ruuan arvostaminen sekä sen alkuperän ja kestävän ruuan periaatteiden tunteminen kuuluvat koululaisen perustaitoihin.

Vaikuttavuutta tutkitaan

Itä-Suomen yliopiston ruoka- ja ravitsemuskasvatuksen tutkimusryhmä on ollut mukana Maistuva koulu -mallin kehitystyössä ja pilotoinnissa viime lukuvuoden ajan. Nyt aletaan tutkia ruokakasvatuksen vaikuttavuutta. Tanja Tilles-Tirkkosen johtama ryhmä selvittää, paranevatko lasten ruokailutottumukset ruokakasvatuksen avulla ja soveltuuko mallin mukainen toiminta koulun arkeen. Mukana ovat Järvenpään, Kuopion, Salon, Siilinjärven ja Sotkamon kunnat sekä niissä yhteensä 15 alakoulua.

www.maistuvakoulu.fi
#maistuvakoulu
Instagram: @maistuvakoulu
Facebook: Maistuva koulu

Lisätiedot

Silja Varjonen
ETM, toiminnanjohtaja
Ruokakasvatyusyhdistys Ruukku ry
silja.varjonen (a) ruukku.org
p. 040 5268475

Tanja Tilles-Tirkkonen
TtT, tutkijatohtori
Itä-Suomen yliopisto, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö
tanja.tilles-tirkkonen (a) uef.fi
p. 050 3021552