Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Lapsi leikkii hiekkalaatikolla.

Luonnonmateriaalein rikastettu hiekkalaatikkohiekka vahvistaa lasten elimistön mikrobistoa ja immuunisäätelyä

Päiväkotilasten immuunijärjestelmän säätely voi parantua jo kahdessa viikossa leikkimällä hiekkalaatikossa, jossa hiekkalaatikkohiekka sisältää monimuotoisen luonnon mikrobiston.

Tuore tutkimus paljastaa, että päiväkotilasten immuunijärjestelmän säätely voi parantua jo kahdessa viikossa leikkimällä hiekkalaatikossa, jonka hiekka on rikastettu luonnonmateriaalein siten, että se sisältää monimuotoisen luonnon mikrobiston.

Luonnovarakeskuksen (Luke) johtama tutkimus on maailman ensimmäinen lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus, jossa silmin näkymättömän luonnon monimuotoisuuden eli mikrobiologisen monimuotoisuuden osoitettiin vaikuttavan päiväkoti-ikäisten lasten immuunipuolustukseen. Itä-Suomen yliopistolta tutkimukseen osallistuivat kliinisen mikrobiologian ja immunologian professori Tuure Kinnunen ja yliopisto-opettaja Anna-Mari Schroderus.

Lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus tarkoittaa, etteivät lapset tai heidän vanhempansa, päiväkodin henkilökunta tai edes tutkijat tienneet kokeen aikana, oliko hiekkalaatikkohiekka luonnonmateriaalein rikastettua vai samannäköistä hiekkaa ilman mikrobiologista monimuotoisuutta.

– Tässä tapauksessa vaikutus ei  voi perustua luonnon vehreyden kokemiseen ja aistimiseen, vaan altistumiseen luonnon mikrobeille, Luken tutkijatohtori Marja Roslund kommentoi Ecotoxicology & environmental safety -lehdessä julkaistua tutkimusta.

Lasten immuunijärjestelmän häiriöt, kuten allergiat, astma, atopia ja tyypin 1 diabetes ovat lisääntyneet kaupungistuneissa yhteiskunnissa. Yhtenä syynä tähän on riittämätön kosketus monimuotoiseen luontoon, mikä yksipuolistaa elimistön mikrobistoa. Koska lapset viettävät lähes päivittäin aikaa päiväkodin pihalla tai muilla leikkipaikoilla, monimuotoista luontoa tulisi lisätä myös näille alueille päivittäisen luontokosketuksen turvaamiseksi. Leikkipaikat vaativat kuitenkin kovan kulutuksen kestäviä ja turvallisia materiaaleja. Tästä syystä Luke on kehittänyt yhdessä Helsingin ja Tampereen yliopiston kanssa uudenlaisia luonnonmukaisia pihamateriaaleja.

Hiekkaleikit terveyden tukena

Tutkimuksessa päiväkodit jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään, joista osa sai mikrobirikastettua hiekkalaatikkohiekkaa ja osa samannäköistä hiekkaa ilman monimuotoista mikrobistoa. Tutkimusavustajat kävivät päiväkodeissa leikittämässä lapsia hiekkalaatikolla aamu- ja iltapäivisin 20 minuuttia kerrallaan kahden viikon ajan. He eivät tienneet, missä päiväkodissa oli minkäkin laatuista hiekkaa.

Tutkimuksen tuloksena ihon mikrobisto muuttui vain niillä lapsilla, jotka olivat leikkineet mikrobistoltaan rikastetussa hiekkalaatikossa. Rikastetussa hiekassa leikkineillä lapsilla veren interleukiini-10-pitoisuuden muutos oli positiivinen, kun se kontrolliryhmässä oli negatiivinen. Interleukiini-10 on tulehduksia ehkäisevä sytokiini, jota pidetään keskeisenä monien immuunivälitteisten sairauksien ehkäisyssä. Ihon mikrobiston muutokset olivat yhteydessä korkeampaan regulatoristen T-solujen määrään verinäytteissä. Regulatoriset T-solut säätelevät muita immuunipuolustuksen soluja ja ovat ensisijaisen tärkeitä ehkäisemään immuunipuolustuksen epätasapainoa.

Kokeessa käytettiin luonnonmateriaaleja, joiden mikrobikoostumus oli selvitetty ja todettu turvalliseksi. Näitä samoja mikrobeja löytyy esimerkiksi metsästä.

– Tässä pilottitutkimuksessa mukana oli 26 lasta, kertoo Luken erikoistutkija Aki Sinkkonen. – Lasten vähäisestä määrästä huolimatta tulokset viittaavat siihen, että tämänkaltaisilla suhteellisen helpoilla luontopohjaisilla ratkaisuilla voimme ehkäistä lasten immuunipuolustuksen epätasapainoa. Tulokset rohkaisevat jatkamaan asian selvittämistä.

Tutkimus tehtiin yhteistyössä Luken, Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston kanssa strategisen tutkimusneuvoston rahoittamassa Hyvinvointia biodiversiteetti-interventioilla -hankkeessa. Lisäksi Business Finland rahoitti tutkimusta ImmunoGarden -projektin kautta. Tampereen yliopistolta tutkimukseen osallistui virologian professori Heikki Hyödyn tutkimusryhmä ja dosentti Olli Laitinen, Helsingin yliopistolta Aki Sinkkosen johtama Luontopohjaiset ratkaisut -tutkimusryhmä.

Luken tiedote

Lisätietoja

Luonnonvarakeskus:

Tutkijatohtori Marja Roslund, marja.roslund (a) luke.fi , +358295322256

Vastuututkija Aki Sinkkonen, aki.sinkkonen (a) luke.fi , +358295322306

Itä-Suomen yliopisto:

Professori Tuure Kinnunen, https://uefconnect.uef.fi/henkilo/tuure.kinnunen/

Yliopisto-opettaja Anna-Mari Schroderus, https://uefconnect.uef.fi/henkilo/anna-mari.schroderus/