Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Verenpaineen mittaus sairaalassa

LL Simo Kariniemi, väitös 23.2.2024: SLE-tautiin liittyy monien liitännäissairauksien riski

Reumatologian alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa Kuopion kampuksella. Tilaisuutta voi seurata myös verkossa.

Mikä on väitöstutkimuksesi aihe? Miksi aihepiiriä on tärkeää tutkia?

Väitöstutkimukseni aihe on systeeminen lupus erythematosus (SLE) ja liitännäissairaudet. Tutkin vasta diagnosoiduilla SLE-potilailla ilmeneviä muita sairauksia ja niiden riskiä verrattuna muuhun väestöön. Erityismielenkiinnon kohteina olivat sydän- ja verisuonisairauksien ja syöpäsairauksien ilmentyminen ja niiden riski sekä masennus- ja psykoosilääkkeiden käyttö. Tarkastelimme myös syöpään sairastuneiden SLE-potilaiden eloonjäämistä. 

Liitännäissairauksia on tärkeää tutkia, koska ne nostavat kuolleisuutta, heikentävät potilaiden elämänlaatua ja työkykyä sekä vaikeuttavat potilaan hoitamista. Aiemmin on tutkittu melko paljon yksittäisen sairauden, kuten sepelvaltimotaudin tai masennuksen, yleisyyttä SLE-potilailla, mutta kokonaisvaltaiset, usean sairauden riskiä käsittelevät tutkimukset ovat vähissä. Suomessa liitännäissairauksien riskiä ei ole juuri ollenkaan tutkittu aiemmin SLE-potilailla.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tulokset tai havainnot? 

Keskeisin havainto väitöstutkimuksessani on kohonnut useiden liitännäissairauksien riski SLE-potilailla suhteessa muuhun väestöön. Etenkin sydän- ja verisuonisairaudet, virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet, mielialaoireyhtymät ja tietyt syövät olivat yleisempiä SLE-potilailla kuin muulla väestöllä. SLE-potilaat myös käyttivät enemmän masennuslääkkeitä kuin muu väestö. Lisäksi SLE:tä ja syöpää sairastavilla oli huonompi elinajanennuste kuin muilla syöpää sairastavilla.

Miten väitöstutkimuksesi tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä? 

Väitöstutkimukseni osoittaa, että liitännäissairauksien riski SLE-potilailla on merkittävä ja se tulee tiedostaa potilaita kokonaisvaltaisesti hoidettaessa.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tutkimusmenetelmät ja -aineistot? 

Väitöstutkimukseni hyödyntää useaa kansallista rekisteriä. Tunnistimme uudet SLE-potilaat Kansaneläkelaitoksen (Kela) myöntämien lääkkeiden erityiskorvauspäätösten perusteella vuosilta 2000–2014. Ensimmäisessä osatyössä hyödynsimme hoitoilmoitusrekisteriä, josta muiden sairauksien diagnoosit haettiin vuosilta 2000–2017. Toisessa osatyössä hyödynsimme Kelan lääkekorvausrekisteriä, josta haettiin tiedot uusien masennus- ja psykoosilääkkeiden ostoista vuosilta 1999–2015. Kolmannessa osatyössä hyödynnettiin Syöpärekisteriä, josta haettiin tiedot uusista syöpätapauksista vuosilta 2000–2018. Tässä tutkimuksessa tarkastelimme myös syöpään sairastuneiden SLE-potilaiden kuolleisuutta. Kuolinsyytiedot hankittiin Tilastokeskukselta.

Lääketieteen lisensiaatti Simo Kariniemen väitöskirja Multimorbidity in Systemic Lupus Erythematosus (Systeeminen lupus erythematosus ja liitännäissairaudet) tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Satu Mäkelä Tampereen yliopistollisesta sairaalasta ja kustoksena professori Tuulikki Sokka-Isler Itä-Suomen yliopistosta.

Väitöstilaisuus

Väittelijän kuva

Väitöskirja 

Lisätietoja:

LL Simo Kariniemi, simka(a)uef.fi, 0443420767