Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Stetoskooppi ja tietokoneen näppäimistö

Maahanmuuttajalääkärien ja -hammaslääkärien pätevöitymiseen vauhtia uusilla koulutuksilla

EU- ja ETA-maiden ulkopuolella valmistuneille lääkäreille ja hammaslääkäreille on tänä syksynä aloitettu uudet laillistamiseen valmentavat koulutukset. Yhteistyössä ovat mukana Itä-Suomen, Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistot. Vuoteen 2024 saakka jatkuva koulutushanke rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön Talent Boost -rahoituksella. Koulutukset auttavat vahvistamaan sekä ammatillisia valmiuksia että suomen kielen taitoa.

Voidakseen harjoittaa Suomessa ammattiaan EU- ja ETA-maiden ulkopuolella koulutettujen lääkärien ja hammaslääkärien on käytävä läpi laillistusprosessi, johon sisältyy muun muassa ulkomailla suoritetun tutkinnon hyväksyminen, käytännön harjoittelu sekä kielitaidon ja ammatillisen osaamisen osoittaminen laillistamiskokeissa. Ulkomaalaisten lääkäreiden laillistamiskokeet järjestää Tampereen yliopisto ja hammaslääkärien kokeista vastaa tällä hetkellä Helsingin yliopisto. Laillistamisprosessia valvoo Valvira.

Laillistamisprosessi on maahanmuuttajille vaativa ja heille on jo aiemmin tarjottu valmentavaa koulutusta laillistamiskokeisiin. Valmentavaa koulutusta on kuitenkin haluttu yhtenäistää valtakunnallisesti ja uudistaa siten, että entistä useampi Suomeen muuttanut lääkäri ja hammaslääkäri saavuttaa Suomessa työskentelyn edellyttämät ammatilliset valmiudet ja kielitaidon. Tavoitteena on myös nopeuttaa laillistamisprosessia.

Suomalaista terveydenhuoltoa suomeksi

Lääkärien laillistamiskokeeseen valmentavalle koulutukselle luotiin uusi malli vuosina 2015–2017 toteutetussa Maahanmuuttajalääkärin koulutuspolku-hankkeessa. Talent Boost -rahoituksella mallia on kehitetty edelleen ja käynnistetty meneillään oleva pilottikoulutus, joka on aikaisempia valmennuksia huomattavasti laajempi. Suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat Tampereen, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen lääketieteen ja suomen kielen asiantuntijat.

Lukuvuoden mittaiseen koulutukseen valitaan vuosittain 20 opiskelijaa. Koulutus on suomeksi ja siihen kuuluu lähi- ja etäopetusta, itsenäistä työskentelyä sekä oppimistehtäviä. Lähiopetus tapahtuu Tampereella omassa ryhmässä.

– Koulutuksen ammatillisissa sisällöissä painottuu erityisesti suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän tuntemus ja käytännön osaaminen sanoo professori Jarmo Jääskeläinen, joka vastaa ammatillisesta osiosta Itä-Suomen yliopistossa. Itä-Suomen yliopiston erityisvastuulla lääkärikoulutuksessa on harjoittelun tavoitteiden ja arvioinnin kehittäminen. Harjoittelupaikkoja järjestellään yhteistyössä hankeyliopistojen ja suomalaisten sairaaloiden kanssa.

Suomen kielen opinnot on sekä lääkärien että hammaslääkärien koulutuksessa nivottu ammatillisiin sisältöihin ja tavoitteisiin. – Kieli on lääkärille ja hammaslääkärille tärkeä työväline, ja työ vaatii vahvaa ja tasaista suomen kielen taitoa niin puhumisessa, kirjoittamisessa kuin tekstin ja kuullun ymmärtämisessä. Kieliopintojen tärkein tavoite on kuitenkin keskustelun sujuminen potilaan kanssa, toteaa suunnittelija Tuula Korhonen Itä-Suomen yliopiston Jatkuvan oppimisen keskuksesta. Hän on yksi suomen kielen kouluttajista pilotissa.

Maahanmuuttajahammaslääkärit opiskelevat tutkinto-opiskelijoiden mukana

Hammaslääkärien laillistamiseen valmentava koulutus järjestetään Itä-Suomen ja Turun yliopistoissa. Kumpaankin valitaan vuosittain neljä opiskelijaa, jotka suorittavat opintoja samoissa ryhmissä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. – Pakollisia kursseja ei ole, vaan opinnot valitaan yhdessä ohjaajien kanssa yksilöllisten oppimistavoitteiden mukaan, kertoo Itä-Suomen yliopistossa koulutuksesta vastaava hammaslääkärikouluttaja Satu Korpisaari.

Opiskelijoiden käytettävissä ovat myös ajanmukaiset simulaatiovälineet hammaslääkärin kädentaitojen harjoitteluun, esimerkiksi Suomen ensimmäiset Simodont-laitteet, jotka yhdistävät virtuaalisiin toimenpideharjoituksiin todentuntuiset tuntoaistimukset.

Maahanmuuttajahammaslääkäreille suunnattu valmentava koulutus on Itä-Suomen yliopistossa ensimmäinen laatuaan. – Meillä on mahdollisuus rakentaa toimiva kokonaisuus tyhjältä pöydältä. Kuuntelemmekin nyt herkällä korvalla osallistujien tarpeita ja seuraamme tuloksia, koulutuksen koordinaattorina toimiva suuhygienisti Sari Gullans-Sirviö toteaa.

Lisätietoja:

Hammaslääkärikoulutus: Suuhygienisti Sari Gullans-Sirviö, 050 4665791, sari.gullans-sirvio(a)uef.fi

Lääkärikoulutus: Professori Jarmo Jääskeläinen, 044 717 4716 jarmo.jaaskelainen(a)uef.fi

Suomen kielen koulutus: Suunnittelija Tuula Korhonen, 050 384 6956, tuula.korhonen(a)uef.fi

 

Lue lisää koulutushankkeesta: https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/eu-ja-eta-maiden-ulkopuolella-valmistuneiden-laakarien-ja-hammaslaakarien