Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Ilmakuva järvi- ja metsämaisemasta

Maaperän terveyttä selvitetään laajassa eurooppalaisessa  ECHO-tutkimuksessa

Uudessa ECHO: Engaging Citizens in soil science: the road to Healthier sOils -tutkimushankkeessa kerätään kansalaistieteen sovelluksien avulla laaja aineisto maaperän terveydestä Euroopan eri kasvillisuusvyöhykkeiltä. Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osasto vastaa hankkeen toimenpiteistä boreaalisissa havumetsissä.

ECHOn tavoitteena on lisätä myös luonnonvara-alan ammattilaisten ja kansalaisten ymmärrystä maaperän tärkeästä roolista ekosysteemien toiminnan ylläpitäjänä, ja toimenpiteiden vaikutuksista maaperään. ECHO rahoitetaan Euroopan Unionin Horizon Europe ohjelmasta, ja sitä koordinoi The Free University of Bozen-Bolzano Italiasta. Hankkeen kokonaisrahoitus on 5,3 miljoonaa euroa, Itä-Suomen yliopiston osuuden ollessa 413 753 euroa.

EU:n missio ”A Soil Deal for Europe” tunnistaa kiireellisen tarpeen tutkimukselle ja innovaatioille maaperän terveyden suojelemiseksi ja palauttamiseksi. ECHO toteuttaa tätä missiota kansalaistieteen keinoin. Hankkeessa keskitytään erityisesti maaperän biologiseen monimuotoisuuteen ja maaperän saastumiseen, joihin vaikuttamalla voidaan parantaa maaperän terveyttä. Hankkeessa tutkitaan myös maaperän hiilivarastoa, ja esimerkiksi metsänhoitotoimenpiteiden vaikutusta siihen.

Euroopan tasolla on olemassa maaperän seurantaohjelmia, jotka keräävät maaperän terveyteen liittyviä tietoja, mutta maaperän luontaisesta monimuotoisuudesta johtuen kattavaa tietoa on hyvin haastavaa saada laajassa mittakaavassa perinteisen maaperätutkimuksen keinoin. ECHOssa kehitettävän kansalaistiedemallin avulla täydennetään tietoaukkoja.

ECHO toteutetaan Suomessa osallistaen kouluja, nuorisojärjestöjä, metsänomistajia ja metsäammattilaisia metsämaatutkimukseen. Tulokset lisäävät ymmärrystä metsätalouden toimenpiteiden maaperävaikutuksista ja tukevat siten kestävien metsänhoitomenetelmien kehitystyötä.

Lisätietoja:

Tutkimusjohtaja Jukka Tikkanen, p. 050 594 2049, jukka.tikkanen@uef.fi

Yliopistotutkija Virpi Virjamo, p. 050 3093875, virpi.virjamo@uef.fi